Marktinformatie vrijdag 31 mei 2019

Marktinformatie vrijdag 31 mei 2019

Volgens een schatting van de Amerikaanse overheid is de economie in het eerste kwartaal van 2019 gegroeid met 3,1% op jaarbasis. Dit is minder dan een eerdere voorlopige schatting van 3.2%. De bijstelling naar beneden is onder andere het gevolg van verminderde investeringen in software en apparatuur door bedrijven. De consumentenbestedingen waren juist hoger dan aanvankelijk geschat. Economen verwachtten een stijging van 3%.

De Amerikaanse branchevereniging van makelaars heeft gemeld date het aantal verkopen van woningen in de Verenigde Staten in april met 1,5% is afgenomen in vergelijking met het aantal in maart. Economen hadden voorspeld dat de woningverkoop met 0,5% zou toenemen. In maart nam de verkoop nog met 3,9% toe.

Marktonderzoekers Markit en Caixin melden dat de bedrijvigheid van de Chinese industrie licht is afgenomen in mei na een maand van matige groei in april. De inkoopmanagersindex zakte van 50,1 in april tot 49,4 in mei. Economen hadden een stand van 49,9 verwacht in deze maand. De daling is onder meer het gevolg van Amerikaanse sancties tegen het Chinese bedrijf Huawei.

De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,36% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 29 mei 2019

Marktinformatie woensdag 29 mei 2019

Volgens de Europese Commissie is het vertrouwen in de economie van de eurozone in mei iets gestegen ten opzichte van april. De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van een bijgestelde 103,9 in april naar 105,1 in mei. Economen rekenden op een niveau van 104.

Marktonderzoeker Conference Board maakte bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in mei is toegenomen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een stand van 134,1 in mei tegen een stand van 129,2 in april. Economen hadden een niveau van 130,0 verwacht.

Volgens de IMD World Competitiveness Index, die landen beoordeelt op de concurrentiekracht van hun economie, is de internationale concurrentiepositie van Nederland het afgelopen jaar verslechterd. Nederland zakte van de vierde naar de zesde plek. Met name had de economische onzekerheid zijn weerslag op de concurrentiepositie van landen in onder meer Europa. Dat had te maken met het internationale politieke landschap en de handelsoorlog.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,37% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 28 mei 2019

Marktinformatie dinsdag 28 mei 2019

Het nationale statistiekbureau van China heeft bekend gemaakt dat de winst van de grootste industriebedrijven in april 2019 is gedaald, met als reden de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Op jaarbasis daalde de winst met 3,7%, de sterkste daling sinds december 2015. In maart 2019 stegen de winsten nog met 13,9%.

Marktonderzoeker Gfk meldt dat het consumentenvertrouwen in Duitsland is gedaald naar een stand van 10,1 in juni 2019. In mei was het consumentenvertrouwen nog 10,4. Economen hadden een stand van 10,2 verwacht.

Het Duitse federale statistiekbureau heeft bekend gemaakt dat de importprijzen in april 2019 met 0,3% zijn gestegen ten opzichte van maart 2019. In maart waren de importprijzen nog stabiel. Op jaarbasis was er sprake van een prijsstijging van 1,4%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,39% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 27 mei 2019

Marktinformatie maandag 27 mei 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in de maandelijkse Wereldhandelsmonitor bekend gemaakt dat het wereldhandelsvolume in maart 2019 met 0,5% is toegenomen ten opzichte van de maand ervoor. In februari 2019 nam het wereldhandelsvolume nog met een herziene 1,1% af ten opzichte van de voorgaande maand. Hierdoor komt de groei van het handelsvolume voor het eerste kwartaal van 2019 uit op -0,3% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. De toenemende handelsspanningen in de wereld worden als belangrijkste reden voor de teruglopende wereldhandel genoemd.

De woordvoerder van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft aangegeven dat het opstappen van de Britse premier Theresa May niet zal leiden tot een nieuwe Brexit-deal. Volgens Juncker komt er geen verandering in de scheidingsovereenkomst zoals deze met de regering May is overeengekomen. Wel is Juncker ‘bereid om met de nieuwe Britse premier door te werken aan een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU, zoals dat is afgesproken’. De twee belangrijkste kandidaten om May op te volgen zijn Boris Johnson en Dominic Raab. Beiden zouden niets zien in de huidige Brexit-deal en een veel hardere lijn willen aanhouden richting de EU.

