Beleggingsadvies

Beleggingsadvies

Decentrale overheden beschikken vaak over aanzienlijke liquditeitsoverschotten. Deze middelen, dienen binnen de kaders van de wet- en regelgeving te worden uitgezet. Dit vraagt om adequaat beleggingsbeleid, een prudent beheer en risicomanagement.

Onafhankelijk adviseur

In de wet financiering decentrale overheden (fido), de regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en aanverwante wet- en regelgeving staat beschreven hoe gemeenten en provincies hun overtollige middelen mogen uitzetten.

Ons beleggingsadvies richt zich op het gehele proces: van strategie, governance en selectie (van vermogensbeheerders, fondsen of instrumenten) tot compliance- en performance-rapportages.

Ons advies is altijd volledig onafhankelijk; wij hebben zelf géén beleggingsfondsen in beheer en voeren ook geen vermogensbeheer uit. Ook gaan wij geen transacties aan als tegenpartij van onze cliënten.

Onze dienstverlening met betrekking tot advisering over aan- en verkoop van financiële instrumenten is een gereguleerde activiteit waarbij wij onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Beschrijving van de dienstverlening

Wij hebben ruim 20 jaar kennis en ervaring met beleggingsvraagstukken binnen de publieke sector. Onze dienstverlening beslaat de volgende aspecten:

  • Het deelnemen aan de beleggingscommissie in de rol van externe adviseur;
  • Het definiëren van de beleggingsstrategie en het beleggingsstatuut;
  • Het ontwerpen en implementeren van het beleggingsplan;
  • Het definiëren van de beleggingsmandaten en de selectie van een vermogensbeheerder, custodian of broker;
  • Het inrichten van het risico management;
  • Het opstellen van de rapportage formats;
  • Het selecteren van en implementeren van Systemen voor de vastlegging van de beleggingen en bijbehorende kasstromen; en
  • Het uitvoeren van asset liability management (ALM)- studies of scenario analyses.

Ten behoeve van selectietrajecten hebben wij ervaring met zowel Europese als onderhandse aanbestedingsprocedures.

Aanverwant aan beleggingsadvies adviseren wij ook op het gebied van Fondsvorming.

Geïnteresseerd in
beleggingsvraagstukken?

Jeroen BoogertPauline Rademakers
Neem contact op met Jeroen Boogert of Pauline Rademakers voor meer informatie over beleggingsvraagstukken.