Risicomanagementsystemen

Risicomanagementsystemen

Het selecteren en implementeren van het best passende risicomanagementsysteem is een complex proces dat veel van de organisatie vraagt, maar ook veel kan opleveren. Met ruime ervaring bieden wij uw organisatie daarin ondersteuning, tot in de ‘post-implementatiefase’.

Systeemselectie

Wij bieden een gestructureerde aanpak voor het selecteren van een geschikt treasury- of risicomanagementsysteem voor uw organisatie. Op basis van onze uitgebreide ervaring met systeemselectie hebben we een tools ontwikkeld die helpen bij het stroomlijnen van discussies over vereisten en het mogelijk maken om objectief systemen met elkaar te vergelijken. Onze kennis van diverse systemen stelt ons in staat om snel en efficiënt tot een short-list van leveranciers te komen.

Ons raamwerk voor systeemselectie kan worden toegepast op alle hieronder genoemde systemen:

  • financiële risicomanagementsystemen;
  • asset & liability management (ALM)-systemen;
  • treasurymanagement-systemen;
  • marktdata-systemen;
  • datawarehouses

Implementatie

Wij bieden ondersteuning bij elke stap van het implementatietraject, waarbij we een gestructureerde aanpak hanteren (zie 7 step approach to risk management transformation). Met een uitstekend overzicht van de markt en ‘best practices’ adviseren wij onze klanten bij het vaststellen van de systeemvereisten. Verder helpen wij als onafhankelijke adviseur bij de afstemming tussen de leverancier en de verschillende stakeholders binnen de organisatie. Onze ervaring bij vergelijkbare projecten stelt ons in staat om tijdig projectrisico’s te identificeren.

Post-implementatie

Wanneer de bestaande configuratie van een systeem niet langer geschikt is, of extra functionaliteiten worden vereist, helpen wij om de systemen succesvol aan te passen. Met onze hands-on ervaring met verschillende systemen, kunnen wij ondersteunen bij onder meer de volgende werkzaamheden:

  • uitvoeren van een review van een bestaand systemenlandschap en het identificeren van inefficiënties;
  • opzetten van additionele configuraties in bestaande systemen;
  • bouwen van integrale tooling voor additionele functionaliteiten;
  • ontwikkelen van additionele risico- en treasury-systemen
  • testen en valideren van bestaande systeemconfiguraties.

Rapportage

Naast het selecteren en implementeren van systemen bieden we ook ondersteuning bij het opstellen van interne en externe rapportages. Daarnaast kunnen we u adviseren hoe u uw systemen kunt gebruiken om nieuwe inzichten en managementinformatie te extraheren, bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuwe interne rapportages en/of dashboards.

Geïnteresseerd in
risicomanagement -systemen?

Judith van PaassenPieter de BoerJasper van Eijk
Neem contact op met Judith van Paassen, Pieter de Boer of Jasper van Eijk voor meer informatie over risicomanagement -systemen.