Publieke Sector Nieuwsbrief Juni 2021
  • dinsdag, 8 juni 2021

Publieke Sector Nieuwsbrief Juni 2021

Woningcorporaties, benut uw financiële ruimte optimaal!

De woningnood in Nederland is een welbekend probleem binnen de sector. Om verschillende redenen lopen projecten vertraging op. Toch wordt van corporaties verwacht dat ze voor meer aanbod zorgen. Hoe kunt u als corporatie de gegeven financiële ruimte optimaal benutten zonder de financiële gezondheid van de corporatie in gevaar te brengen?

Ontzorgen in het teken van maatschappelijk impact

Met de energietransitie, de zorg, het onderwijs, pensioenen, data en privacy staat ons land voor veel maatschappelijke uitdagingen. De financiering ervan vormt een cruciaal vraagstuk, waarin fondsen, vaak publiek geïnitieerd en gefinancierd, een deel van het antwoord bieden. Om de nodige impact te realiseren, zijn wij een nieuwe service gestart: Zanders Fondsen & Services.

Hoe TREASURYnxt bijdraagt aan goede beslissingen

Een belangrijke taak van het management is het nemen van goede beslissingen, want die dragen bij aan financiële sturing binnen de geldende kaders. Daarbij is accurate informatie over leningen, beleggingen en derivaten van essentieel belang. Wij leggen uit welke waarde TREASURYnxt kan toevoegen.

Zorginstellingen: vanaf juli vaker vastgoed laten taxeren

De WOZ-waarde is binnenkort niet meer de basis voor het taxeren van zorgvastgoed, als onderpand voor financieringen vanaf EUR 3 miljoen. Vanaf 1 juli 2021 zal dat zorgvastgoed in opdracht van de bank driejaarlijks getaxeerd moeten worden door een onafhankelijke taxateur. In dit rapport staan de details daarvan nader beschreven.

Onze nieuwsartikelen in uw mailbox ontvangen? U kunt zich op deze pagina inschrijven.