Valuation Desk

Valuation Desk

Onafhankelijk, marktconform, kwaliteitsbewust en op de hoogte van de actuele verslaggevingsregels – dat is onze Valuation Desk. Wij hebben een bewezen track record voor een scala aan diensten zoals waardering van financiële instrumenten, hedge accounting, de pricing bij aan- en verkoop van derivaten, de implementatie van waarderingsraamwerken en –systemen, en het berekenen van margin calls. Ook verzorgen wij trainingen op het gebied van diverse waarderingsgerelateerde onderwerpen.

Onafhankelijke waarderingen

De complexiteit van financiële producten, een gebrek aan waarneembare marktprijzen en veranderende regelgeving leiden ertoe dat het lastig is om van financiële instrumenten een nauwkeurige waarde te bepalen. De Valuation Desk ondersteunt u – periodiek of op ad hoc-basis – met betrouwbare, onafhankelijke waarderingen die aan de wet- en regelgeving voldoen.

In al onze waarderingen waarborgen wij een hoge mate van betrouwbaarheid, onder meer door de dagelijkse marktgegevens strikt en uitvoerig te controleren. Daarnaast hebben we onze onafhankelijkheid vergroot door in onze waarderingsmodellen de F3-applicatie van FINCAD in te bouwen. Daarmee kunnen wij, met grotere nauwkeurigheid en een hoger kwaliteitsniveau, een breed scala aan complexe financiële instrumenten waarderen.

Onze ervaren consultants waarderen verschillende financiële instrumenten, waaronder:

 • rente- en valutaderivaten (inclusief optionaliteiten);
 • hypotheken en securitisaties (inclusief RMBS);
 • inflatiegerelateerde producten;
 • aandelen opties en index opties;
 • bedrijfsleningen.

We voeren marktconforme waarderingen uit in lijn met accountingstandaarden zoals IFRS 13, RJ 290 en Solvency II. Wij hebben veel ervaring in het berekenen van de Credit Value Adjustment (CVA) en Debit Value Adjustment (DVA) voor zeer complexe producten.

De waarderingsresultaten worden samengevat in een helder geschreven rapport, inclusief een toelichting, aannames en onderliggende marktdata. Daarbij bieden we u flexibele ondersteuning en kunnen wij u bijstaan in de communicatie met de accountant.

Hedge accounting

Door middel van hedge accounting kunnen het hedged item en het hedging instrument op dezelfde boekhoudkundige manier worden verwerkt. Om hedge accounting toe te kunnen passen, moet aan de vereisten van IFRS 9/IAS 39, RJ 290 of ASC 815 worden voldaan. Dit is vaak een complex proces – bovendien heeft de introductie van IFRS 9 verschillende veranderingen tot gevolg gehad met betrekking tot hedge accounting (lees meer hierover in dit artikel).

De Valuation Desk past hedge accounting toe voor verschillende hedge-relaties, variërend van de meest gebruikelijke rentehedges tot complexe commodityhedges. Wij bieden ondersteuning in alle fases van het hedge accounting proces, zoals:

 • het opzetten van een hedge-relatie;
 • hedge accounting-documentatie;
 • het modelleren en waarderen van een hypothetisch derivaat, volgens de vereisten van IFRS 9/IAS 39, RJ 290 of ASC 815;
 • het waarderen van het hedging-instrument volgens de vereisten van IFRS 13;
 • hedge-effectiviteitstoetsen (kwalitatief en kwantitatief);
 • bepalen van de P&L-impact.

Onze effectiviteitsberekeningen zijn zeer betrouwbaar en conform de relevante wetgeving. Ook de accountants die deze ontvangen beamen dit.

Andere waarderingsservices

Productadvisering: Om onze klanten te helpen met de invulling van een portefeuille die aansluit bij hun behoeften, bieden wij ondersteuning rond de aan- en verkoop van derivaten, en kunnen wij helpen bij onderhandelingen met derden.

Waarderingsraamwerk: Zanders heeft veel ervaring met het implementeren van klantspecifieke waarderingsraamwerken. Onze ondersteuning omvat gevoeligheidsanalyses, scenarioanalyses en het automatiseren van vanuit de regelgeving vereiste rapportages.

Modelvalidatie: De Valuation Desk valideert regelmatig modellen voor waarderingsraamwerken. Meer informatie over ons model validatieproces vindt u hier.

Berekening van margin calls: Met goede kennis van regelgeving rond ISDA/CSA, EMIR en CCP bieden wij ondersteuning bij de juiste berekening van margin calls.

Trainingen: We bieden trainingen aan over de waardering van financiële instrumenten, regelgeving, ‘best market’-methodes en financiële rapportages. Neem contact met ons op voor meer informatie over de trainingsmogelijkheden!

Geïnteresseerd in the Valuation Desk?

Pierre WernertGerbert van Grootheest
Neem contact op met Pierre Wernert of Gerbert van Grootheest voor meer informatie over the Valuation Desk.