Het verschil tussen risico en onzekerheid: financieel risicomanagement
  • donderdag, 29 juni 2017

Het verschil tussen risico en onzekerheid: financieel risicomanagement

Als onderdeel van een serie van Webinars die vanuit NIBE-SVV worden gefaciliteerd over Financiële Dienstverlening, heeft een van onze senior managers, Erik Vijlbrief, een bijdrage geleverd aan een Webinar over de fundamenten van financieel risicomanagement. In het Webinar wordt, aan de hand van een versimpelde bankbalans, uitgelegd waar de financiële risico’s voor een bank ontstaan […]

Lees meer
Financieringsstrategie
  • dinsdag, 20 juni 2017

Financieringsstrategie

De vertaling van de vastgoedstrategie naar de financieringsportefeuille Veel corporaties hebben nog annuïtaire leningen in hun portefeuille waarbij naar een specifiek adres wordt verwezen. Dergelijke leningen kwamen uit de tijd dat corporaties aan projectfinanciering deden. De koppeling tussen het vastgoed en de financiering was heel helder. In 2007 is WSW overgestapt van projectfinanciering naar balansfinanciering. Met […]

Lees meer
  • woensdag, 22 maart 2017

Leidraad AFM

Deze week heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’ gepubliceerd. Hiermee beoogt de AFM de uitgangspunten die hypotheekverstrekkers hanteren voor het vaststellen van het financiële nadeel als gevolg van vervroegde aflossingen gelijk te trekken. De aanleiding voor het door de AFM uitgevoerde onderzoek is de nieuwe Europese […]

Lees meer
EIOPA stress test onthult kwetsbaarheden levensverzekeraars
  • dinsdag, 27 december 2016

EIOPA stress test onthult kwetsbaarheden levensverzekeraars

Op 15 december publiceerde EIOPA het onderzoeksrapport van de in dit jaar uitgevoerde stress test. Het doel van de test was de kwetsbaarheden alsmede de weerbaarheid van de levensverzekeringsmarkt te toetsen tegen zware, maar gegeven de huidige omstandigheden plausibele, marktontwikkelingen. 237 verzekeraars uit 30 EU landen (79% van totale ‘leven’-markt) werden onderworpen aan de test, […]

Lees meer
EAGLE 3.0 is geland!
  • vrijdag, 9 december 2016

EAGLE 3.0 is geland!

Het EAGLE credit rating-model heeft een nieuwe release. Samen met Bureau van Dijk (BvD) heeft Zanders diverse verbeteringen aangebracht in dit global credit rating model, wat geleid heeft tot de nieuwste versie: EAGLE 3.0. Het oorspronkelijke EAGLE-model is sinds 2010 in gebruik. Naast EAGLE biedt Zanders ook het kwantitatieve credit scoring model FALCON aan, dat […]

Lees meer