Treasury Continuity Service

Treasury Continuity Service

Heeft u tijdelijke treasury-ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in verband met vakanties of verlof? Het kan dan lastig zijn om geschikte mensen te vinden, met de juiste treasurykennis. Wij bieden een efficiënte oplossing: het uitbesteden van treasury-activiteiten aan onze professionals via een abonnementsvorm.

Capaciteit

Treasury is een specialisme. Treasury-afdelingen bestaan soms uit een klein aantal mensen, terwijl de impact van treasury substantieel kan zijn. Het kan dan ook risicovol zijn om (tijdelijk) geen of onvoldoende mensen te hebben voor de treasury-activiteiten. Dit risico wordt gemitigeerd met de Treasury Continuity Service. U kunt een deel van de activiteiten permanent of tijdelijk aan ons uitbesteden, maar ook de gehele treasuryfunctie.

Kennis en continuïteit

Door de snelle ontwikkelingen is het lastig om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van treasury en te zorgen dat u voldoet aan wet- en regelgeving. Naast de zorgvuldige uitvoering van de treasurywerkzaamheden zullen onze consultants ook signaleren of er verbeterpunten zijn voor de dagelijkse processen. Met de Treasury Continuity Service heeft u toegang tot de brede en diepe kennis en expertise van Zanders.

Systeem

Naast capaciteit krijgt u met het abonnement voor deze service een geavanceerd Treasurymanagementsysteem (TMS) geleverd: IntegrityTM van FIS. De afhankelijkheid van Excel brengt risico’s met zich mee. Voor het zorgvuldig, efficiënt en met de juiste controle uitvoeren van treasury-activiteiten is het gebruik van een TMS onmisbaar. Het TMS is al door Zanders geconfigureerd, zodat de implementatie snel en efficiënt kan plaatsvinden.

Heeft u al een TMS? Dan onderzoeken wij hoe het optimaal benut kan worden.

De capaciteit, kennis én het TMS worden geleverd op basis van een maandelijks abonnement. Aan deze service zijn geen initiële opstart- of implementatiekosten verbonden.

Mocht u op zoek zijn naar alleen interim ondersteuning, dan vindt u hier meer informatie over onze Interim Services.

Geïnteresseerd in Treasury Continuity Service?

Lisette OvermarsLaura Koekkoek
Neem contact op met Lisette Overmars of Laura Koekkoek voor meer informatie over Treasury Continuity Service.