Ratingadvisering en toetsing van kredietwaardigheid

Ratingadvisering en toetsing van kredietwaardigheid

Wilt u een externe rating aanvragen, publiek of privaat? Wilt u meer inzicht in uw eigen kredietwaardigheid, bijvoorbeeld voor het aantrekken van een financiering? Of wilt u meer inzicht in de kredietwaardigheid van uw tegenpartijen?

Externe rating

Een externe rating kan helpen bij het (beter) bereiken van de kapitaalmarkt. Advisering voor een externe rating is gericht op bedrijven die een publieke of private externe rating willen verkrijgen van rating agencies als S&P, Moody’s of Fitch.

Wij kunnen u in het hele rating proces ondersteunen met:

  • Het opstellen van een business case ten behoeve van een externe rating;
  • Valideren en opstellen van financiële meerjarenramingen; en met
  • Berekeningen van indicatieve rating.

Beoordeling kredietwaardigheid

Naast het verkrijgen van een externe rating, kan het beoordelen van de eigen kredietwaardigheid helpen in het kader van een (her)financieringsopgave. Deze beoordeling kan inzicht geven in hoe de bank u ziet als klant. Het bancaire proces om tot uw kredietopslag te komen kan een black box zijn. Ook kan een eigen rating inzicht geven in uw positie ten opzichte van uw peers.

Wij kunnen u ook assisteren bij het bepalen van de kredietwaardigheid van uw tegenpartijen. In samenwerking met Bureau van Dijk hebben wij hiervoor verschillende (typen) modellen ontwikkeld, die door ons op maat kan worden toegepast, voor iedere organisatie. Naast advisering kunnen wij de implementatie van modellen verzorgen. Tenslotte bieden wij ook kredietwaardigheidsrapportages op maat.

Geïnteresseerd in
Ratingadvisering en toetsing van kredietwaardigheid?

Hendrik PonsHans Visser
Neem contact op met Hendrik Pons of Hans Visser voor meer informatie over Ratingadvisering en toetsing van kredietwaardigheid.