Marktinformatie vrijdag 28 juni 2019

Marktinformatie vrijdag 28 juni 2019

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Economische zaken blijkt dat de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2019 is toegenomen vergeleken met een kwartaal eerder. De economische groei bedroeg 3,1% op jaarbasis ten opzichte van een groei van 2,2% een kwartaal eerder. Economen rekenden op een groei van 3,2% in het eerste kwartaal van 2019.

De Amerikaanse branchevereniging van makelaars heeft gemeld dat het aantal verkopen van woningen in de Verenigde Staten in mei met 1,1% is gestegen ten opzichte van het aantal in april. Economen hadden voorspeld dat de woningverkoop met 1,0% zou toenemen. In april nam de verkoop nog met 1,5% af.

Het CBS heeft vandaag bekend gemaakt dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in mei 2,0% hoger lagen dan een jaar eerder. Deze stijging is minder dan vorige maand, toen de afzetprijzen 3,3% hoger lagen vergeleken met een jaar eerder. De afzetprijzen zijn met 0,1% gestegen ten opzichte van april.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,31% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,21% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 27 juni 2019

Marktinformatie donderdag 27 juni 2019

Uit voorlopige cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in mei met 0,4% zijn gestegen ten opzichte van een bijgestelde 0,9% in april. Economen hadden gerekend op een stijging met 0,5%.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het vertrouwen van producenten in de industrie in juni afgenomen. Het vertrouwen ging van 4,7 in mei naar 3,3 in juni, het laagste niveau in bijna drie jaar. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5.

Uit de jaarlijkse analyse van Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat naast het faillissement van twee ziekenhuizen, de overige ziekenhuizen een betrekkelijk goed jaar achter de rug hebben. Vier ziekenhuizen leden verlies, in 2017 waren dit er nog acht. De totale winst bleef stabiel op EUR 444 miljoen en het eigen vermogen steeg met 7% naar EUR 6,9 miljard.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,31% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,21% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 26 juni 2019

Marktinformatie woensdag 26 juni 2019

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het wereldhandelsvolume in april met 0,7% afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In maart was de wereldhandel juist gegroeid, met een bijgestelde 0,8%. De industriële productie nam in april met 0,8% af ten opzichte van een groei van 0,9% de voorgaande maand.

Marktonderzoeker Conference Board maakte bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in juni is afgenomen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een stand van 121,5 in juni tegen een herziene stand van 131,3 in mei. Economen hadden een niveau van 131 verwacht. De vertrouwensindex bereikte daarmee het laagste niveau sinds september 2017.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel is de verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten in mei gedaald met 7,8% op maandbasis. Economen rekenden op een stijging van 1,6%. Het niveau kwam in mei uit op het laagste niveau in vijf maanden.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,31% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,18% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 25 juni 2019

Marktinformatie dinsdag 25 juni 2019

Het Duitse onderzoeksinstituut Ifo meldt dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie in juni is gedaald. De vertrouwensindex, die de verwachting voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 97,4 ten opzichte van 97,9 in mei. Economen hadden ook een stand van 97,4 verwacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde gisteren dat het conjuctuurbeeld in juni 2019 opnieuw minder positief is dan een maand eerder. In de conjunctuurklok presteren 11 van de 13 indicatoren wel beter dan hun langjarige trend. Zowel het producentenvertrouwen als het consumentenvertrouwen liggen boven het langjarige gemiddelde, maar ligt onder het langjarige gemiddelde.

De World Steel Association heeft bekend gemaakt dat de wereldwijde productie van staal in mei op jaarbasis met 5,4% is toegenomen. China produceerde 10% meer dan een jaar eerder. De productiestijging in de Verenigde Staten betrof 5,4%. De Nederlandse productie kromp van 624.000 ton tot 610.000 ton.

