Risicoadvisering Vermogensbeheerders

Risicoadvisering Vermogensbeheerders

Wij adviseren vermogensbeheerders op alle aspecten van financiële modellering, zoals governance, risicomodellering en –rapportage, performance-attributie, prijsstelling, waarderingen en modelvalidatie.

Vermogensbeheerders staan voor grote uitdagingen: naast veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving dienen steeds meer waarderingen van complexe financiële instrumenten uitgevoerd te worden en neemt de concurrentie binnen de financiële sector toe. In deze wereld van toenemende complexiteit is een solide risicomanagementfunctie van groot belang voor het verwezenlijken van een sterke en veerkrachtige organisatie. Wij stellen vermogensbeheerders in staat om zowel te voldoen aan regelgeving als strategische doelen te behalen, door zowel te adviseren over risicomanagement als te ondersteunen bij de waarderingen van complexe financiële instrumenten.

Risicostrategie

  • Beleid & Governance: Wij bieden ondersteuning bij risico-identificatie, het formuleren van een risicostrategie, de uitwerking van risicogovernance, en het opstellen van een risicoraamwerk, risicobeleid of risk appetite statement.
  • Regelgeving & Compliance: Met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving binnen de financiële sector (waaronder AIFMD, UCITS en EMIR) adviseren wij klanten bij het anticiperen en reageren op regelgeving, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen en eisen van regelgevers en belanghebbenden.
  • Balansbeheer: Wij adviseren over en bieden ondersteuning bij balansbeheer, waaronder ALM, liquiditeitsmanagement, kapitaalbeheer en hedging-activiteiten.

Modellering

  • Methodologie: Wij helpen u bij het definiëren van een geschikte methodologie voor het meten en beheren van risico’s, waaronder krediet-, markt-, liquiditeits-, FX- en grondstofrisico’s. Onze methodes voldoen aan zowel eisen vanuit regelgevers als ‘best practice’-maatstaven.
  • Modellering: Wij bieden analytische ondersteuning en uitgebreide ervaring met financiële modellen en kwantitatieve methodes, waaronder PD/LGD- en kredietmodellen, VaR/ES-berekeningen, het kwantificeren van modelrisico, stresstesten en scenarioanalyse.

Risicomanagementsystemen

Lees meer over onze specifieke risicomanagementsystemen services voor financiële instellingen.

Modelvalidatie

Lees meer over onze specifieke modelvalidatie services voor financiële instellingen.

Waarderingen

Lees meer over onze specifieke waarderingen services voor financiële instellingen.

Rating-advisering

Lees meer over onze specifieke rating-advisering services voor financiële instellingen.

Geïnteresseerd in
Risicoadvisering voor vermogensbeheerders?

Gerbert van GrootheestSjoerd Blijlevens
Neem contact op met Gerbert van Grootheest of Sjoerd Blijlevens voor meer informatie over Risicoadvisering voor vermogensbeheerders.