Valuation Desk

Valuation Desk

De Valuation Desk van Zanders past de beste marktpraktijken toe en biedt onafhankelijke diensten van hoge kwaliteit en in lijn met de huidige boekhoudregels.

Wij hebben een bewezen staat van dienst in het succesvol uitvoeren van een breed scala aan diensten, waaronder de waardering van financiële instrumenten, hedge accounting, het prijzen van derivaten voor aan- of verkoop, het implementeren van waarderingsmodellen, en berekeningen van margestortingen. Daarnaast verzorgen wij trainingen over diverse waardering-gerelateerde onderwerpen.

independent valuations
De complexiteit van financiële producten, het gebrek aan directe marktnoteringen en de voortdurend veranderende boekhoudregels zorgen ervoor dat het nauwkeurig bepalen van prijzen een grote uitdaging vormt. De Valuation Desk biedt nauwkeurigheid en zekerheid door te zorgen voor betrouwbare en onafhankelijke waarderingen, zowel periodiek als op ad-hoc basis.

Wij zorgen bij alle waarderingen voor professionaliteit. De marktgegevens die wij dagelijks gebruiken, controleren wij grondig, volledig en geautomatiseerd. Bovendien hebben wij onze onafhankelijkheid vergroot door de F3-oplossing van FINCAD in onze huidige interne waarderingsmodellen te implementeren. Hiermee kunnen wij een grote variëteit aan financiële instrumenten waarderen met een kwalitatief hoog niveau, grote nauwkeurigheid en grotere complexiteit.

Onze ervaren consultants waarderen tal van financiële instrumenten, waaronder:

 • Rente- en valutaderivaten (inclusief opties);
 • Hypotheken en securitisatie (inclusief RMBS);
 • Inflatie gerelateerde producten;
 • Aandelen- en indexopties; en
 • Bedrijfsleningen en nota’s

Wij voeren waarderingen uit volgens de beste marktpraktijken, waarbij wij ons houden aan de standaard boekhoudregels, waaronder IFRS 13, RJ 290 en Solvency II. Onze consultants zijn bijvoorbeeld volledig thuis in het berekenen van de credit value adjustment (CVA) en debit value adjustment (DVA) van de meest complexe producten.
Onze waarderingsresultaten zijn samengesteld en samengevat in een duidelijk geschreven rapport inclusief uitleg van de resultaten, aannames en onderliggende marktgegevens. Wij bieden flexibele ondersteuning en zijn beschikbaar om vragen, aanvullende verzoeken en daaropvolgende afstemming met auditors te beantwoorden.

 

Hedge accounting is voor veel bedrijven een cruciaal hulpmiddel om de volatiliteit van de winst-en-verliesrekening (P&L) te beheersen. Het opzetten en onderhouden van een effectief hedge accounting-proces stelt treasurers echter voor verschillende uitdagingen. Wij kunnen het hedge accountingproces voor u uitvoeren en u van begin tot eind adviseren. Ons track record omvat meer dan een decennium aan ervaring met succesvolle service aan tientallen tevreden klanten.

Onzekere tijden zorgen voor uitdagingen

In onzekere tijden, met een hoge marktvolatiliteit, is het noodzakelijk om een goed gedefinieerd hedge accountingproces te hebben. De effectiviteit van de hedge-relatie kan door schommelingen in de markt in het gedrang komen of zelfs verdwijnen, wat direct van invloed is op de P&L.

Regelgeving

Hedge accounting zorgt voor afstemming van de boekhoudkundige behandeling van uw gehedgede item(s) en hedging-instrument. Hedge accounting kan worden toegepast op voorwaarde dat wordt voldaan aan de vereisten van IFRS9/IAS 39, RJ290 of ASC 815. Het naleven van deze vereisten kan ingewikkeld en uitdagend zijn. Zoals in dit artikel [linken] staat beschreven, heeft de introductie van IFRS 9 geleid tot enkele veranderingen in de hedge accounting-vereisten.

