Houdbare Gemeentefinanciën

Houdbare Gemeentefinanciën

Zijn uw gemeentefinanciën houdbaar? Wilt u financieel voorbereid zijn op de toekomst en in beeld hebben hoe uw gemeente er in de komende jaren voor zal staan?

Basis voor weloverwogen keuzes

Houdbare gemeentefinanciën omvat het prospectief in kaart brengen en doorrekenen van de balans, resultatenrekening en kasstromen, inclusief alle relevante financiële ratio’s en de effecten van beleidskeuzes hierop. Het doel hiervan is het realiseren van een gezonde, toekomstbestendige financiële positie.

Houdbare gemeentefinanciën scheppen de kaders en basis voor weloverwogen beleidsmatige en politieke keuzes. Daarmee worden de financiële implicaties van mogelijke keuzes duidelijk. In ons advies nemen wij zowel de visie van de VNG als het toezicht vanuit de Provincie mee.

Het hele spectrum

Onze dienstverlening beslaat het hele spectrum van houdbare gemeentefinanciën:

  • Wij analyseren de startpositie van de financiële gesteldheid, en formuleren concrete, realiseerbare aanbevelingen, om op de gewenste financiële situatie uit te komen;
  • Wij brengen de effecten op de financiële positie en de belangrijkste financiële ratio’s in kaart (waaronder de schuldpositie), als gevolg van overheidsmaatregelen, taakstellingen of (politieke) keuzes;
  • Wij bieden ondersteuning bij de integrale beoordeling van projecten, zowel vanuit de (actieve) grondpolitiek en het Ontwikkelbedrijf, als vanuit Financiën.

Naast ervaring binnen gemeenteland adviseren wij op het financiële vlak ook corporates en financiële instellingen.

Geïnteresseerd in
Houdbare Gemeentefinanciën?

Hans VisserKoen Reijnders
Neem contact op met Hans Visser of Koen Reijnders voor meer informatie over Houdbare Gemeentefinanciën.

Latest Insights - Houdbare Gemeentefinanciën

Client Cases - Houdbare Gemeentefinanciën