Marktinformatie vrijdag 31 augustus 2018

Marktinformatie vrijdag 31 augustus 2018

De Europese Commissie (EC) heeft gisteren gepubliseerd dat het economisch vertrouwen in de eurozone licht is afgenomen. De index waarmee de EC het vertrouwen meet, daalde van 112,1 in juli 2018 naar 111,6 in augustus 2018. Economen hadden gemiddeld een stand van 111,9 voorspeld. Volgens de EC nam in de dienstensector en in de industrie het vertrouwen af, maar steeg het vertrouwen in de detailhandel en in de bouw.

Het Duitse federale statistiekbureau Destatis heeft in voorlopige cijfers bekend gemaakt dat de inflatie in augustus 2018 stabiel is gebleven op 2,0% op jaarbasis. Economen hadden ook verwacht dat de inflatie onveranderd zou blijven. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd voor augustus 2018 een inflatie gemeten van 1,9%, tegenover 2,1% in juli 2018.

Het Amerikaanse Ministerie van Handel heeft bekend gemaakt dat de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten met 0,4% gestegen zijn in juli 2018 tegenopzichte van juni 2018. Economen rekenden ook op een stijging van 0,4%. De persoonlijke inkomens van Amerikaanse consumenten stegen in juli 2018 met 0,3%, tegen 0,4% in juni 2018.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 30 augustus 2018

Marktinformatie donderdag 30 augustus 2018

Het Franse nationale statistiekbureau heeft gemeld dat de Franse economie in het tweede kwartaal van 2018 met 1,7% is gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal in 2017. Dit kwam overeen met verwachtingen van economen. Ten opzichte van Q1 van 2018 groeide de Franse economie in Q2 met 0,2%. Dit was gelijk aan de groei van het eerste kwartaal.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat het producentenvertrouwen in de industrie in augustus 2018 voor de derde maand op rij is gedaald. De index die het vertrouwen meet daalde van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus. Het producentenvertrouwen ligt nog wel hoger dan het langjarig gemiddelde van 0,8. De daling werd deels veroorzaakt door een afnemende orderportefeuille.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft in een tweede raming bekend gemaakt dat de economie in de VS in het tweede kwartaal van 2018 met 4,2% is gegroeid op jaarbasis. Dit is hoger dan de eerste raming van 4,1% en verwachtingen van economen, die een bijstelling naar 4,0% hadden verwacht. De hogere groei is deels te verklaren door hoger dan verwachte consumentenuitgaven en investeringen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,91% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 29 augustus 2018

Marktinformatie woensdag 29 augustus 2018

Marktonderzoeker Conference Board heeft gisteren bekend gemaakt dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in augustus 2018 is toegenomen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt kwam uit op 133,4 in augustus 2018, tegen een herziene stand van 127,9 in juli 2018. Economen rekenden juist op een daling naar een stand van 126,6.

Gisteren is bekend gemaakt dat de gemiddelde huizenprijs in de Verenigde Staten in juni 2018 minder hard is gestegen dan verwacht. Volgens de S&P/Case Shiller-index, die de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft op basis van twintig grote Amerikaanse steden, stegen de prijzen met 0,11% in juni 2018 ten opzichte van mei 2018. Vergeleken met juni 2018 is dit een stijging van 6,31%. Economen gingen uit van een stijging van 0,2% op maandbasis.

Uit een nieuwe raming van het Franse statistiekbureau Insee blijkt dat de groei van de Franse economie in het tweede kwartaal van 2018 gelijk is gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De economische groei in het tweede kwartaal van 2018 bedroeg 0,2%, wat hetzelfde groeicijfer was als de groei in het eerste kwartaal. Deze groei is in lijn met de verwachtingen van economen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,90% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 28 augustus 2018

Marktinformatie dinsdag 28 augustus 2018

Gisteren noteerde de Nasdaq Composite-index voor het eerst boven 8000 punten. Aandelen in de technologiesector zoals Netflix and Amazon hebben een belangrijke rol gespeeld bij de stijging van de index. Het kostte de index slechts acht maanden om duizend punten te stijgen na het overschrijden van 7000 punten in januari 2018.

De economie van de leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het tweede kwartaal van 2018 met 0,6% gegroeid op kwartaalbasis. Op jaarbasis was in het OESO-gebied sprake van 2,5% groei. Van de zeven rijkste landen binnen de OESO was de groei in de Verenigde Staten het sterkst, met 2,8% op jaarbasis. De groei in Japan was met 1,0% het meest bescheiden.