ING heeft in zijn maandelijkse beleggersbarometer gemeld dat het vertrouwen van beleggers in mei 2019 licht is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Hiermee geven beleggers aan dat ze verwachten dat aandelenkoersen op de beurzen de komende drie maanden per saldo zullen stijgen. Het positieve sentiment wordt deels veroorzaakt door de stijgende beurzen in de eerste maanden van dit jaar. Wel denkt een deel van de beleggers dat het sentiment op de beurzen bovenmatig positief is geweest in de afgelopen maanden.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,41% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 23 mei 2019

Marktinformatie donderdag 23 mei 2019

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldt dat de economische groei van de OESO-landen in het eerste kwartaal van 2019 uitkomt op 0,6% op kwartaalbasis. In het laatste kwartaal van 2018 was dit nog 0,3%. Op jaarbasis kwam de groei van de OESO-landen uit op 1,9% tegen 1,8% in het laatste kwartaal van 2018.

Het Britse nationale statistiekbureau meldt dat in april de inflatie is gestegen naar 2,1%, ten opzichte van 1,9% een maand eerder. De kerninflatie bleef stabiel op 1,8%.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de economie in Duitsland in het eerste kwartaal van 2019 met 0,4% is gegroeid op kwartaalbasis. In het vierde kwartaal van 2018 was de groei gestagneerd. De cijfers komen overeen met de voorlopige cijfers.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,43% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 22 mei 2019

Marktinformatie woensdag 22 mei 2019

De Europese Commissie meldde dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei is gestegen ten opzichte van april. De graadmeter waarmee de Europese Commissie het vertrouwen meet, ging van min 7,3 in april naar min 6,5 deze maand. Economen hadden een niveau van min 7,7 verwacht.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in maart 2019 het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8% groter dan in maart 2018. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines.

De Japanse export is in april, voor de vijfde maand op rij, gedaald. De export naar de belangrijke handelspartner China nam met 6,3% af. De totale waarde van de export nam op jaarbasis met 2,4% af. Economen hadden een daling van 1,6% verwacht.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,45% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 21 mei 2019

Marktinformatie dinsdag 21 mei 2019

De Bundesbank meldde in zijn maandelijkse rapport dat de economische groei van de Duitse economie zwak blijft. In het eerste kwartaal van 2019 groeide de economie met 0,4% op kwartaalbasis, na een stagnatie in het vierde kwartaal van 2018. Deze opleving is volgens de Bundesbank voornamelijk te danken aan eenmalige factoren. De verwachting is dat Duitsland het groeitempo in het tweede kwartaal niet kan vasthouden.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de producentenprijzen in april 2019 met 0,5% zijn gestegen ten opzichte van maart 2019. Economen hadden een stijging verwacht van 0,3%. Op jaarbasis was er sprake van een toename van 2,5%, tegen 2,4% een maand eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het consumentenvertrouwen in mei 2019 onveranderd blijft op -3, wat overeenkomt met het gemiddelde niveau van de afgelopen 20 jaar. Het oordeel over het economische klimaat laat een lichte verbetering zien, terwijl de koopbereidheid gelijk blijft.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,44% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 20 mei 2019

Marktinformatie maandag 20 mei 2019

Eurostat meldt dat in april de inflatie in de Eurozone is gestegen naar 1,7% op jaarbasis ten opzichte van 1,4% in maart. Dit komt overeen met de voorlopige raming. De kerninflatie, inflatie zonder de invloed van sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, steeg in april naar 1,3% op jaarbasis. In maart was dit nog 0,8%.

President Trump stelt de invoering van importheffingen op auto’s uit de Europese Unie en Japan met 180 dagen uit. Eerder dreigde Trump om de tarieven te verhogen tot 25% per 18 mei. De aanleiding voor het uitstel is dat Trump wil wachten op een update van de Amerikaanse handelscommissie over de onderhandelingen met Japan en de EU.

De Japanse overheid meldt dat de Japanse economie onverwacht is gegroeid met 2,1% in het eerste kwartaal van 2019. In deze periode daalde de export, maar kon echter nog steeds groei ontstaan omdat de import sneller daalde. Economen melden dat door de dalende export de groei niet duidt op een sterke Japanse economie.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
• Bruto binnenlands product (BBP) Duitsland
• Producentenprijsindex (PPI) Duitsland
• Producentenprijsindex (PPI) Verenigd Koningkrijk
• Consumentenprijsindex (CPI) Verenigd Koningkrijk

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,42% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 17 mei 2019

Marktinformatie vrijdag 17 mei 2019

Eurostat meldt dat in maart de goederenexport van de landen in de eurozone naar de rest van de wereld met 3,1% is gestegen in vergelijking tot dezelfde maand een jaar eerder. De totale uitvoer in maart bedroeg €205,6 miljard. De import van de eurozone steeg met 6% tot een waarde van €183,1 miljard. Het handelsoverschot is daarmee €22,5 miljard.