De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar -0,31% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,21% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 24 juni 2019

Marktinformatie maandag 24 juni 2019

De goudprijs is afgelopen vrijdag naar een niveau boven de USD 1400 gestegen, het hoogste niveau sinds augustus 2013. Goud wordt in de financiële markten gezien als een veilige investering. De stijging kan worden toegeschreven aan de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de mogelijkheid van een renteverlaging door de Federal Reserve tijdens haar beleidsvergadering eind komende maand. Het hoogste niveau dat de goudprijs ooit bereikte was in september 2011. Toen piekte de goudprijs boven de USD 1900.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5% gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal vorig jaar. Op jaarbasis kwam de groei op 1,7% uit. Volgens het CBS werd de groei voornamelijk veroorzaakt door een stijging van investeringen in vaste activa.

Onderzoeksbureau Markit heeft bekend gemaakt dat de bedrijvigheid van de industrie in de Verenigde Staten in juni 2019 minder sterk is gegroeid dan in de voorgaande maand. De index die de bedrijvigheid meet daalde van 50,5 in mei naar 50,1 in juni. De samengestelde index, waarin ook de bedrijvigheid van de dienstensector werd meegenomen, daalde van 50,9 in mei naar 50,6 in juni.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,30% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 4 basispunten naar 0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 21 juni 2019

Marktinformatie vrijdag 21 juni 2019

De Europese Commissie rapporteert een daling van het consumentenvertrouwen in de Eurozone ten opzichte van vorige maand, gebaseerd op voorlopig cijfers. De graadmeters van de Europese commissie zakte van min 6,5 naar min 7,2. Economen hadden geen verandering verwacht in het consumentenvertrouwen.

Het CBS meldt dat de investeringen in materiele vaste activa in april met 6,7% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Deze groei is meer dan de groei in maart. De groei is voornamelijk toe te wijzen aan investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en auto’s.

De olieprijs is gestegen door toenemende spanningen tussen Amerika en Iran nadat Iran een Amerikaanse drone heeft neergehaald. De prijs van een vat Brent olie is met 2,6% gestegen tot 63,45 dollar en de prijs van een vat WTI olie is met 2,8% gestegen naar 55,28 dollar.

De 6M Euribor is gedaald met 2 basispunten naar -0,30% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,20% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 20 juni 2019

Marktinformatie donderdag 20 juni 2019

Volgens een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie staat Nederland op plek 4 van de innovatiefste landen in de Europese Unie, alleen de Scandinavische lidstaten staan daar nog boven. Op regionaal niveau zitten de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland in de top 25 innovatiefste regio’s in de EU.

Het Britse nationale statistiekbureau meldt dat de inflatie is gezakt naar 2% in mei. In april was de inflatie 2,1%. De inflatie is nu weer in lijn met de doelstelling van de Britse Centrale Bank. De daling van de Britse inflatie is voornamelijk veroorzaakt door gedaalde prijzen van vliegtickets en auto’s.

De Federal Reserve meldt na een beleidsvergadering van het beleidscomité dat het de rente onveranderd laat. Wel denkt bijna het hele comité dat er een aanzienlijke kans is dat de rente later dit jaar nog verlaagd gaat worden. Belangrijke factoren die daarin meespelen zijn toenemende handelsspanningen en de groeivooruitzichten voor de wereldeconomie.

De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar -0,28% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,22% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 19 juni 2019

Marktinformatie woensdag 19 juni 2019

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dat de inflatie in de eurozone in mei is gedaald naar 1,2% op jaarbasis. In april kwam de inflatie uit op 1,7%. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levensmiddelen, kwam uit op 0,8%.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) groeit de Nederlandse economie dit jaar, met een verwachte stijging van 1,7%, waar eerder nog werd uitgegaan van 1,5%. De werkloosheid neemt haar verwachting dit jaar nog af tot 3,5%. Ondanks de lage werkloosheid is de loonstijging beperkt, signaleert het planbureau. Verder stijgt de koopkracht naar verwachting met gemiddeld 1,2%.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de producentenprijzen in Duitsland in mei met 0,1% zijn gedaald ten opzichte van april. Economen hadden een stijging van 0,1% verwacht. In april was er sprake van een daling van 0,5%. Op jaarbasis was in mei sprake van een toename van de producentenprijzen met 1,9%.