Uit cijfers van IG&H consulting, dat elk kwartaal een hypotheekupdate uitgeeft blijkt dat het aantal starters op de woningmarkt gestaag afneemt. In het afgelopen kwartaal van 2018 daalde het aantal hypotheken voor een eerste woning met 11,0% ten opzichte van een jaar eerder tot ruim 22.500. In totaal nam het aantal hypotheken toe in het tweede kwartaal met 2,5% tot bijna 87.000. De laagste groei sinds 2013.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,90% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 27 augustus 2018

Marktinformatie maandag 27 augustus 2018

Twee jaar geleden onderschreven zes banken in Nederland een herstelplan voor de verkoop van derivaten aan Nederlandse mkb’ers. Dat plan schrijft voor op welke wijze de circa 20.000 getroffen mkb’ers moeten worden gecompenseerd. Destijds dachten de zes banken nog dat ze met circa € 1,2 miljard het schadebedrag konden dekken. Inmiddels staat de teller al op bijna €2 miljard en zijn vier banken nog bezig met het compenseren van ondernemers.

De Verenigde Staten (VS) en Mexico zijn dichtbij een akkoord over hun onderlinge handelsgeschillen. De VS, Mexico en Canada proberen overeenstemming te bereiken over een herziening van Nafta, het Noord-Amerikaanse vrijhandelspact uit 1992 dat volgens de Amerikaanse president Donald Trump zwaar in het nadeel van zijn land uitpakt.

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) komen starters met een flinke studieschuld, vaak niet of nauwelijks in aanmerking voor een hypotheek. Dat een studieschuld van grote invloed is op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek blijkt uit een inventarisatie onder de vijf grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers. Bij een bruto-jaarinkomen van € 40.000 en een studieschuld van € 21.000 wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met zo’n € 25.000 tot € 40.000.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 24 augustus 2018

Marktinformatie vrijdag 24 augustus 2018

Gisteren heeft de centrale bank van Rusland haar aankopen van buitenlandse valuta met roebels stopgezet om een verdere val van de Russische munt te voorkomen. De centrale bank kocht al enige tijd buitenlandse valuta op voor het opbouwen van een speciaal valutafonds. De munt staat op het laagste niveau in twee jaar tijd ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft gemeld dat de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten in juli 2018 met 1,7% is afgenomen in vergelijking met juni 2018. Economen hadden voorspeld dat de woningverkoop met 2,2% zou toenemen. In juni 2018 ging de verkoop nog met 2,4% omlaag.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de Duitse economie het tweede kwartaal van 2018 sterker is gegroeid dan in het eerste kwartaal. De groei in het tweede kwartaal kwam uit op 0,5%, tegen 0,4% in de eerste drie maanden van dit jaar. Dit is in lijn met verwachtingen van economen. Op jaarbasis was de groei 2,3%, tegen 2,1% in de voorgaande periode. De groei komt voornamelijk door hogere bestedingen van consumenten en overheid.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 23 augustus 2018

Marktinformatie donderdag 23 augustus 2018

Uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve blijkt dat beleidsmakers bereid zijn de rente opnieuw te verhogen. Voorwaarde is wel dat de huidige economische omstandigheden niet drastisch veranderen. Volgens analisten zal de Federal Reserve de rente dit jaar nog tweemaal verhogen, waarvan de eerste keer mogelijk tijdens de komende beleidsvergadering in september zal zijn. President Trump uitte eerder deze week nog kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell omdat deze de rente te snel zou laten oplopen.

De Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas heeft gepleit voor een nieuwe strategie voor de omgang met de Verenigde Staten. Volgens hem zou de nadruk in het beleid moeten liggen op een positie die onafhankelijk is van de Verenigde Staten en meer financiële autonomie voor de Europese Unie. Zo zou Maas betere bescherming willen voor Europese ondernemingen die geraakt worden door Amerikaanse handelssancties.

