Marktinformatie maandag 31 december 2018

Marktinformatie maandag 31 december 2018

De aandelenbeurs in Hongkong heeft maandag het jaar 2018 hoger afgesloten. De Hang Seng-index in Hongkong eindigde 1,3% hoger op 31 december 2018 in vergelijking tot een dag eerder. Desondanks, verloor de hoofdindex dit jaar bijna 14% aan waarde.

Na een vrije nieuwjaarsdag begint 2019 voor de financiële markten op woensdag rustig, met een nagenoeg lege agenda. De macro-economische agenda is al direct vrij vol, met een serie aan inkoopmanagersindexen en inflatiecijfers. Onduidelijk is nog in hoeverre de shutdown van de Amerikaanse overheid weer een rol gaat spelen op de publicaties van economische cijfers.

De euro bestaat met ingang van het nieuwe jaar ’officieel’ 20 jaar. In januari 1999 werd de euro ingevoerd, voor het grote publiek was het nieuwe geld pas begin 2002 te gebruiken. Onderzoek uit Brussel wijst uit dat ongeveer drie kwart van de burgers in de eurolanden er inmiddels van overtuigd is dat de euro goed is voor de economie.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,81% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
– Inkoopmanagersindex (PMI) Eurozone
– Producentenprijzenindex (PPI) Eurozone

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 28 december 2018

Marktinformatie vrijdag 28 december 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in november 2018 2,7% hoger waren in vergelijking tot november 2017. Producten van de aardolie-industrie waren in november 2018 bijna 9% duurder dan in november 2017. Ook de prijzen van de auto-, de elektrotechnische-, de machine-, de kunststof-, rubber en metaal producten lagen hoger dan in november 2017.

Volgens het CBS steeg het vertrouwen van producenten in de industrie in december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in november 2018 naar 7,5 in december 2018. Gemiddeld kwam het producentenvertrouwen in 2018 uit op 7,9. Daarmee ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat staat op 0,9.

Marktonderzoeker Conference Board maakte bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in december 2018 is afgenomen. De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, is voor december 2018 uitgekomen op 128,1, tegen een herziene stand van 136,4 in november 2018. Economen rekenden op een score van 133,7 in december 2018.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,82% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 27 december 2018

Marktinformatie donderdag 27 december 2018

De Europese beurzen waren gesloten op dinsdag en woensdag vanwege kerst. Wall Street opende wel op woensdag. Op kerstavond sloten de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Londen lager dan ze openden. De AEX-index verloor die dag 1,3 procent en eindigde op 478,34 punten. Ook de MidKap verloor 1,5 procent en eindigde op 630,92 punten. Beurzen in Londen en Parijs verloren 1,5 procent terwijl de beurzen in Frankfurt en Milaan dicht bleven de dag voor Kerst.

Vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid wordt een aantal macro-economische cijfers niet gepubliceerd. Deze week zouden er cijfers uitkomen over consumentenbestedingen, goederenhandel en economische groei in de Verenigde Staten. Het lukte het Congress en het Witte Huis afgelopen vrijdag niet om tot een akkoord te komen over de nieuwe begroting.

De olieprijs is gestegen op woensdag nadat de prijs van een vat Brentolie onder de 50 dollar per vat kwam, de laagste prijs in 2018. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 5,5 procent naar 44,86 dollar en de prijs van een vat Brentolie steeg met meer dan 4 procent naar 52,55 dollar per vat. Olieprijzen daalden eerder nog vanwege een versomberd beeld van de wereldeconomie. De OPEC overweegt extra maatregelen om de balans in de markt te verbeteren.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,84% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 24 december 2018

Marktinformatie maandag 24 december 2018

Afgelopen vrijdag bereikte het Congres en het Witte Huis geen overeenstemming over een nieuwe staatsbegroting. Om deze reden zijn ambtenaren naar huis gestuurd en ontvangen zij geen salaris. Vandaag voert de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin in de speciale werkgroep van president Trump voor financiële markten, overleg met bestuurders van de Fed, de Securities and Exchange Commission (SEC) en andere betrokken leiders in de financiële wereld. Daarin wordt besproken hoe de normale gang van zaken op de financiële markten kan worden zeker gesteld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat het begrotingsoverschot in Nederland over de eerste drie kwartalen is opgelopen tot EUR 12 miljard. Dat is op jaarbasis 2,1% van het bruto binnenlands product. Minister van Financiën Wopke Hoekstra ging uit van een overschot van EUR 5,8 miljard (0,8% bbp) op jaardbasis. De totale overheidsinkomsten lagen in de eerste drie kwartalen van 2018 EUR 14 miljard hoger. De uitgaven stegen in dezelfde periode met EUR 7 miljard.

Volgens het CBS is de brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven in het derde kwartaal van 2018 uitgekomen op EUR 67,2 miljard. Dat was EUR 4,7 miljard meer dan in hetzelfde kwartaal van 2017 en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1999.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,84% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 21 december 2018

Marktinformatie vrijdag 21 december 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat het consumentenvertrouwen in Nederland in december 2018 licht is gedaald ten opzichte van november 2018. Zowel de koopbereidheid als het algemene oordeel over het economisch klimaat daalde licht. De index die het vertrouwen meet kwam 4 punten lager uit op 9. Daarmee ligt de indicator nog wel ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar dat op -3 ligt.