De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 7 basispunten naar 0,19% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 18 juni 2019

Marktinformatie dinsdag 18 juni 2019

Eurostat meldt dat de arbeidskosten in de eurozone met 2,4% zijn toegenomen in het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2018 namen de arbeidskosten met 2,3% toe. In de Europese Unie als geheel namen de arbeidskosten in het eerste kwartaal van 2019 met 2,6% toe, vergeleken met een stijging van 2,8% in het voorgaande kwartaal.

Eurostat meldt dat het aantal vacatures in de eurozone stabiel is gebleven in het eerste kwartaal van 2019 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2018. Het aantal vacatures was 2,3% van het totale werkaanbod. In de dienstensector waren er de meeste openstaande vacatures met 2,6%. In zowel de industrie als de bouw bedroeg het percentage vacatures 2,0%.

Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek meldt dat de huizenprijsstijging stabiel is gebleven in mei 2019 ten opzichte van april 2019. De prijsstijging was voor beide maanden 10,7%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 17 juni 2019

Marktinformatie maandag 17 juni 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het volume van de Nederlandse goederenexport in april 2019 met 1,9% is gestegen ten opzichte van april 2018. Daarmee groeide de export sterker dan in de eerste maanden van 2019. De stijging van de export werd onder meer veroorzaakt door de export van machines en chemische producten. De export van elektrotechnische apparatuur daalde juist ten opzichte van vorig jaar. Het volume van de import in april 2019 was ongeveer gelijk aan april 2018.

Uit een voorlopig cijfer van de Universiteit van Michigan blijkt dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juni 2019 is gedaald ten opzichte van een maand eerder. De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging van een stand van 100,0 in mei 2019 naar 97,9 deze maand. Economen hadden gerekend op een stand van 98.

De Russische centrale bank heeft afgelopen vrijdag haar beleidsrente met 0,25%-punt verlaagd tot 7,50%. De renteverlaging was algemeen verwacht door economen. Het is de eerste renteverlaging in een jaar. In een verklaring lichtte de bank toe dat de economische groei in Rusland in de eerste helft van dit jaar lager was dan verwacht en dat daarnaast de inflatie is gedaald. Meer renteverlagingen dit jaar worden door de Russische centrale bank niet uitgesloten.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 14 juni 2019

Marktinformatie vrijdag 14 juni 2019

De Amerikaanse overheid meldt dat in mei de importprijzen met 0,3% gedaald zijn in vergelijking met april. De exportprijzen van de VS zakten op maandbasis met 0,2%, na een bijgestelde toename van 0,1% een maand eerder. Economen hadden een daling van de importprijzen van 0,2% voorzien. In april stegen de importprijzen met een herziene 0,1%.

Gisteren schoot de olieprijs plots omhoog na een vermoedelijke aanval op twee tankers in de Golf van Oman. De prijs van Amerikaanse olie steeg 2,5% tot 52,43 USD. Een vat Brent-olie kostte 2,8% procent meer en werd verhandeld voor 61,64 USD. Door het incident in de Golf van Oman en eerdere incidenten afgelopen maand met tankers in de Perzische Golf neemt volgens kenners de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 13 juni 2019

Marktinformatie donderdag 13 juni 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekend gemaakt dat de inflatie in Nederland in mei 2019 is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De inflatie in mei kwam uit op 2,4%, terwijl deze in april 2019 nog op 2,9% uitkwam. Indien de geharmoniseerde Europese meetmethode (HICP) wordt aangehouden, daalde de inflatie van 3,0% in april naar 2,3% in mei. De daling wordt voornamelijk toegeschreven aan de lagere brandstofprijzen en de daling van prijzen van vliegtickets.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat het begrotingstekort in de Verenigde Staten is toegenomen. In de eerste acht maanden van het fiscale boekjaar, dat loopt tot 1 oktober, nam het tekort toe naar bijna USD 739 miljard, een toename van USD 206 miljard ten opzichte van een jaar eerder. De inkomsten namen toe met 2,3%, mede door de verhoging van de importtarieven richting China. Hier stond echter een stijging van de uitgaven van 9,3% tegenover. Analisten verwachten in doorsnee dat het begrotingstekort de komende jaren verder zal oplopen tot een bedrag van meer dan USD 1000 miljard.