De eerder aangekondigde nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen ter waarde van USD 16 miljard zijn vandaag definitief ingesteld. Als reactie heeft China heffingen ingevoerd voor Amerikaanse producten met dezelfde totale waarde. China dient ook een klacht in bij wereldhandelsorganisatie WTO tegen de VS. De nieuwe heffingen hebben betrekking op onder andere motoren, halfgeleiders en elektrische scooters. China heeft op haar beurt heffingen geplaatst op onder meer staalproducten, auto’s en medische apparatuur.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,87% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 22 augustus 2018

Marktinformatie woensdag 22 augustus 2018

Het volume van investeringen in materiële vaste activa was in juni 2018 6,2% hoger dan in juni 2017. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De stijging is groter dan in mei 2018. In juni is vooral meer geïnvesteerd in woningen, machines en personenauto’s. Verder publiceerde het CBS de zogenoemde investeringsradar, waaruit blijkt dat het klimaat voor investeringen in augustus 2018 slechter is dan in juni 2018.

De NVB Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers stelt dat de huidige bouwproductie in Nederland onder het peil ligt om de beoogde bouwproductie van 75.000 huur- en koopwoningen per jaar te behalen. In de eerste helft van 2018 zijn er bijna 4% minder nieuwe koopwoningen verkocht dan in de eerste helft van 2017. De NVB stelt dat de oorzaak wordt gegeven door het tekort aan personeel en bouwlocaties. Door de afremmende productie zal het steeds moeilijker worden om, met name in de Randstad, een woning te bemachtigen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 21 augustus 2018

Marktinformatie dinsdag 21 augustus 2018

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in een jaar tijd met gemiddeld 9% zijn gestegen in juli 2018. In mei 2018 was de prijsindex voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Na de financiële crisis daalden de huizenprijzen met meer dan 30%.

Het CBS meldde dat het consumentenvertrouwen daalde met 2 punten, met een stand van 21. Hiermee ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het CBS kwam ook met cijfers over de consumentenbestedingen in juni 2018 naar buiten, die namen jaarlijks met 2,8% toe.

Vandaag worden onderhandelaars van China ontvangen in Washington voor een nieuwe ronde gesprekken over het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. In een interview met persbureau Reuters zei de Amerikaanse president Trump dat er geen tijdpad is voor herstel van de handelsbetrekkingen met China. De handelsoorlog mondde al uit in miljarden dollars aan importtarieven gebleven door beide landen en dreigementen voor nog eens honderden miljarden aan heffingen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 20 augustus 2018

Marktinformatie maandag 20 augustus 2018

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) zetten producenten in de industrie sector in het tweede kwartaal van 2018 6,7% meer om dan in het tweede kwartaal van 2017. De opbrengsten in de industrie stijgen daarmee zeven kwartalen op rij. Met name producenten in de chemie- en oliesector deden het goed, waarbij aardolieproducenten profiteerden van de gestegen olieprijzen.

De grote kredietbeoordelaars Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) hebben hun kredietoordeel voor Turkije verlaagd. Moody’s zette de rating van Ba2 op Ba3 met een negatieve prognose. Daarnaast daalden de rating van S&P, van BB- naar B+. Beide kredietbeoordelaars geven aan dat het onder meer het gevolg is van de daling van de lira door de Amerikaanse sancties en de dreiging met meer strafmaatregelen.

Het Duitse federale statistiekbureau (Destatis) meldde dat de producentenprijzen in Duitsland in juli 2018 met 0,2% zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Economen hadden een stijging van 0,2% verwacht. Op jaarbasis was in juli 2018 sprake van een toename van de producentenprijzen met 3%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 17 augustus 2018

Marktinformatie vrijdag 17 augustus 2018

Het Europees statistiekbureau Eurostat heeft gemeld dat de goederenexport van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld in juni 2018 met 5,7% is gestegen tot een bedrag van 198,6 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De import van de negentien eurolanden klom met 8,6% tot een waarde van EUR 176,1 miljard. Dat resulteerde in een handelsoverschot van EUR 22,5 miljard. Voor de gehele Europese Unie steeg de uitvoer met 8,2% tot EUR 171,5 miljard, met een importstijging van 8,4% tot EUR 164,6 miljard. Dat resulteerde in een handelsoverschot van EUR 6,9 miljard.

Gisteren won de Turkse lira ruim een procent op de US dollar. Dit is een marginale beweging vergeleken met de enorme uitslagen van de afgelopen dagen.
Woensdagavond heeft Qatar aangegeven USD 15 miljard in Turkse lira’s te investeren.

