Risicoadvisering Banken

Risicoadvisering Banken

Wij ondersteunen de Chief Risk Officer en zijn team van risicostrategie tot implementatie. Met expertise op het gebied van markt-, krediet-, liquiditeits- en operationeel risico, adviseren we zowel vanuit een governance- als een modelleringsperspectief.

Het huidige bancaire landschap biedt grote uitdagingen. Naast een steeds grotere complexiteit van financiële regelgeving neemt de concurrentie binnen de financiële sector, met steeds meer nieuwe uitdagers, verder toe. In deze wereld van toenemende complexiteit en onzekerheid wordt een solide en betrouwbare risicomanagementfunctie steeds belangrijker als onderscheidende factor binnen de sector. Wij stellen banken in staat aan regelgeving te voldoen en de strategische risicodoelen te behalen.

Risicostrategie

  • Beleid & Governance: Wij bieden ondersteuning bij risico-identificatie, het formuleren van een risicostrategie, governance, en het opstellen van een risicoraamwerk, risicobeleid of risk appetite statement.
  • Regelgeving & Compliance: Met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving binnen de bancaire sector adviseren wij klanten bij het anticiperen en reageren op regelgeving, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen en eisen van regelgevers en belanghebbenden.
  • Balansbeheer: Wij adviseren over en bieden ondersteuning bij balansbeheer, waaronder ALM, liquiditeitsmanagement, kapitaalbeheer en hedging-activiteiten.

Modellering

  • Methodologie: Wij helpen u bij het definiëren van een geschikte methodologie voor het meten en beheren van risico’s, waaronder krediet-, markt-, liquiditeits-, FX- en grondstofrisico’s. Onze methodes voldoen aan zowel eisen vanuit regelgevers als ‘best practice’-maatstaven.
  • Modellering: Wij bieden analytische ondersteuning en uitgebreide ervaring met financiële modellen en kwantitatieve methodes, waaronder PD/LGD-, spaargeld- en prepaymentmodellen, VaR/ES-berekeningen, het kwantificeren van modelrisico, stresstesten en scenarioanalyse.

Risicomanagementsystemen

Lees meer over onze specifieke risicomanagementsystemen services voor financiële instellingen.

Modelvalidatie

Lees meer over onze specifieke modelvalidatie services voor financiële instellingen.

Waarderingen

Lees meer over onze specifieke waarderingen services voor financiële instellingen.

Rating-advisering

Lees meer over onze specifieke rating-advisering services voor financiële instellingen.

Geïnteresseerd in
Risicoadvisering voor banken?

Gerbert van GrootheestYvonne Sijm
Neem contact op met Gerbert van Grootheest of Yvonne Sijm voor meer informatie over Risicoadvisering voor banken.