Uit cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau blijkt dat de inflatie in China in mei 2019 verder is gestegen. De inflatie in mei was 2,7%, ten opzichte van 2,5% de maand ervoor. De stijging werd onder meer veroorzaakt door sterk stijgende voedselprijzen als gevolg van voorraadproblemen. Zo steeg de prijs van varkensvlees met circa 18% ten opzichte van een jaar eerder, en steeg de prijs van fruit met gemiddeld 27%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,28% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 12 juni 2019

Marktinformatie woensdag 12 juni 2019

De Nederlandse Bank (DNB) meldt dat de verwachte groei van de Nederlandse economie afneemt vanwege de voortdurende handelsoorlog. DNB voorspelde eerder voor 2019 en 2020 een groei van 1,7% op jaarbasis. De huidige voorspelling voor 2019 is een groei van 1,6% en voor 2020 een groei van 1,5%.

Het Britse nationale statistiekbureau meldt dat de Britse werkeloosheid in de periode van februari tot en met april van 2019 stabiel is gebleven op 3,8%. In dezelfde periode zijn de salarissen gestegen met 3,4% op jaarbasis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er in mei van dit jaar minder bedrijven failliet zijn gegaan dan in de maand ervoor. In mei zijn 247 bedrijven failliet gegaan, in april waren dit er 19 meer. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 11 juni 2019

Marktinformatie dinsdag 11 juni 2019

Uit gegevens van de Japanse overheid blijkt dat de Japanse economie in het eerste kwartaal van 2019 iets sterker is gegroeid dan verwacht. De economie is in het eerste kwartaal met 2,2% gegroeid, ten opzichte van 1,8% in het laatste kwartaal van 2018.

Het Britse nationale statistiekbureau meldt dat de Britse export- en importvolumes zijn gedaald tot het laagste niveau in jaren. De Britse economie en de Britse productie daalden in april op maandbasis met respectievelijk 0,4% en 2,7%. De eerste paar maanden van 2019 profiteerden Britse producenten van de grote vraag van klanten die voorraden aanlegden voor de Brexit, dit effect zwakt af en word genoemd als oorzaak van de dalende economische cijfers.

De Amerikaanse president Trump meldt dat de VS en Mexico een deal hebben bereikt over de aanpak van illegale immigratie. De handelstarieven die de VS op wilde leggen zijn van de baan en in ruil daarvoor zet Mexico de Nationale Garde in bij de grens met Guatemala.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 4 basispunten naar 0,29% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 7 juni 2019

Marktinformatie vrijdag 7 juni 2019

Het International Monetair Fonds meldt dat de economie van de Verenigde Staten goed presteert, ondanks de aanhoudende handelsoorlog en verhoogt de groeiverweachting voor de Amerikaanse economie. De huidige raming voor 2019 is 2,6%, een verhoging ten opzichte van een eerdere schatting in April die 2,3% bedroeg. Vorig jaar bedroeg de groei nog 2,9%, voor volgend jaar is een groei van 2,0% voorspeld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekend gemaakt dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in april 1,2% lager ligt dan in dezelfde maand een jaar eerder. De maand ervoor was de dagproductie nog gelijk aan die van dezelfde maand een jaar eerder. De productie van machine industrie kromp het hardst.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte op basis van definitieve cijfers bekend dat de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten, exclusief de landbouwsector, in het eerste kwartaal van 2019 met 3,4% steeg. Volgens een eerdere raming was dit nog 3,6%. Economen verwachtten een stijging van 3,5%. In het laatste kwartaal van 2018 steeg de arbeidsproductiviteit nog met 1,3%. De arbeidskosten per eenheid product waren het afgelopen kwartaal 1,6% minder dan in het laatste kwartaal van 2018.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,28% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 6 juni 2019

Marktinformatie donderdag 6 juni 2019

Het IMF meldt dat de handelsoorlog tussen de VS en China de groei van de wereldeconomie in 2020 met 0,5% punt verlaagd. Dat komt neer op USD 455 miljard, oftewel meer dan de economie van Zuid-Afrika. In dit scenario zijn naast de al ingevoerde importheffingen ook de recent aangekondigde, maar nog niet ingevoerde extra tarieven meegenomen.

