Publieke Sector Nieuwsbrief Januari 2021
  • maandag, 1 februari 2021

Publieke Sector Nieuwsbrief Januari 2021

Bufferen in een oude sok

De aanhoudende lage rente in de markt dwingt de banken om negatieve rente in rekening te brengen. Steeds meer woningcorporaties hebben bericht ontvangen dat het grensbedrag reeds verlaagd is. Als gevolg hiervan is er een nieuwe uitdaging ontstaan: het reduceren van rentelasten op creditsaldo. Dit heeft direct effect op de invulling van uw buffer. Dus: hoe heeft u uw buffer op dit moment geregeld? Vandaag is hét moment om dit te herzien!

Op zoek naar duurzaam financieel evenwicht voor uw gemeente?

Veel gemeenten zullen moeilijke en vaak pijnlijke keuzes moeten gaan maken bij de besteding van hun middelen in de komende jaren. Het is, vinden wij, de hoogste tijd voor het integreren van twee parallelle werkelijkheden bij gemeenten: de ‘werkelijkheid van de baten en lasten’ en de ‘werkelijkheid van de kasstromen’.

Bent u klaar voor IBOR-transitie?

In 2019 is aangekondigd dat de IBOR vervangen zal worden door een nieuwe benchmark rate. In Europa is dit de Euro Short-Term Rate (ESTER). De transitie heeft impact op bestaande contracten die gebaseerd zijn op de IBOR, zoals rekening-courant faciliteiten, roll-over leningen en swaps. In hoeverre staat uw organisatie bloot aan IBOR en bent u voorbereid op de hervormingen? Wij kunnen u hierbij helpen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

TREASURYnxt – Uw treasury eenvoudig in control

Voor veel organisaties kost het de nodige tijd en aandacht om leningen en derivaten eenvoudig te administreren en kasstromen te prognosticeren. Met TREASURYnxt hebben we een snelle, gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing bedacht voor treasury-analyses binnen organisaties. Zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over modellen in Excel. En u zich kunt focussen op analyse en duiding van de resultaten.

Wilt u meer weten over TREASURYnxt? Volg dan op donderdag 18 februari (10:00 – 11:00 uur) ons WEBINAR: UW TREASURY IN CONTROL

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Onze nieuwsartikelen in uw mailbox ontvangen? U kunt zich op deze pagina inschrijven.