Advisering Deelnemingen

Advisering Deelnemingen

Publieke en semipublieke instellingen zetten deelnemingen in als instrument ter realisatie van beleidstaken. Een deelneming betekent bestuurlijke en financiële betrokkenheid bij een andere rechtspersoon. Dit betekent dat er ook financiële risico’s worden gelopen.

Realisatie van grip

Deelneming kan in de vorm van een vennootschap, stichting of gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke betrokkenheid varieert daarbij, van volledig aan het roer tot slechts zeer beperkte of geen bestuurlijke inmenging op het beleid van de deelneming. Door de financiële betrokkenheid worden ook financiële risico’s gelopen waarbij de ter beschikking gestelde middelen gedeeltelijk of geheel verloren kunnen gaan.

Ongeacht de mate van financiële of bestuurlijke betrokkenheid, blijft het belangrijk grip te houden op de realisatie van de beoogde maatschappelijke doelstellingen en op de financiële risico’s. Dit wordt gerealiseerd wanneer de business case, de juridische structuur, het beleid en governance, het risicomanagement, de documentatie, en de relevante processen en rapportages juist zijn ingericht. In al deze facetten adviseren en ondersteunen wij u.

Ruime ervaring

Dankzij ruim 20 jaar ervaring in financieel-strategische advisering naar decentrale overheden, beschikken wij over de financiële expertise en kennis van het publieke bestuursorgaan, benodigd voor het op de juiste wijze inrichten van deelnemingen.

Op het gebied van Deelnemingen ondersteunen wij u onder meer bij:

  • Het inrichten van de afdeling die zich binnen uw organisatie bezighoudt met deelnemingen, bijvoorbeeld bij het opstellen van het deelnemingenbeleid en het ontwerpen van een prudente governance, of bij het ontwerpen van de relevante processen en rapportages, deze implementeren in systemen en verder uitrollen binnen uw organisatie.
  • Het plegen van investeringen of desinvesteringen in Deelnemingen of het opstarten van een nieuwe deelneming. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen of toetsen van de business case van de deelneming (bestaande uit onder andere een marktanalyse, SWOT-analyse, risicoanalyse, gevoeligheidsanalyse en de financieringsstructuur) en het uitwerken van de juridische structuur en de benodigde documentatie.

Aanverwant aan de advisering op het gebied van Deelnemingen adviseren wij op het gebied van: Fondsvorming, Business Cases, Financiering, Rating/Scoring en Derivaten.

Geïnteresseerd in Advisering Deelnemingen?

Jeroen BoogertSylvia Temminck
Neem contact op met Jeroen Boogert of Sylvia Temminck voor meer informatie over Advisering Deelnemingen.