Marktinformatie donderdag 31 januari 2019

Marktinformatie donderdag 31 januari 2019

De Britse autosector zet zich schrap voor een no-deal Brexit. De autosector is een van de weinige, recente succesverhalen in de maakindustrie van het Verenigd Koninkrijk. Acht van de tien auto’s die op Brits grondgebied gemaakt worden, worden naar andere landen geëxporteerd. 71% gaat naar andere EU-landen of landen waar de EU handelsafspraken mee heeft. Als de Britten de EU zonder deal verlaten, zal een auto die naar het vasteland wordt geëxporteerd zichzelf uit de markt prijzen, volgens Mike Hawes, CEO van de Britse brancheclub SMMT.

De Duitse regering is somber over het economisch perspectief voor dit jaar. Het ministerie van economische zaken in Berlijn heeft gisteren de groeiprognose voor dit jaar teruggeschroefd van 1,8% naar 1,0% vanwege het verslechterende wereldwijde handelsklimaat. Volgens voorlopige cijfers van het ministerie in Berlijn kwam de groei vorig jaar nog uit op 1,5%, wat minder is dan de groei van 1,8% die in oktober 2018 nog werd voorzien. Ondanks de groeivertraging in 2019 verwacht de Duitse regering dat er sprake zal zijn van tien achtereenvolgende jaren van groei.

De economische vertrouwenscijfers van de Europese Commissie tonen een minder gunstig beeld. Het vertrouwen in de economie van de Eurozone is in januari 2019 opnieuw gedaald. De vertrouwensindex is gedaald van 107,4 in december naar 106,2 in januari. Alle deelindexen van de Commissie lieten een minder gunstige score zien. Een index van boven de 100 is vooralsnog een positieve score, een index onder de 100 toont wantrouwen in de economie.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,71% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 30 januari 2019

Marktinformatie woensdag 30 januari 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat het producentenvertrouwen in de industrie in januari 2019 is gedaald. De index die het vertrouwen meet daalde van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019. Volgens het CBS waren producenten vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Het producentenvertrouwen ligt nog wel boven het langjarig gemiddelde van 0,9.

Marktonderzoeker Conference Board heeft bekend gemaakt dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in januari 2019 is teruggelopen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt kwam in januari 2019 uit op 120,2, ten opzichte van een herziene stand van 126,6 in december 2018. Economen rekenden op een stand van 124. Een stand van boven de 100 duidt erop dat consumenten over het algemeen positief gestemd zijn.

Volgens het Franse nationale statistiekbureau is de Franse economie in het vierde kwartaal van 2018 met 0,3% gegroeid ten opzichte van de het derde kwartaal van 2018. Economen rekenden op een toename van het bruto binnenlands product met slechts 0,2%, mede door de economische impact van de protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk. De groei kan met name toegeschreven worden aan de hogere export. De economische groei voor heel 2018 kwam uit op 1,5%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,73% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 29 januari 2019

Marktinformatie dinsdag 29 januari 2019

Accountantsbureau Grant Thornton meldt dat het vertrouwen over de aankomende twaalf maanden in het mondiale bedrijfsleven is gedaald. Het vertrouwen is afgezwakt naar de laagste score sinds het vierde kwartaal van 2016. 60% van de respondenten is nog steeds ‘optimistisch’ of ‘zeer optimistisch’. In Nederland is het zakelijk optimisme ook afgenomen, maar blijven ondernemers positief. Meer dan de helft verwacht dit jaar omzetgroei en meer winstgevendheid.

INSEE meldt dat het consumentenvertrouwen in Frankrijk in januari 2019 is gestegen ten opzichte van december 2018. De vertrouwensindex kwam uit op 91, vergeleken met 86 een maand eerder. Gemiddeld was een waarde van 88 verwacht.

Uit cijfers van het Spaanse Nationale Statistiekbureau blijkt dat de werkloosheid in Spanje in het vierde kwartaal van 2018 is gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. De werkloosheid kwam uit op 14,45%, tegenover 14,6% een kwartaal eerder. Economen hadden een percentage van 14,5% verwacht.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,74% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 28 januari 2019

Marktinformatie maandag 28 januari 2019

Volgens het kabinet zijn private investeringen een uitstekend middel om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of werkloosheid op te lossen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept gemeenten op vaker gebruik te maken van een zogeheten Social Impact Bond (SIB). Een SIB is een prestatiecontract tussen een overheidsinstantie en een investeerder, waarbij de doelen van tevoren zijn vastgesteld.

