Ontwikkeling IFRS 17 Insurance Contracts bereikt laatste fase
  • dinsdag, 29 november 2016

Ontwikkeling IFRS 17 Insurance Contracts bereikt laatste fase

De ontwerpfase van de nieuwe IFRS accountingstandaard voor verzekeringscontracten (voorheen bekend als IFRS 4 Fase II) nadert het einde. In de board meeting van afgelopen maand, gaf de IASB aan dat het verwacht dat de standaard in de eerste helft van 2017 gepubliceerd gaat worden. In dat geval zal januari 2021 de verplichte ingangsdatum van IFRS 17 worden.

Tijdens de laatste meeting adresseerde de IASB een reeks zorgen vanuit de industrie, geuit in een externe consultatie. In reactie op deze zorgen heeft de board de volgende voorlopige besluiten genomen:

  • Het groeperen van contracten in clusters wordt versimpeld. Entiteiten zullen nog steeds verlieslatende verzekeringscontracten (‘onerous contracts’) moeten scheiden van andere contracten op de ingangsdatum. Het wordt echter toegestaan de winstgevende contracten over (ten minste) twee groepen te verdelen. Namelijk, contracten zonder een significant risico verlieslatend te worden en overige contracten, gegeven dat deze contracten onderworpen zijn aan vergelijkbare risico’s en gezamenlijk beheerd worden. Daarbovenop, mogen al deze ‘vergelijkbare’ contracten met een ingangsdatum in hetzelfde jaar gebundeld worden.
  • Voor de overgang naar IFRS 17, zullen voor de alternatieven op de Full Retrospective Approach (d.w.z. de Modified Retrospective Approach en de Fair Value Approach) verdere versimpelingen beschikbaar worden. De belangrijkste betreft het toelaten van het gebruik van een verdisconteringscurve op het moment van overgang in plaats van de ingangsdatum voor het oprenten en aanpassen van de Contractual Service Margin (CSM) en het bepalen van de impliciete rentelasten van verzekeringscontracten.
  • Het (verdisconteerde) effect van veranderingen in verwachtingen van toekomstige kasstromen afkomstig uit ervaringsaanpassingen zullen direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen moeten worden in plaats van in de CSM. Een ervaringsaanpassing wordt gedefinieerd als het verschil tussen kasstromen die eerder werden verwacht over de huidige rapportageperiode en de kasstromen die daadwerkelijk plaatsvonden.
  • Entiteiten die financiële risico’s mitigeren voor contracten waarvoor de Variable Fee Approach wordt toegepast, wordt toegestaan de effecten van deze financiële risico’s in de winst-en-verliesrekening of Other Comprehensive Income (OCI) op te nemen in plaats van de CSM. Dit zal onbalans in de financiële accounting voorkomen wanneer, door toedoen van IFRS 9, de derivaten op Fair Value gerapporteerd worden terwijl anders de effecten van veranderingen in de marktrentes voor (investerings-) contracten opgenomen moeten worden in de CSM.

Link naar Zanders Risicoadvisering Verzekeraars