Risicoadvisering Verzekeraars

Risicoadvisering Verzekeraars

We bieden verzekeraars ondersteuning bij risicomodellering, -management en governance. We zijn gespecialiseerd in risicomanagement voor leven en schadeportfolio’s, met expertise op het gebied van beleggingsrisico, actuarieel risico en asset liability management (ALM).

Verzekeraars hebben te maken met een steeds grotere complexiteit van financiële regelgeving en een sterke concurrentie op de verzekeringsmarkt. Met het in werking treden van Solvency II is het cruciaal voor organisaties om effectief risicomanagement te combineren met een heldere strategische visie. Wij stellen verzekeraars in staat om zowel te voldoen aan regelgeving als strategische risicodoelen te behalen, door het bieden van ondersteuning van strategie tot implementatie.

Risicostrategie

  • Beleid & Governance: Wij bieden ondersteuning bij risico-identificatie, het formuleren van een risicostrategie, governance, en het ontwikkelen van een ALM- of beleggingsbeleid.
  • Regelgeving & Compliance: Met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving binnen de verzekeringsbranche (waaronder Solvency II, IFRS4 en IFRS9) adviseren wij klanten bij het anticiperen en reageren op regelgeving, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen en eisen van regelgevers en belanghebbenden.
  • Balansbeheer: Wij adviseren over en bieden ondersteuning bij balansbeheer, waaronder ALM, liquiditeitsmanagement, kapitaalbeheer en hedging-activiteiten.

Modellering

  • Methodologie: Wij helpen u bij het definiëren van een geschikte methodologie voor het meten en beheren van risico’s, waaronder krediet-, markt-, liquiditeits-, FX- en grondstofrisico’s. Onze methodes voldoen aan zowel eisen vanuit regelgevers als ‘best practice’-maatstaven.
  • Modellering: Wij bieden analytische ondersteuning en uitgebreide ervaring met financiële modellen en kwantitatieve methodes, waaronder ratingmodellen, embedded value, Analysis of Change (AoC) modellen, VaR/ES-berekeningen, het kwantificeren van modelrisico, stresstesten en scenarioanalyse.

Risicomanagementsystemen

Lees meer over onze specifieke risicomanagementsystemen services voor financiële instellingen.

Modelvalidatie

Lees meer over onze specifieke modelvalidatie services voor financiële instellingen.

Waarderingen

Lees meer over onze specifieke waarderingen services voor financiële instellingen.

Rating-advisering

Lees meer over onze specifieke rating-advisering services voor financiële instellingen.

Geïnteresseerd in
onze risicoadvisering aan verzekeraars?

Jaap KarelseMartijn de Groot
Neem contact op met Jaap Karelse of Martijn de Groot voor meer informatie over onze risicoadvisering aan verzekeraars.