Fondsvorming

Fondsvorming

Decentrale en centrale overheden gebruiken fondsen voor het financieren van initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de verschillende beleidsthema’s. Naast het stellen van garanties en subsidies zijn fondsen een belangrijk instrument om de maatschappelijke doelstellingen mee te realiseren.

Fondsen ter stimulering

Overheden stellen via fondsen (laagrentende) leningen, participaties of garantstellingen beschikbaar voor initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, innovatie, natuur & milieu, cultuur of breedband. De middelen worden revolverend ingezet, zodat deze weer gebruikt kunnen worden om te kunnen herinvesteren ter realisatie van dezelfde of andere beleidsthema’s.

Redenen voor fondsvorming zijn:

 • Toekennen van middelen aan een bepaalde beleidsdoelstelling;
 • Het revolverend inzetten van beperkte middelen;
 • Meetbaar maken van de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en financiële investeringen;
 • Mogelijkheid tot het genereren van co-investeringen;
 • Integratie van overheid, markt en wetenschap;
 • Verbeteren van de kwaliteit, het risicomanagement en het borgen van de business cases, en daarmee de kans op succes.

Ondersteuning in elke fase

Met ruime financiële expertise op het gebied van beleggen, fondsen en risicomanagement, en ervaring in het opstellen van business cases, kunnen wij u adviseren en ondersteunen in elke fase van het proces van fondsvorming:

 • Structureren: het opzetten van de (juridische) structuur van het fonds, business case en fondsdocumentatie;
 • Risicoanalyse: onafhankelijke toetsing op beleid, procedures en maatregelen om fondsgerelateerde risico’s te signaleren en mitigeren;
 • Selectie: het opstellen van criteria en het ondersteunen in het (aanbestedings)traject om de fondsbeheerder en/of bewaarder te kunnen selecteren;
 • Implementatie: het opzetten en uitrollen van governance, rapportages en systemen ten behoeve van fondsen;
 • Uitvoering: (ondersteuning bij) het dagelijks beheer van het fonds.
Aanverwant aan de advisering op het gebied van Fondsvorming adviseren wij op het gebied van beleggingen, financiering, business cases en IFRM.

Geïnteresseerd in
fondsvorming?

Marion GroothuisSylvia Temminck
Neem contact op met Marion Groothuis of Sylvia Temminck voor meer informatie over fondsvorming.