Het Amerikaanse ministerie van Handel maakte bekend dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten in april met 5,7% is gestegen in vergelijking met een maand eerder. Het aantal woningen in aanbouw oversteeg 1,2 miljoen huizen op jaarbasis. Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 6,2%. In februari nam de woningbouw volgens een schatting toe met 1,7%. Verder werden er in april 0,6% meer bouwvergunningen afgegeven dan een maand eerder.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gedaald tot 212.000, ten opzichte van 228.000 aanvragen de week ervoor. Economen gingen uit van 220.000 nieuwe eerste aanvragen.

De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,44% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 16 mei 2019

Marktinformatie donderdag 16 mei 2019

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is de economie van de eurozone in het eerste kwartaal van 2019 met 0,4% gegroeid ten opzichte van Q4 2018. In het laatste kwartaal was de groei op kwartaalbasis 0,2%. Voor de gehele Europese Unie werd een groei vastgesteld van 0,5%, tegen 0,3% in de voorgaande periode.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal werklozen in april 2019 verder is gedaald, naar 300.000. Dat komt neer op 3,3% van de beroepsbevolking. Met een percentage van 3,3% staat Nederland in de Europese Unie in de top drie van landen met de laagste werkloosheid.

Volgens de Federal Reserve (FED) is de industriële productie in de Verenigde Staten in april met 0,5% gedaald, tegen een stijging 0,2% in maart. Economen rekenden gemiddeld op een onveranderd productieniveau. De bezettingsgraad kwam vorige maand uit op 77,9% tegen een herziene 78,5% in maart. Economen rekenden op een bezettingsgraad van 78,7% in april.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,42% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 15 mei 2019

Marktinformatie woensdag 15 mei 2019

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5% gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. Voornamelijk door de groei in investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines. Ten aanzien van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7%.

Gisteravond heeft De Britse premier Theresa May laten weten dat ze haar brexitdeal begin juni opnieuw zal voorleggen aan het parlement. De stemming komt begin juni, ongeacht of de huidige onderhandelingen met oppositiepartij Labour lukken. Labour eist juridisch bindende toezeggingen van de regering, om de onzekerheid omtrent een eventuele opvolger van May na het bereiken van een brexitdeal.

Sinds de handelsoorlog met de Verenigde Staten (VS) is de groei van de Chinese economie minder snel gestegen. Zo gingen de detailhandelsverkopen in China in april met 7,2% omhoog op jaarbasis, ten opzichte van 8,7% in maart, wat de zwakste toename is in bijna zestien jaar. Daarnaast steeg de industriële productie in China in april met 5,4% op jaarbasis, ten opzichte van 8,5% in maart. Economen hadden gerekend op een groei van 8,6% voor de detailhandelsverkopen en een groei van 6,5% voor de industriële productie.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,44% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 14 mei 2019

Marktinformatie dinsdag 14 mei 2019

Het Chinese ministerie van Financiën meldt dat China vanaf 1 juni 2019 de tarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten naar 25% verhoogd. De verhoging is een reactie op de verhoging van de importtarieven op Chinese goederen die de Verenigde Staten onlangs heeft doorgevoerd. President Trump waarschuwde eerder dat tariefsverhogingen door China alleen maar averechts werken en dat Amerikaanse consumenten niet bereid zijn om de hogere prijzen te betalen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft gemeld dat de economische groei in veel grote economieën aan het afzwakken is. Volgens de OESO is sprake van afzwakkende groei in de Verenigde Staten, Japan, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone. Daarnaast ziet de organisatie stabiele groei in de industrieën van China, India en Rusland. In Brazilië trekt de groei aan.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt op basis van definitieve cijfers dat de inflatie in Duitsland in april 2019 is uitgekomen op 2% op jaarbasis. Een maand eerder was de prijsstijging nog 1,3%. Op basis van de geharmoniseerde meetmethode kwam de inflatie uit op 2,1%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,45% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 13 mei 2019

Marktinformatie maandag 13 mei 2019

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid is gebleken dat de inflatie in de Verenigde Staten in april 2019 is gestegen naar 2,0% op jaarbasis. In maart 2019 was de inflatie nog 1,9%. Ook de kerninflatie, waarin de prijzen van energie en voedingsmiddelen niet worden meegenomen, steeg met 0,1%-punt en kwam uit op 2,1%. Deze inflatiecijfers sluiten aan bij de inflatiedoelstelling van 2,0% die de Federal Reserve heeft gesteld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat het aantal failliet verklaarde bedrijven in Nederland in april 2019 licht is toegenomen. In totaal spraken 315 bedrijven en instellingen het faillissement uit. Naar verhouding werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca en in de transportsector.