Onze hedge accounting service

Onze Valuation Desk heeft ruime ervaring met hedge accounting voor een verscheidenheid aan hedge-relaties, variërend van de meest voorkomende rente-hedges tot complexe grondstoffen-hedges. Wij kunnen u helpen bij alle fasen van het hedge accountingproces, zoals:

 • Opstellen van hedge accounting policy
 • Creëren van een hedge-relatie
 • Opstellen van hedge accountingdocumentatie
 • Opstellen en waarderen van hypothetische derivaten in overeenstemming met IFRS9/IAS 39, RJ290 of ASC 815
 • Waarderen van hedge-instrumenten in overeenstemming met IFRS 13
 • Hedge-effectiviteit testen (kwalitatief en kwantitatief)
 • Bepalen van OCI- en P&L-posten

Op basis van onze ervaring en expertise leveren we nauwkeurige en betrouwbare berekeningen om de effectiviteit van de geïmplementeerde hedges te bewijzen. Onze hedge-effectiviteitsberekeningen zijn goedgekeurd door accountantskantoren.

hedge accounting

other valuation service
Productadvies: om onze klanten te helpen een portefeuille te onderhouden die aan alle behoeften voldoet, bieden we ondersteuning met betrekking tot de prijsstelling bij aan- en verkoop van derivaten. Daarnaast biedt de Valuation Desk een ‘holistische service’ door bij het analyseren en herstructureren van klantportefeuilles ook vervolgadvies te geven voor onderhandeling met derden en verificatie van verstrekte quoteringen.

Waarderingskaders: Zanders heeft uitgebreide kennis van, en ervaring met het implementeren en valideren van klant-specifieke waarderingskaders. Onze ondersteuning omvat gevoeligheids- en scenarioanalyses, en het implementeren van geautomatiseerde waarderingsrapporten voor hypotheken en gestructureerde producten.

Modelvalidatie: Meer informatie over onze modelvalidatieprocedures vindt u hier.

Berekening van margestortingen: Vanuit onze expertise in de waardering van derivaten kunnen we verifiëren of de drempel voor het onderpand van financiële instrumenten wordt overschreden. Met kennis van regelgeving rondom ISDA/CSA, EMIR en CCP bieden wij ondersteuning bij de juiste onderpandberekening en margestortingen.

Training: Wij bieden trainingen aan over het waarderen van financiële instrumenten, over regelgeving, de beste marktpraktijken en financiële rapporten. Neem contact met ons op voor meer informatie over alle trainingsmogelijkheden.

 

 

We hebben een internationale maritieme expert bijgestaan met:

 • Complexe waardering van financiële instrumenten (fuel swaps en Consumer Price Index swaps) om brandstof- en inflatierisico’s af te dekken;
 • Waarderingen en hedge-effectiviteitstesten via outsourcing;
 • IFRS 13- en IFRS 9-rapportage, inclusief de aannames en gebruikte gegevens.

Een internationale fietsfabrikant heeft ons om hulp gevraagd bij:

 • Derivaten, portefeuillewaardering met renteswaps, valutatermijncontracten en FX-opties;
 • Hedge-effectiviteitstesten via outsourcing;
 • Rapportage conform IFRS 13 en IFRS 9, die de effectiviteit van alle hedge-relaties aantoonde.

We ondersteunen een in Europa gevestigd bouwbedrijf door:

 • Het creëren van een Performance Share Plan voor directieleden;
 • Het verstrekken van een Fair Value-rapport van het aandelenplan ten behoeve van financiële overzichten;
 • Vragen van accountants beantwoorden en opvolgen van vragen vanuit de klant.

track record

Geïnteresseerd in
the Valuation Desk?

Pierre WernertGerbert van Grootheest
Neem contact op met Pierre Wernert of Gerbert van Grootheest voor meer informatie over the Valuation Desk.