Deze week worden macro-economisch cijfers gepubliceerd over de inflatie en de economische groei in de eurozone. Beide ontwikkelingen kunnen druk zetten op het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de Federal Reserve, neemt woensdag een besluit over het monetaire beleid in de VS. Daarnaast stemt het Britse parlement dinsdag over een aantal aanpassingen op het brexitplan van de premier Theresa May.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,74% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
– Bruto binnenlands product (BBP) Eurozone
– Bruto binnenlands product (BBP) Verenigde Staten
– Inkoopmanagersindex (PMI) Eurozone
– Inkoopmanagersindex (PMI) Verenigde Staten
– Werkloosheid Eurozone
– Werkloosheid Verenigde Staten
– Nominale loon Verenigde Staten
– Rentebesluit Verenigde Staten

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 25 januari 2018

Marktinformatie vrijdag 25 januari 2018

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft gisteren besloten de belangrijkste rentetarieven voorlopig ongewijzigd te laten. De ECB maakte bekend dat tot na de zomer van 2019 de huidige rentetarieven niet zullen worden gewijzigd. ECB-president Mario Draghi liet weten dat het risico op een economische neergang is toegenomen, vanwege de Brexit en de aanhoudende handelsconflicten.

Onderzoeksbureau Conference Board meldde gisteren dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn verslechterd. De conjunctuurbarometer daalde in december 2018 met 0,1% ten opzichte van november 2018. Dit was in lijn met de verwachtingen van economen. In november 2018 steeg de index nog met 0,2% ten opzichte van de maand ervoor.

De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in januari sterker gegroeid dan in december 2018, meldde onderzoeksbureau Markit. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie steeg naar 54,9, ten opzichte van 53,8 november 2018. Economen hadden een niveau van 53,5 verwacht.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 4 basispunten naar 0,72% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 24 januari 2019

Marktinformatie donderdag 24 januari 2019

De EU en Japan hebben een data akkoord gesloten, hierdoor kunnen bedrijven zonder aparte toestemming van de autoriteiten persoonsgegevens vanuit de EU naar Japan verplaatsen en andersom. Het akkoord is te danken aan de modernisering van privacywetgeving in Japan. Europese regels waren daarbij de leidraad. Door de grote handelsovereenkomst die de EU en Japan in 2018 sloten ontstaat op 1 februari ’s werelds grootste vrijehandelszone.

De jaarlijkse toespraak (State of the Union) van de Amerikaanse president Trump is uitgesteld. Hij zal de speech pas houden als de sluiting van de Amerikaanse overheid voorbij is. De huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Pelosi heeft laten weten dat Trump voorlopig niet welkom is. De State of the Union is een van de zwaarst beveiligde evenementen van de politieke kalender en door de shutdown kan de veiligheid van de aanwezigen volgens Pelosi niet gegarandeerd worden. Trump was toch van plan te komen, maar Pelosi heeft de de uitnodiging voorlopig uitgesteld. Later vandaag stemt de Amerikaanse senaat over 2 voorstellen die de shutdown moeten beëindigen.

De door het kabinet voorgestelde bronbelasting op rentes en royalty’s die via Nederland naar belastingparadijzen stromen is onvoldoende om af te komen van de reputatie van fiscaal doorsluisland. Het Centraal Planbureau (CPB) signaleert dat fiscaal gedreven geldstromen naar Europese doorstroomlanden buiten schot blijven, omdat de belasting niet gaat gelden voor Europese landen. De bronbelasting zal in 2021 ingaan, het CPB publiceert vandaag een beleidsbrief over Nederland als fiscaal doorsluisland.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,76% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 23 januari 2019

Marktinformatie woensdag 23 januari 2019

In het kwartaalrapport van de Bank of Japan (BoJ) heeft bekendgemaakt dat de bank de inflatieverwachting naar beneden heeft bijgesteld. Het is de vierde keer op rij dat de centrale bank de inflatieverwachting bijstelt. Voor het boekjaar dat in april begint staat nu een verwachting van 0,9% in de boeken, voornamelijk als gevolg van de lagere olieprijzen. Dat was eerder 1,4%.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aan aanbod van twee Chinese viceministers afgeslagen om voorbereidende gesprekken over de handel te voeren. Aanvankelijk zouden beide landen deze week voorbereidende gesprekken voeren over de handel. China en de VS hebben met elkaar afgesproken voorlopig geen nieuwe importtarieven op elkaars goederen in te voeren. Op 1 maart 2019 loopt deze afspraak af.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in november 2018 het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,8% groter dan november 2017. Voornamelijk in woningen, gebouwen, personenauto’s en machines is meer geïnvesteerd.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,78% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 22 januari 2019

