Partnership met GloComNet
  • donderdag, 22 september 2016

Partnership met GloComNet

Met veel genoegen maken we bekend dat Zanders een partnership is aangegaan met GloComNet. GloComNet richt zich op de aanpak van ‘complexiteit en onzekerheid’. In de complexiteitstheorie is de wereld niet mechanisch of stabiel, maar juist volledig verweven en continu aan verandering onderhevig. Onverwachte gebeurtenissen, zoals de Brexit, kunnen ertoe leiden dat de bestaande patronen […]

Lees meer