Integraal Financieel Risicomanagement (IFRM)

Integraal Financieel Risicomanagement (IFRM)

IFRM richt zich met een integrale benadering op het beheren van risico’s die de financiële continuïteit van de organisatie kunnen aantasten. Welke risico’s loopt uw organisatie? Hoe hangen ze met elkaar samen? En hoe kwantificeert u ze?

Financiële risico’s

Uw organisatie loopt financiële risico’s en risico’s met financiële impact. In de publieke sector betreffen deze onder meer:

 • de inkomstenstroom, als gevolg van veranderde regelgeving en/of bevoorschotting;
 • de financieringskasstroom door rentebeweging;
 • en de realisatie van strategische plannen door beperkte beschikbaarheid van financiering.

Vier pijlers

In onze dienstverlening op het gebied van IFRM onderscheiden we vier pijlers:

 • Governance & Organisatie
  Deze pijler is op strategisch niveau en heeft met name betrekking op de inrichting van de financiële en treasury-organisatie.
 • Kaders
  Binnen deze strategische/tactische pijler gaat het om het opstellen, actualiseren en/of beoordelen van de interne (financiële) statuten die in het bijzonder de financiële kolom binnen de organisatie raken.
 • Beleid & Plannen
  Op tactisch/operationeel niveau betreft deze pijler het opstellen, actualiseren en/of beoordelen van de financiële beleidsdocumenten waarin de ‘spelregels’ zijn opgenomen omtrent de uitvoering van de activiteiten.
 • Processen & Systemen
  Binnen deze operationele pijler helpt onze dienstverlening bij het stroomlijnen van de (financiële) informatiehuishouding, door de inrichting van processen (AO/IC) en systemen (waaronder treasurysystemen).

Onze ervaring met IFRM is ruim en waardevol. Wij adviseren niet alleen zorginstellingen, woningcorporaties en decentrale overheden, maar ook corporates en financiële instellingen. Aanverwant aan IFRM adviseren wij ook op het gebied van: Business Cases, Financiering, Rating/Scoring en Derivaten.

Geïnteresseerd in
Integraal Financieel Risicomanagement (IFRM)?

Hendrik PonsKoen Reijnders
Neem contact op met Hendrik Pons of Koen Reijnders voor meer informatie over Integraal Financieel Risicomanagement (IFRM).