Treasury Services

Treasury Services

Ook bij de optimalisatie van treasurymanagement bieden wij financiële instellingen ondersteuning. Daarbij ligt de focus op het hele treasuryproces: van exposure management, front office and back office tot accounting.

Tot onze treasurymanagement-service behoren de volgende processen:

 • cash- & liquiditeit;
 • liquiditeitsbuffer;
 • repo- en collateral;
 • ALM-financiering;
 • renterisico; en
 • valutarisicomanagement

De volgende afdelingen zijn in deze processen betrokken:

Child_Service_treasury_management

Wij ondersteunen op de volgende gebieden (op project- of interimbasis) bij:

 • het opzetten van de treasury-governance;
 • het bepalen van het treasurybeleid;
 • het bepalen van een Treasury Target Operating Model (TOM);
 • risicomodellering en -waardering;
 • (structurele) financiering; en
 • procesoptimalisering.

Geïnteresseerd in
Treasury Services?

Hugh DaviesSander van Tol
Neem contact op met Hugh Davies of Sander van Tol voor meer informatie over Treasury Services.