Marktinformatie dinsdag 22 januari 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het consumentenvertrouwen in januari 2019 voor de zesde maand op rij is gedaald. Het vertrouwen daalde 8 punten en komt uit op 1, wat de grootste daling in zeven jaar tijd betekent. Met een stand van 1 ligt het consumentenvertrouwen nog wel boven het gemiddelde over de afgelopen 20 jaar van -3.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de producentenprijzen in december 2018 met 0,4% zijn gedaald ten opzichte van november 2018. Economen hadden gerekend op en daling van 0,1%. In november 2018 was er nog een toename van 0,1%. Op jaarbasis was er een toename van de producentenprijzen met 2,7% in december 2018, tegen 3,3% in november.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn groeiverwachting voor 2019 van de Duitse economie verlaagd van 1,9% naar 1,3%. Voor 2020 blijft de prognose staan op 1,6%. De belangrijkste redenen voor de verlaging zijn de wereldwijde handelsspanningen, nieuwe emissie-eisen voor auto’s en de zwakkere consumptie in Duitsland.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,80% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 21 januari 2019

Marktinformatie maandag 21 januari 2019

De aandacht op de aandelenbeurzen zal deze week uitgaan naar de de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid. De Democraten wezen afgelopen weekeinde nog een voorstel af van de Amerikaanse president Trump om tot een oplossing te komen af. Aan het macro-economisch front komen er cijfers over de economische groei in Azië en industriële productie in China. In Europa wordt vooral gekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank die donderdag wordt bekendgemaakt.

Vandaag zou de Britse premier Theresa May het parlement een alternatief moeten voorleggen voor haar overeenkomst met Brussel over het vertrekvan het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart. Britse parlementsleden van verschillende partijen proberen met een wetsvoorstel te voorkomen dat het land eind maart zonder afspraken met de EU uit die unie stapt. De ‘no-dealbrexit ‘ zou in hun ogen schadelijk zijn voor de Britse economie.

Volgens het Nationale Statistiekbureau (NBS) groeide de Chinese economie in het vierde kwartaal van 2018 met 6,4%. Over het volledige jaar 2018 bedroeg de groei 6,6%, het laagste niveau sinds 1990. De handelsfricties tussen China en de Verenigde Staten trekken een wissel op de Chinese economie. De centrale bank van China heeft de reservevereisten voor banken meermaals verlaagd in een poging de groei op peil te houden.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,81% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
– Inkoopmanagersindex (PMI) Eurozone
– Rentebesluit Eurozone
– Rentebesluit Japan

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 18 januari 2019

Marktinformatie vrijdag 18 januari 2019

Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat werkloosheidspercentage in Nederland in december 2018 is opgelopen ten opzichte van november 2018. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5% naar 3,6% van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam met 13.000 toe tot 8,9 miljoen mensen.

Europees statistiekbureau Eurostat meldde dat de inflatie in de eurozone in december 2018 is gedaald naar 1,6%, ten opzichte van 1,9% in november 2018. Dit cijfer kwam overeen met een eerder raming, en de verwachting van economen. De kerninflatie, zonder de prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in december 2018 uit op 1,0%. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 1,7%.

De bouwproductie in de eurozone is in november 2018 met 0,1% gedaald ten opzichte van oktober 2018, meldde het Europees statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. In oktober 2018 daalde de bouwproductie met 1,6% ten opzichte van september 2018. Binnen de gehele Europese Unie was sprake van een productiedaling in november 2018 van 0,2%, tegen 1,1% in oktober.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,79% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 17 januari 2019

Marktinformatie donderdag 17 januari 2019

De Chinese Centrale Bank heeft een recordbedrag van Rmb 570 miljard (omgerekend 74 miljard Euro) aan het bancaire systeem toegevoegd, via korte termijn geldleningen op basis van onderpand. De Centrale Bank schrijft dat de economie momenteel in een piek van belastingbetalingen zit en de liquiditeit in het bancaire systeem neemt snel af.

De motie van wantrouwen tegen de regering van Theresa May is gisteravond weggestemd met 325 tegen 306 parlementariërs. Na de uitslag benadrukte May het belang van een oplossing die onderhandelbaar is met de EU en die op voldoende steun van het parlement kan rekenen. Jeremy Corbyn stelt de voorwaarde dat de regering de mogelijkheid van een vertrek zonder deal met de EU van tafel moet halen. May heeft tot maandag de tijd om met een nieuw plan te komen.