Voor het vierde jaar op rij groeit de Nederlandse economie in een hoger tempo dan economen op de lange duur voor mogelijk houden. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat dit ook in 2019 nog het geval zal zijn. Voor een deel is deze lange periode te verklaren door de diepte van de crisis in voorafgaande jaren. Zo is de huizenmarkt weer vol dynamiek na een forse terugslag, durven investeerders weer te investeren en geeft de consument meer uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde afgelopen dinsdag dat de economie in het tweede kwartaal weer met een forse 2,9% is gegroeid.
Dat betekent dat de groei nauwelijks afzwakt ten opzichte van de ruim 3% die in 2017 werd gerealiseerd.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,87% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 16 augustus 2018

Marktinformatie donderdag 16 augustus 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de werkloosheid in juli 2018 is gedaald naar 3,8% van de beroepsbevolking. In juni 2018 lag het werkloosheidspercentage nog op 3,9%. Door de daling in juli bereikte de werkloosheid het laagste punt sinds eind 2008. Het Centraal Planbureau verwacht dat de werkloosheid in 2019 verder af zal nemen tot 3,5%; het laagste punt ooit.

Het Britse nationale statistiekbureau heeft gemeld dat de inflatie in Groot-Brittannië is gestegen van 2,4% in juni 2018 naar 2,5% in juli 2018. De stijging was deels te verklaren door oplopende brandstofprijzen. De kerninflatie, zonder de volatiele energie- en voedselprijzen, bleef in juli gelijk op 1,9%. De Bank of England heeft een inflatiedoelstelling van 2,0%. Volgens economen zal de Britse inflatie de komende maanden dalen.

De export van Japan is in juli 2018 met 3,9% gegroeid op jaarbasis. Dit is een lagere groei ten opzichte van voorgaande maand, toen de groei uitkwam op 6,7%. Economen hadden een groei van de export van 6,3% voorzien. De tegenvallende groei is deels te verklaren door een onverwachte daling van de export naar de VS. De import van Japan groeide wel met 14,6% op jaarbasis, waardoor het handelstekort van Japan sterk toenam.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 15 augustus 2018

Marktinformatie woensdag 15 augustus 2018

Het Britse nationaal statistiekbureau (ONS) heeft bekend gemaakt dat de werkloosheid in Groot-Brittannië in het tweede kwartaal van 2018 is afgenomen. In de periode van april 2018 tot en met juni 2018 is het werkloosheidspercentage met 0,2% gedaald naar 4,2%. Hiermee is de werkloosheid op het laagste niveau in meer dan veertig jaar. Verder meldde ONS dat er in het tweede kwartaal 42.000 banen bij zijn gekomen, en het aantal werklozen is gekrompen naar 1,4 miljoen.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde gisteren dat de economie van de eurozone in het het tweede kwartaal van 2018 met 0,4% is gegroeid vergeleken met het eerste kwartaal van 2018. De voorlopige schatting van 0,3% die Eurostat eind juli bekend maakte is daarmee overtroffen. Op jaarbasis bedroeg de economische groei 2,2% voor de Eurozone. Eurostat meldt verder dat er voor de Europese Unie (EU) een economische groei van 0,4% op kwartaalbasis is gerealiseerd voor het tweede kwartaal van 2018. Op jaarbasis was de groei 2,2% voor de gehele EU.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een schatting gepubliceerd van de economische groei in Nederland. De nieuwe cijfers stellen dat de economie van Nederland in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7% is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De economische groei is hoger dan de gemiddelde verwachting van economen. Verder stelt het CBS dat de economische groei grotendeels te verklaren valt door een toename in buitenlandse handel en de investeringen in woningbouw, bedrijfsbouw en infrastructuur. Verder is een toename in consumentenuitgaven een stimulans geweest voor de economische groei.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 14 augustus 2018

Marktinformatie dinsdag 14 augustus 2018

In het tweede kwartaal van 2018 heeft het aantal vacatures in Nederland een recordhoogte bereikt. Aan het einde van juni 2018 waren er 251.000 openstaande vacatures, een toename van 16.000 ten opzichte van het einde van het eerste kwartaal. Verder daalde het aantal werklozen in het tweede kwartaal met 14.000 naar 345.000 werklozen, het werkloosheidspercentage per eind juni was 3,9%. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen tot slechts 1,4 werklozen per openstaande vacature.

