DNB adviseert meer realistische UFR
  • donderdag, 19 mei 2016

DNB adviseert meer realistische UFR

EIOPA is momenteel in consultatie met betrekking tot de herziening van de Ultimate forward rate (UFR) voor verzekeraars, dit is de rente waar de rentecurve na 20 jaar naartoe convergeert. Op dit moment is de hoogte van de UFR vastgesteld op 4,2%.

Mede door de lage rentestanden is het verschil tussen de UFR en de economische realiteit sterk toegenomen. Het gevolg van dit verschil is dat de lage renteomgeving niet duidelijk zichtbaar is in de solvabiliteitspositie van verzekeraars.

EIOPA heeft de consultatie geopend om de meningen te peilen met betrekking tot een nieuwe methode om de UFR vast te stellen. Het huidige voorstel van EIOPA pleit voor een UFR van 3,7% met stapsgewijze aanpassingen van maximaal 0,2%-punt per jaar.

DNB stelt voor om de UFR voor verzekeraars gelijk te trekken met de Nederlandse UFR-methode voor pensioenfondsen. Verder pleit DNB ook voor een herziening van de laatst liquide looptijd (LLP), momenteel vastgesteld op 20 jaar. Een later looptijdpunt zal het verschil tussen de UFR en de marktrentes verkleinen.

Belanghebbenden zijn tot 18 juli 2016 in de gelegenheid om te reageren op het voorstel van EIOPA.

Link naar Zanders Risicoadvisering Verzekeraars