De shutdown van de Amerikaanse overheid is inmiddels 4 weken bezig. Het Witte Huis erkent het risico van een tegenvallende groei van de economie. Elke twee weken dat het overheidspersoneel geen salaris ontvangt gaat er 0,13 procentpunt van de economische groei af.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,78% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 16 januari 2019

Marktinformatie woensdag 16 januari 2019

Gisteravond hebben slechts 202 parlementariërs voor de Brexitdeal gestemd en maar liefst 432 tegen. Dit is een grote nederlaag voor May. Na deze uitslag diende oppositieleider Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen in, de stemming hierover zal vandaag plaatsvinden.

Ondanks de nederlaag voor premier May, zijn de wisselkoersen van het Britse pond stabiel. Meteen na de stemming daalde het pond tegenover de dollar met 1,2%. Maar vannochtend staat het pond weer vlak tegenover de US dollar op USD 1,286 en tegenover de Euro op EUR 1,127.

De olie prijzen zijn vlak gebleven na een periode van stijging sinds het begin van dit jaar. De prijs van een vat Brent olie is deze ochtend USD 60,68 en de prijs voor een vat WTI olie is USD 52,13. De oliemarkt verwacht een agressieve aanbod vermindering van Saudi Arabië. Daarnaast verwacht de markt dat de organisatie voor olie-exporterende landen (OPEC) het aanbod verminderd.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,78% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 15 januari 2019

Marktinformatie dinsdag 15 januari 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat de goederenexport in november 2018 0,6% is gegroeid ten opzichte van november 2017. De stijging is kleiner dan in oktober 2018, toen de groei op 5,1% uitkwam. In oktober groeide vooral de export van machines en apparaten en aardolieproducten. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in januari minder gunstig dan in december.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde daarnaast dat de omzet van de detailhandel in november 2018 4,1% hoger was dan in november 2017. Het verkoopvolume groeide met 3,2%. Online werd er bijna 20% meer omgezet.

Eurostat heeft gemeld dat de industriële productie in de eurozone in november 2018 met 1,7% is gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dit is de scherpste daling sinds februari 2016. Economen rekenden op een daling van 1,5%. In de gehele Europese Unie nam de industriële productie met 1,3% af, na een stijging van 0,1% in de maand ervoor.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,79% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 14 januari 2019

Marktinformatie maandag 14 januari 2019

De export van China is in december 2019 onverwacht gedaald met 4,4%, terwijl ook de import afnam met 7,6%. Het is de sterkste daling in twee jaar. Economen hadden een stijging met 2% in de export en een toename van 4,5% in de import verwacht. De cijfers geven aan dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten de Chinese economie ondermijnt, net als de afzwakkende wereldeconomie.

De Europese rekenkamer laat in een brief aan het Europees Parlement (EP) weten dat het EP actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stel. Het baart de rekenkamer zorgen dat zij daardoor haar werk niet goed kan doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico’s.

De aandacht op de aandelenbeurzen zal deze week uitgaan naar de stemming in het Britse parlement over de brexitdeal van premier Theresa May op dinsdag. Verder blijven beleggers de ontwikkelingen volgen rond de Chinees-Amerikaanse handelsvete en de aanhoudende shutdown van de Amerikaanse overheid. Aan het macro-economisch front zijn er gegevens over onder meer de Europese industriële productie en inflatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over de winkelverkopen, handel en werkloosheid.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,80% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
– Producentenprijzenindex (PPI) Eurozone
– Producentenprijzenindex (PPI) Verenigde Staten

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 11 januari 2019

Marktinformatie vrijdag 11 januari 2019

Gisteren heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de notulen van de beleidsvergadering van december 2018 gepubliceerd. Gelet op de sterke arbeidsmarkt en stijgende lonen beschouwt de ECB de vooruitzichten van de Europese economie als solide. De ECB benadrukte dat risico’s in de markt toe zijn genomen, wat mogelijk leidt tot uitstel van rentestijgingen.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week is gedaald tot 216.000, ten opzichte van 233.000 aanvragen de week ervoor. Economen gingen uit van 226.000 nieuwe aanvragen.