Uit nieuwe cijfers van oliekartel OPEC blijkt dat de olieproductie in juli is uitgekomen op 32,3 miljoen vaten per dag, waarmee de olieproductie nagenoeg ongewijzigd blijft ten opzichte van de voorgaande maand. Volgens de OPEC heeft Saudi-Arabië, het grootste olie producerende land ter wereld, haar productie in juli teruggeschroefd tot 10,3 miljoen vaten. Andere OPEC-leden hebben echter meer geproduceerd, waardoor de totale OPEC-dagproductie slechts 41.000 vaten is gestegen. OPEC meldde verder dat de vraag naar olie in 2019 ruim 130.000 vaten per dag lager zal liggen dan eerder verwacht, op een niveau van circa 32 miljoen vaten.

Gisteren verhoogden beleidsmakers in Argentinië het officiële rentetarief met 5,0% tot 45,0%, het hoogste percentage ter wereld. De verhoging is het gevolg van marktspanningen in opkomende markten door de toenemende onzekerheid over de economie van Turkije. De Argentijnse beleidsmakers gaven aan dat het tarief ten minste tot oktober 2018 van kracht blijft. Daarnaast verkoopt de centrale bank circa USD 500 miljoen om de peso te stimuleren.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,87% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 13 augustus 2018

Marktinformatie maandag 13 augustus 2018

Vanochtend daalde de Turske lira weer met 10% ten opzichte van de US dollar. Nadat de Turkse centrale bank een pakket met noodmaatregelen aankondigde stond de lira kort na de aankondiging 2% in de min. Volgens Turkse centrale bank zit een renteverhoging er nog niet in. Wel gaat de centrale bank liquiditeitssteun bieden aan het bancaire systeem, zodat de handel in de Turkse lira soepel verloopt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vandaag dat de omzet van de detailhandel in juni 2018, 3% hoger was op jaarbasis. Daarnaast groeide het verkoopvolume met 2,8%. Drogisterijen realiseerden in juni de grootste omzetstijging. Bij webwinkels werd 15% meer omgezet.

Volgens Eurostat daalde de groei in de eurozone van 0,4% in het eerste kwartaal naar 0,3% in het tweede kwartaal van 2018. Morgen komt het CBS met de cijfers voor Nederland en de vraag is of het ook in Nederland verder afzwakt. Voor het tweede kwartaal draait veel om het onderscheid tussen de binnenlandse economie en de handel met het buitenland.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 10 augustus 2018

Marktinformatie vrijdag 10 augustus 2018

Gisteren verloor de Turkse lira (TRY) meer dan 3% ten opzichte van de US dollar. De munt staat mede onder druk als gevolg van zorgen over het oplopende conflict tussen Turkije en de Verenigde Staten en Erdogan’s intentie om de rente te verlagen. Het verlies van de Turkse valuta ten opzichte van de US dollar is dit jaar opgelopen tot bijna 30%.

De Russische roebel (RUB) staat onder druk als gevolg van nieuwe Amerikaanse sancties, die eind augustus 2018 van kracht zullen zijn. Gisteren zakte de munt, met een verlies van 0,9%, naar het laagste niveau van dit jaar tegenover de US dollar op een stand van USD 0,151.

Uit cijfers van de Japanse overheid blijkt dat de economie van Japan in het tweede kwartaal van 2018 een groei heeft laten zien van 0,5%. De groei kwam uit op 1,9% op jaarbasis, tegen een krimp van 0,9% in het eerste kwartaal van 2018. Economen hadden gerekend op een vooruitgang met 1,4%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,91% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 9 augustus 2018

Marktinformatie donderdag 9 augustus 2018

De export van China is in juli 2018 met 12,2% op jaarbasis toegenomen. Dit is een sterkere groei dan in juni, toen de groei op 11,2% uitkwam. Economen hadden verwacht dat de groei van de export in juli zou uitkomen op 10,0%. Afgelopen maand werden door president Trump importheffingen tegen Chinese producten ingesteld, maar mede door een lagere koers van de Chinese yuan bleven de effecten van deze heffingen vooralsnog beperkt. De import groeide in juli 2018 met 27,3% op jaarbasis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gemeld dat de industriële productie in Nederland in juni 2018 met 3,4% is gegroeid ten opzichte van juni 2017. Hiermee kwam de groei iets hoger uit dan in mei 2018, toen de groei op 3,2% uitkwam. De elektrische-apparatenindustrie groeide met 14% op jaarbasis het sterkst. Het vertrouwen van industriële producenten nam wel licht af, mede door de verwachting dat hun orderboeken zullen afnemen.