De economie in het Verenigd Koninkrijk is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5% gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Op jaarbasis kwam de groei uit op 1,8%. Volgens analisten van ING werd de hogere economische groei voornamelijk veroorzaakt door bedrijven die investeerden in hun voorraden. ING verwacht dan ook dat de opleving van de economische groei in het VK slechts van tijdelijke aard is.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Bruto binnenlands product (BBP) Eurozone
Consumentenprijsindex Eurozone

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,48% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 10 mei 2019

Marktinformatie vrijdag 10 mei 2019

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in maart met 0,1% gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit definitieve cijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel heeft gepubliceerd. Economen rekenden in doorsnee niet op een verandering. In februari gingen de voorraden nog met 0,4% omhoog.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat de producentenprijzen in de VS in april met 0,2% zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dit is een kleinere stijging dan een maand eerder, toen de producentenprijzen nog 0,6% stegen op maandbasis. Economen hadden een stijging van 0,3% verwacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CPS) maakte bekend dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in maart 1,0% lager was dan dezelfde maand een jaar eerder. In februari was de gemiddelde dagproductie ten opzichte van een jaar eerder gelijk.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,48% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 9 mei 2019

Marktinformatie donderdag 9 mei 2019

De luchtvaart branchevereniging IATA meldt dat in maart 2019 de wereldwijde vraag naar vliegreizen de laagste groei laat zien in 9 jaar. Het passagiersvervoer per vliegtuig nam in maart met 3,1% toe op jaarbasis. In februari steeg de vraag nog met 5,3%.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de productie van de Duitse industrie in maart 2019 met 0,5% is gestegen ten opzichte van februari 2019. Economen rekenden op een daling van 0,5%. Op jaarbasis is de productie in de Duitse industrie in april met 0,9% gedaald.

Het CBS meldt dat het Nederlandse consumentenvertrouwen structureel op een lager niveau dreigt te komen door de vergrijzing. Het consumenten vertrouwen is het laagst onder 65-plussers. Het dalende vertrouwen van de 65-plussers kan verklaard worden door aanhoudende onzekerheid over de hoogte van de pensioenen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,47% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 8 mei 2019

Marktinformatie woensdag 8 mei 2019

De Chinese vicepremier Liu He gaat op 9 en 10 mei naar de Verenigde Staten voor handelsoverleg. De Amerikaanse president Trump verhoogt aanstaande vrijdag de importtarieven op sommige producten uit China naar 25%. Daarmee wil Trump de druk op China in de slepende handelsoorlog verhogen.

De Europese Commissie verwacht dat de economische groei in de eurozone in 2019 zal uitkomen op 1,2%. Voor 2020 wordt een groei voorzien van 1,5%. In een voorgaande raming werd een plus van 1,3% verwacht voor 2019 . De Nederlandse economische groei zal naar verwachten uitkomen op 1,6 % zowel voor 2019 als 2020.

Volgens de brancheorganisatie IATA is de wereldwijde luchtvrachtsector in maart licht gegroeid, met 0,1% op jaarbasis. In februari was er nog een daling van bijna 5%. Overigens steeg de capaciteit harder dan de vraag in maart, met 3,1% ten opzichte van een jaar eerder.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 4 basispunten naar 0,47% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 7 mei 2019

Marktinformatie dinsdag 7 mei 2019

Uit definitieve cijfers van marktonderzoeker Markit blijkt dat de dienstensector in de eurozone in april minder hard is gegroeid dan in maart 2019. De inkoopmanagersindex noteerde een stand van 52,8, tegen een stand van 53,3 een maand eerder. De voorlopige schatting ging uit van 52,5.