Vanmorgen maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat er in 2018 in Nederland in totaal 3.144 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet zijn verklaard. Dit is het laagste aantal faillissementen in een kalenderjaar van deze eeuw. In 2017 werden er 3.291 bedrijven failliet verklaard.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,81% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 10 januari 2019

Marktinformatie donderdag 10 januari 2019

De Federal Reserve, neemt een voorzichtiger standpunt in over de noodzaak voor renteverhogingen. Hoewel het besluit om de rente te verhogen unaniem werd genomen in december, was een aantal deelnemers in de nieuw gepuliceerde notulen voorstander de rente ongewijzigd te laten. Vanwege de gematigde inflatie en de toegenomen zorgen over de economische groei in Amerika.

De Amerikaanse president Donald Trump is gisteren weggelopen uit een bespreking over de shutdown. In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim 19 dagen verschillende overheidsdiensten gesloten omdat er onenigheid is over de nieuwe begroting. Het is daarmee één van de langste shutdowns in de Amerikaanse geschiedenis. Zowel de Republikeinse president Trump als de Democraten, die sinds kort een meerderheid in het congres hebben, houden voet bij stuk.

Het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft berekend dat als er een no deal-brexit komt, het Nederland tot en met 2030 minstens EUR 34 miljard zal kosten, dat is EUR 2,8 miljard per jaar. Per Nederlander komt dat neer op EUR 164 per jaar. Het risico dat het Verenigd Koninkrijk en de EU op 30 maart zonder een akkoord uit elkaar gaan, is reëel. De Britse premier Theresa May maakte afgelopen weekend bekend dat ze rond 15 januari 2019 een stemming wil over haar brexitdeal.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,82% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 9 januari 2019

Marktinformatie woensdag 9 januari 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de gemiddelde dagproductie in de industrie in november 2,1% hoger was vergeleken met november 2017. De toename is kleiner dan de toename in oktober. De grootste productie stijging was in de metaalproductenindustrie. Deze sector produceerde ruim 7% meer dan een jaar eerder. Daartegenover was er een krimp van ongeveer 7% in de farmaceutische en chemie sector. Daarnaast publiceert het CBS dat producenten in december positief zijn over de verwachte bedrijvigheid.

Het optimisme over de gesprekken tussen de Verenigde Staten en China heeft een positive invloed op de beurs. Zowel de Japanse Nikkei als de gecombineerde index van Sjanhai en Shenzhen eindigden met ongeveer 1% winst. Daarnaast openden de Europese beurzen positief. Tot slot, stegen de olie prijzen ook, de prijs voor een vat WTI-olie steeg boven USD 50 vannacht.

De Nederlandse Staat heeft geprofiteerd van de de hogere obligatiekoersen en lagere rentes. Een oude obligatie uit 2013, heeft de staat EUR 1,55 miljard opgeleverd. Meerdere Europese landen hebben deze week nieuwe staatsleningen op de markt gebracht. België heeft zelfs met een tienjaarslening EUR 28,5 miljard opgehaald.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,81% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 8 januari 2019

Marktinformatie dinsdag 8 januari 2019

Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) heeft bekend gemaakt dat de Nederlandse staat EUR 1,51 miljard opgehaald heeft met de opening van een kortlopende lening. Het gaat om een lening die loopt tot 27 juni 2019. Het rendement op de lening is -0,6%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de inflatie in Nederland in december 2018 2,0% was. Hiermee lag de inflatie op hetzelfde niveau als in november 2018. Energieprijzen en de prijzen voor vliegtickets daalden in december. De prijzen voor kleding stegen juist afgelopen maand. De inflatie over geheel 2018 kwam uit op 1,7%.

Uit ramingen van Eurostat blijkt dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in november 2018 zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. Winkels rapporteerden een omzetstijging van 0,6% op maandbasis, terwijl economen in doorsnee rekenden op een toename van 0,2%. In oktober 2018 stegen de winkelverkopen met een herziene 0,6%. In de gehele Europese Unie stegen de detailhandelsverkopen in november met 0,7%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,80% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 7 januari 2019

Marktinformatie maandag 7 januari 2019

Uit voorlopige cijfers van Eurostat blijkt dat de inflatie in de eurozone in december 2018 is gedaald naar 1,6%, ten opzichte van 1,9% in november 2018. Het inflatiecijfer ligt hiermee onder de eerdere raming van Eurostat en de verwachting van economen van 1,7%. De inflatiedaling werd vooral veroorzaakt door gedaalde energieprijzen. De kerninflatie, zonder de prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in december 2018 uit op 1%, hetzelfde niveau als een maand eerder.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten meet, kwam in december 2018 uit op een stand van 54,4. De index, die gepubliceerd wordt door onderzoeksinstituut Markit, is daarmee gedaald ten opzichte november 2018. Economen voorspelden een stand van 53,4. Een niveau van de inkoopmanagersindex boven 50 duidt op groei van de bedrijvigheid.