De prijs voor een vat Brent-olie is gisteren met 3,9% gedaald na de wekelijkse update over de Amerikaanse olievoorraden. Deze bleken minder hard te zijn gedaald dan aangenomen werd door analisten. Daarnaast heeft China aangekondigd te onderzoeken of het importheffingen kan instellen op Amerikaanse benzine en diesel. Een vat Brent-olie kostte gisteren bij het sluiten van de markt USD 72,28.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,93% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 8 augustus 2018

Marktinformatie woensdag 8 augustus 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de consumentenprijzen in juli 2018 zijn gestegen met 2,1% ten opzichte van juli 2017. Dit is de grootste stijging op jaarbasis in sinds 2014. Vooral huur, elektriciteit en aardgas namen toe in prijs. Gemeten volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode zijn goederen en diensten met 1,9% gestegen op jaarbasis in juli 2018. Voor de eurozone als geheel stegen de consumentenprijzen gemiddeld met 2,1% op jaarbasis.

Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau is de Duitse export in juni 2018 gelijk gebleven ten opzichte van de maand daarvoor. Economen hadden gerekend op een daling van 0,3%. In mei 2018 nam de export van de grootste economie van Europa nog met 1,8% toe. De import steeg in juni 2018 met 1,2% vergeleken met de import in mei 2018. Hier werd een stijging van 0,3% verwacht.

Uit cijfers van Destatis blijkt dat de industriële productie in Duitsland in juni 2018 is gedaald met 0,9% ten opzichte van mei 2018. Economen gingen uit van een daling van 0,5%. De daling kan worden verklaard als gevolg van wereldwijde handelsspanningen. Dit wordt onderstreept door een afname van 4,0% op maandbasis in het aantal fabrieksorders in juni 2018.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,93% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 7 augustus 2018

Marktinformatie dinsdag 7 augustus 2018

In juni 2018 is de orderportefeuille van de bouwindustrie in Nederland gestegen van 10,1 maanden tot 10,2 maanden. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is de werkvoorraad daarmee 1,4 maanden hoger dan in juni 2017. Vooral de orderportefeuille in de woningbouw steeg sterk het afgelopen jaar. In de utiliteitsbouw was juist een daling waarneembaar. Uit een rondgang langs 250 bouwbedrijven blijkt verder dat bijna de helft een stagnatie in onderhanden werk ondervindt, vooral als gevolg van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Gisteren daalde de goudprijs naar het laagste punt in de afgelopen zeventien maanden. De prijs voor een troy ounce, een standaardhoeveelheid goud, bereikte maandag USD 1210. De daling van de prijs van goud zette drie maanden geleden in en bedraagt tot nu toe circa 11%. Beleggers houden rekening met een verdere daling tot onder de USD 1200, een niveau dat sinds medio 2016 niet meer is bereikt.

De Turkse lira daalde gisteren verder, ondanks maatregelen van de Turkse centrale bank waardoor banken een liquiditeitsinjectie krijgen van USD 2,2 miljard. Beleggers raken steeds meer bezorgd over de toenemende diplomatieke spanningen tussen de VS en Turkije. Aan het einde van de handelsdag in Nederland had de Turkse lira 2% in waarde verloren ten opzichte van de US Dollar. Sinds het begin van 2018 is de munt circa 30% in waarde gedaald, wat voor Turkse bedrijven een groot probleem is, omdat hun schulden veelal zijn uitgedrukt in US Dollar.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,92% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 6 augustus 2018

Marktinformatie maandag 6 augustus 2018

Het Duitse federale statistiekbureau meldde dat de fabrieksorders in Duitsland in juni 2018 met 4% zijn gedaald op maandbasis. In mei stegen de orders nog met 2,6%. Economen hadden verwacht dat de orderontvangst met 0,5% zou dalen in juni 2018.

De Britse minister van Internationale Handel, Liam Fox, liet in een interview met de Sunday Times weten dat de kans dat de brexitonderhandelingen een akkoord opleveren kleiner is dan de kans dat er géén akkoord komt over de voorwaarden van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Liam Fox liet weten dat er een waarschijnlijkheid is van 60% dat er geen akkoord wordt gesloten. Volgens Liam Fox is dit vanwege het gebrek aan flexibiliteit van de Europese Commissie in de al 16 maanden durende gesprekken.