Eurostat meldde gisteren dat de detailhandelverkopen in de eurozone in maart 2019 gelijk zijn gebleven aan februari 2019. In februari stegen de detailhandelverkopen met een herziene 0,5%. In de gehele Europese Unie stegen de detailhandel verkopen in maart met 0,3%.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de fabrieksorders in maart 2019 zijn gestegen ten opzichte van februari 2019. Het aantal orders ging met 0,6% omhoog. Economen hadden een stijging van 1,4% verwacht. Op jaarbasis ging het aantal fabrieksorders met 6% omlaag.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,51% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 6 mei

Marktinformatie maandag 6 mei

Een grote Chinese delegatie onder leiding van vicepremier Liu He reist deze week naar de Verenigde Staten voor de handelsbesprekingen. Volgens The Wall Street Journal is er echter grote onzekerheid of deze reis nog door gaat. Die twijfel komt doordat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importheffingen heeft ingesteld.

Als in de Verenigde Staten de inflatie niet stijgt, dan moet de Federal Reserve mogelijk zijn rentetarieven verlagen om de inflatie te stimuleren. Dat is wat Federal Reserve director James Bullard vrijdag heeft gezegd in een interview met Reuters. Op deze renteverlaging werd al meerdere keren door president Donald Trump aangedrongen om de economische groei te ondersteunen.

De infaltie in de eurozone is in april gestegen naar 1,7 procent op jaarbasis, ten opzichte van 1,4 procent in maart. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer. Economen hadden op een inflatie van 1,6 procent gerekend.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,52% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
• Consumentenprijsindex (CPI) Nederland
• Inflatie Nederland
• BNP Verenigd Koninkrijk
• Handelsbalans Verenigd Koninkrijk

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 3 mei 2019

Marktinformatie vrijdag 3 mei 2019

Uit cijfers van het van het Amerikaanse ministerie van handel is gebleken dat het aantal fabrieksorders in de Verenigde Staten in maart met 1,9% is toegenomen ten opzichte van de maand daarvoor. Economen hadden een toename van 1,5% verwacht. In februari nam het aantal fabrieksorders nog met 0,3% af. Het Amerikaanse ministerie van handel meldt verder dat de orders voor duurzame goederen in maart stegen met 2,6%.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten, exclusief de landbouwsector, in het eerste kwartaal van 2019 met 3,6% steeg. Economen verwachtten een stijging van 2,2%. In het laatste kwartaal van 2018 steeg de arbeidsproductiviteit met 1,3%.

Marktonderzoeker Markit meldt dat de bedrijvigheid in de Duitse industrie voor de tweede maand op rij is afgenomen. De Duitse inkoopmanagersindex bedroeg 44,4 in april en 44,1 in maart. Een niveau onder de 50 wijst op een krimp in de bedrijvigheid. De inkoopmanagersindex in de hele Eurzone bedroeg 47,9.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,52% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 2 mei 2019

Marktinformatie donderdag 2 mei 2019

Volgens de pensioenthermometer van Aon, een dienstverlener op het gebied van pensioenen, is de gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen in april gestegen van 106% naar 107%. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, was 108% in april. Alhoewel dit boven het wettelijke minimale beleidsdekkingsgraad van 104,3% ligt, staat volgens de cijfers van DNB meer dan de helft van alle pensioenaanspraken uit bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad onder het wettelijk minimum.

De Federal Reserve meldt na een tweedaagse beleidsvergadering dat het rentetarief van de VS onveranderd blijft. De officiële rente blijft daarmee in de bandbreedte van 2,25% tot 2,5%. Het besluit is in lijn met eerder uitspraken van de Fed maar is een tegenvaller voor president Trump. Die had graag gezien dat de rente verlaagd werd om de economie te stimuleren.

De Britse marktonderzoeker Markit meldt dat de bedrijvigheid in de Britse industrie in april minder hard gestegen is dan in maart. In april daalde de inkoopmanagersindex naar een stand van 53,1 ten opzichte van 55,1 in maart. Een stand van boven de 50 duidt op groei. Deze groeivertraging wordt veroorzaakt door de onzekerheid al gevolg van de Brexit.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,51% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 1 mei 2019

Marktinformatie woensdag 1 mei 2019

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat is de economie van de eurozone in het eerste kwartaal van 2019 met 0,4% gegroeid ten opzichte van de voorgaande periode. In het vierde kwartaal van 2018 groeide de economie met 0,2%. Economen hadden een groei verwacht van 0,3%. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone met 1,2%.

Het Duitse federale statistiekbureau meldde dat de inflatie in Duitsland in april is gestegen naar 2% op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een inflatie van 1,5%. De inflatie werd aangedreven door de gestegen energiekosten en hogere prijzen voor all-inclusivevakanties.

Marktonderzoeker Conference Board maakte bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in april is toegenomen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, noteerde een stand van 129,2 tegen een herziene stand van 124,2 in februari. Economen rekenden op een niveau van 126,8.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,23% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,51% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.