De fabrieksorders in Duitsland zijn in november 2018 met 1,0% gedaald op maandbasis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. Economen hadden gemiddeld verwacht dat de orderontvangst met 0,1% zou afnemen. Op jaarbasis gingen de fabrieksorders met 4,3% omlaag, waar een daling van 2,7% werd voorspeld.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 5 basispunten naar 0,79% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 4 januari 2019

Marktinformatie vrijdag 4 januari 2019

De Chinese overheid gaat extra maatregelen nemen om de economie te stimuleren, door belastingen en fees te verlagen, en de kapitaaleisen voor banken verder te versoepelen. Dit heeft de Chinese premier Li Keqiang deze morgen gezegd, na ontmoetingen met de drie grootste banken van het land. Volgens de premier moeten de maatregelen steun bieden aan midden- en kleinbedrijven in het land. China versoepelde vorig jaar al meerdere keren de kapitaaleisen voor banken, zodat deze meer geld kunnen uitlenen aan bedrijven.

De Amerikaanse loonstrookverwerker ADP heeft bekend gemaakt dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten in december 2018 is gegroeid. In december kwamen er volgens ADP 271.000 banen bij. Economen hadden gemiddeld op een stijging van 180.000 banen gerekend.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten meet, kwam in december 2018 uit op een stand van 54,1. Hiermee groeide de bedrijvigheid minder sterk dan in november 2018, toen de index uitkwam op 59,3. Economen voorspelden een stand van 57,5. Een niveau van de inkoopmanagersindex boven 50 duidt op groei van de bedrijvigheid.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,74% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 3 januari 2019

Marktinformatie donderdag 3 januari 2019

De beurzen in New York sloten positief na een grillige eerste handelsdag. De Dow Jones index sloot 0,1% hoger op 23.346,24. Binnen een uur na de opening bereikte de index zijn laagste punt van 22928.59 voordat het opklom naar het hoogste punt op 23413.47. De S&P steeg ook met 0,1% en eindigde op 2510,03 punten en de Nasdaq klom naar 6665,93 punten, een stijging van 0,5%. De handel werd gesteund door de stijgende olieprijzen en het optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China.

De olieprijzen schoten gisteren opmerkelijk omhoog na verliezen eerder die dag. De opleving van de prijs werd waargenomen nadat Saudi-Arabië aankondigde minder olie te exporteren. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,3% naar 46,90 USD en de prijs van een vat Brent Crude Oil steeg met 3,4% naar 55,63 USD. Saudi-Arabië verlaagt de export van ruwe olie naar 7,2 miljoen vaten per dag. Olieprijzen daalden eerder die dag nadat cijfers over de Chinese industrie tegen bleken te vallen.

Onderzoeksbureau Markit meldt dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten in december minder hard is gegroeid dan een maand eerder. Markit baseert dit op definitieve cijfers. De inkoopmanagersindex ging naar een stand van 53,8, tegenover een stand van 55,3 in de maand ervoor. Economen hadden een niveau van 53,9 voorspeld.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 6 basispunten naar 0,75% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 2 januari 2019

Marktinformatie woensdag 2 januari 2019

Uit cijfers van marktonderzoeksbureaus Markit en Caixin blijkt dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in december 2018 is gekrompen ten opzichte van een maand eerder. De inkoopmanagersindex kwam uit op een stand van 49,7, tegen een stand van 50 een maand eerder. Een stand lager dan 50 betekent een krimp. De eerder door de Chinese overheid bekendgemaakte index kwam uit op een stand van 49,4. Dit betekent de eerste krimp sinds juli 2016. De overheidsindex is daarbij meer gericht op staatsbedrijven, waar de marktonderzoekers meer op kleinere private ondernemingen zijn gefocust.

Markit heeft daarnaast de cijfers over de bedrijvigheid van de eurozone gepubliceerd. De inkoopmanagersindex kwam uit op 51,4 voor december 2018, gelijk aan de stand in november 2018. Dit was ook de door economen verwachte waarde.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers is de Nederlandse industrie in december 2018 harder gegroeid. De inkoopmanagersindex kwam uit op 57,2, vergeleken met een stand van 56,1 in november 2018.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,81% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.