Conform het Financiele dagblad helpt de belastinghervorming van president Donald Trump, Nederland van het slechte fiscaal imago af te komen. De Verenigde Staten hebben de winstbelasting voor bedrijven verlaagd van 35% naar 21%, in de hoop dat bedrijven meer in eigen land gaan investeren. Volgens de cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel hebben Amerikaanse multinationals hun buitenlandse investeringen in het eerste kwartaal van dit jaar fors verlaagd. Wereldwijd met USD 149 miljard en in Nederland met USD 70 miljard.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,93% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 3 augustus 2018

Marktinformatie vrijdag 3 augustus 2018

Amerikaanse overheidsfunctionaris Robert Lighthizer bevestigde recentelijk dat de Amerikaanse president Donald Trump van plan is de reeds geplande importheffingen op Chinese goederen te verhogen: van 10 naar naar 25%. Dit veroorzaakte een nieuwe daling van 20% in de Chinese aandelen sinds eind januari 2018.

Gisteren heeft de Turkse lira een dieptepunt bereikt ten opzichte van de dollar en de euro, zo verloor de Borsa Istanbul Stock Exchange 2,7%. Dit werd mede veroorzaakt door het bericht dat de Turkse centrale bank de rente ongewijzigd laat. President Recep Tayyip Erdogan is fel tegen een renteverhoging, aangezien dat ten koste gaat van economische groei. Bovendien heeft de Amerikaanse president Donald Trump twee Turkse topambtenaren nieuwe sancties opgelegd.

Gisteren heeft de Britse centrale bank de rente verhoogd van 0,5% naar 0,75%, het hoogste niveau sinds 2009. Sinds november 2017 zijn de rentes door de Bank of England (BoE) voor het eerst gestegen in meer dan tien jaar tijd. Volgens de BoE is de hogere rente nodig om de inflatie af te remmen. Het besluit om de rente te verhogen was unaniem. Alle negen bestuurders binnen het beleidsbepalende comité stemden voor een renteverhoging.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,96% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 2 augustus 2018

Marktinformatie donderdag 2 augustus 2018

De Federal Open Market Committee (FOMC) van de Federal Reserve heeft besloten de rente ongewijzigd te laten op 1,75% – 2,00%. Dit kwam overeen met verwachtingen van analisten. In een toelichting gaf de FOMC aan dat een stapsgewijze verhoging van de rente later dit jaar wel voor de hand ligt. De FOMC wees hierbij naar de gunstige economische cijfers van de afgelopen maanden. Zo kwam de groei over het tweede kwartaal van 2018 in de Verenigde Staten uit op 4,1% op jaarbasis.

Het Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) wil op maandag 6 augustus 2018 een lening heropenen die loopt tot 31 januari 2019. Het DSTA hoopt hiermee EUR 1 tot 2 miljard op te halen. Op de lening staat reeds een bedrag uit van EUR 1,55 miljard.

Marktonderzoeker Markit heeft bekend dat de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone in juli 2018 licht sterker is gegroeid. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, noteerde een stand van 55,1, tegen 54,9 in juni. Het cijfer komt overeen met een raming die eerder deze maand gepubliceerd werd.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,97% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 1 augustus 2018

Marktinformatie woensdag 1 augustus 2018

De inflatie in de eurozone is in juli 2018 gestegen naar 2,1% op jaarbasis, van 2,0% in juni 2018. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige ramingen. Economen hadden verwacht dat de inflatie gelijk zou blijven. Verder is de kerninflatie, de inflatie zonder de prijzen energie, levens- en genotsmiddelen, gestegen van 0,9% in juni 2018 naar 1,1% in juli 2018.

Cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel lieten zien dat de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten in juni 2018 met 0,4% zijn gestegen ten opzichte van mei 2018. Deze stijging komt overeen met de ramingen van economen. In mei stegen de Amerikaanse consumentenuitgaven met 0,5% ten opzichte van de maand ervoor. De stijging in consumentenuitgaven kan worden verklaard door de stijging in persoonlijke inkomens van 0,4% in juni 2018.

De economische groei in de eurozone is in het tweede kwartaal van 2018 afgenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit een eerste raming van het Europees statistiekbureau Eurostat. De economie van de negentien eurolanden ging het tweede kwartaal van 2018 met 0,3% vooruit ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018. Economen hadden verwacht dat de groei van 0,4%, zoals in het eerste kwartaal van 2018, gehandhaafd zou worden.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,94% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.