Uit een overzicht van IPE blijkt dat de 400 grootste vermogensbeheerders wereldwijd hun vermogen in 2018 met 1% zagen toenemen. In 2016 en 2017 steeg het totale vermogen wereldwijd nog met respectievelijk 12% en 4%. Bij zes van de tien grootste vermogensbeheerders, die samen verantwoordelijk zijn voor een derde van het totale vermogen, was zelfs sprake van een daling in 2018.

De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar heeft vannochtend het laagste niveau ooit bereikt. Het effectieve rendement lag rond 08.30 op -0,048%. Een dalend rendement wijst op een toenemende vraag. De toenemende vraag wordt veroorzaakt door escalerende handelsspanningen, waardoor beleggers toevlucht zoeken in veilige havens.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,28% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 5 juni 2019

Marktinformatie woensdag 5 juni 2019

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is de inflatie in de eurozone in mei gedaald naar 1,2% op jaarbasis. Economen hadden een daling van 1,3% verwacht. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen, kwam uit op 0,8%.

De Australische centrale bank heeft voor het eerst sinds augustus 2016 de rente gewijzigd. De Reserve Bank of Australia (RBA) verlaagde het belangrijkste leentarief met 25 basispunten tot 1,25%. Met deze renteverlaging willen centrale bankiers onder meer de afzwakkende economie en moeizame arbeidsmarkt wat aanjagen.

Uit cijfers van de inkoopmanagersindex van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de dienstensector in China in mei minder sterk is gegroeid met een stand van 52,7 tegen 54,5 in april. Economen hadden een stand van 54 verwacht.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,31% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 4 juni 2019

Marktinformatie dinsdag 4 juni 2019

Marktonderzoeker Markit meldt dat de bedrijvigheid van de industrie in de eurozone in mei 2019 verder is gedaald. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging naar een stand van 47,7, vergeleken met 47,9 een maand eerder. De index nadert de laagste stand in zes jaar, waarbij onder meer zwakke orders en een krimpende arbeidsmarkt een slecht vooruitzicht geven.

Onderzoeksbureau ISM meldt dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten in mei 2019 minder sterk is gegroeid dan in april 2019. De inkoopmanagersindex kwam uit op 52,1, tegen een stand van 52,8 een maand eerder. Dit is de laagste stand sinds oktober 2016. Economen voorspelden een stand van 53.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat de bouwuitgaven in april 2019 onveranderd zijn gebleven in vergelijking met maart 2019. Economen hadden een groei van 0,4% verwacht. In maart gingen de bouwuitgaven met een herziene 0,1% omhoog, terwijl eerder een daling van 0,9% werd gemeld.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,33% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 3 juni 2019

Marktinformatie maandag 3 juni 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tweet aangekondigd dat hij importheffingen in zal voeren op Mexicaanse producten. In eerste instantie zullen de importheffingen 5% zijn. Indien de Mexicanen niet meewerken in het tegengaan van illegale migratie richting de Verenigde Staten zullen deze heffingen opgehoogd worden tot 25% in oktober 2019. De Mexicaanse regering reageerde furieus op de heffingen, maar stuurt aankomende woensdag wel een delegatie naar Washington om te onderhandelen over een oplossing.

Afgelopen vrijdag is de rente op 10-jarige Nederlandse staatsleningen gedaald naar -0,01%, het laagste niveau sinds de zomer van 2016. Ook de rente op Duitse staatsobligaties daalde naar een historisch laag niveau. Vanwege de aanhoudende handelsspanningen zoeken beleggers massaal naar ‘veilige havens’.

Het Duitse federale statistiekbureau Destatis heeft op basis van voorlopige cijfers gemeld dat de inflatie in mei 2019 is gedaald naar 1,4% op jaarbasis. In april 2019 stond de inflatie nog op 2,0%. De daling was sterker dan verwacht; analisten hadden een inflatie van 1,6% voorzien in mei 2019.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,34% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.