Onderzoeksbureau Conference Board heeft donderdag gemeld dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn verbeterd. De conjunctuurbarometer steeg in November 2018 met 0,2%. Economen hadden gemiddeld een stabilisatie verwacht. In Oktober 2018 daalde de index nog met 0,3%.

Gisteren meldde het Britse nationale statistiekbureau dat de detailhandelsverkopen in November 2018 in het Verenigd Koninkrijk met 1,4% zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. De stijging is hoofdzakelijk te verklaren door hogere bestedingen aan huishoudelijke producten en goede verkopen op Black Friday. Economen hadden gerekend op een toename van 0,3%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,82% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 20 december 2018

Marktinformatie donderdag 20 december 2018

Gisteren maakte de Federal Reserve (Fed) bekend dat de rente in de Verenigde Staten verder wordt verhoogd. Het rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar een bandbreedte van 2,25% tot 2,50%. Het is de vierde rentestap van dit jaar. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee renteverhogingen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het aantal werkenden in november 2018 bijna 8,9 miljoen. Met 68,4% komt het aantal werkenden voor het eerst uit boven het vorige hoogtepunt aan het begin van de crisis in 2008. Het aantal werkenden bedroeg toen 68,3%. Het werkloosheidspercentage bereikte eveneens een record. Die daalde in november 2018 tot het laagste niveau van 3,5%. Vlak voor de crisis, eind 2008, was dit nog 3,6%.

De Europese Commissie heeft gisteren bekendgemaakt dat ze niet verder gaat met de strafprocedure tegen Italië over de begrotingscijfers. Rome en Brussel zijn een pakket begrotingsmaatregelen overeengekomen waarmee Italië een zogenoemde buitensporige tekortprocedure voorkomt. De beoogde uitgaven van Italië zijn volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis met 10,25 miljard euro gedaald.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,83% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 19 december 2018

Marktinformatie woensdag 19 december 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde gisteren dat de economische groei in de G20, de groep van ’s werelds belangrijkste economieën, is afgenomen in het derde kwartaal van 2018. De economie in G20 groeide met 0,8%, waar in het tweede kwartaal een groei van 1,0% werd waargenomen.

Volgens anonieme bronnen lijkt het erop dat de Italiaanse regering een overeenkomst heeft bereikt met de Europese Unie om sancties op basis van de gepresenteerde begroting voor 2019 te voorkomen. Om dit te bereiken heeft de Italiaanse regering besloten om 4 miljard euro minder uit te geven ten opzichte van het vorige begrotingsvoorstel, waardoor het begrotingstekort daalt van 2,4% naar 2,0% van het bruto nationaal product. Er wordt verwacht dat de deal vandaag gepresenteerd zal worden.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat het aantal woningen in aanbouw in de Verenigde Staten in november 2018 met 3,2% is gestegen ten opzichte van oktober 2018. Economen hadden verwacht dat het aantal nieuwe woningen gelijk zou blijven. De stijging volgt op een daling 1,6% in oktober.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,85% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 18 december 2018

Marktinformatie dinsdag 18 december 2018

Uit definitieve cijfers van Eurostat blijkt dat de inflatie in de eurozone in november 2018 is gedaald naar 1,9%, ten opzichte van 2,2% in oktober 2018. Het inflatiecijfer ligt hiermee onder de eerdere raming van Eurostat en de verwachting van economen van 2%. De kerninflatie, zonder de prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in oktober 2018 uit op 1%. Een maand eerder was dat nog 1,1%. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 2%.

Op basis van voorlopige cijfers meldt Eurostat dat de export van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld in oktober 2018 is gestegen met 11% ten opzichte van oktober 2017. De import van de eurolanden klom op jaarbasis met 15%. Het handelsoverschot betrof EUR 14 miljard.

De Nederlandsche Bank verwacht dat de economische groei de komende jaren afneemt. De groei voor 2018 wordt geraamd op 2,5%, gevolgd door 1,7% in de jaren 2019 en 2020. De werkloosheid stabiliseert in 2019 op 3,6% van de beroepsbevolking. De inflatie komt in 2018 naar verwachting uit op 1,6% gevolgd door 2,7% in 2019 en 1,8% in 2020.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,87% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 17 december 2018

Marktinformatie maandag 17 december 2018

Deze week is de markt met name gericht op de Federal Reserve. De centrale banken van Amerika houden dinsdag en woensdag een beleidsvergadering, waarbij naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd. Donderdag houdt ook de Bank of England zijn rentetarieven tegen het licht. Op macro-economisch vlak staan de inflatiecijfers van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk op de planning voor deze week.

Het Italiaanse persbureau Ansa meldde dat de Italiaanse regering zijn begrotingstekort verder wil laten dalen. Op die manier verwacht Italië sancties van de Europese Unie te voorkomen. In de nieuwe begroting daalt het tekort volgens bronnen binnen de overheid tot 2,04% ten opzichte van het bruto binnenlands product. Eerder ging de regering nog uit van 2,4%.

Volgens het Centraal Bureau voor statistiek blijft het aantal banen in de financiële sector dalen, terwijl het aantal economen en financieel specialisten in de branche groeit. Het aantal banen in de financiële sector daalde in 2017 met 4% tot 219.000.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Bruto binnenlands product (BBP) Verenigde Staten
Consumentenprijsindex Eurozone
Nominale loon Verenigde Staten
Rentebesluit Verenigde Staten
Rentebesluit Verenigd Koninkrijk
Rentebesluit Japan

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 14 december 2018

Marktinformatie vrijdag 14 december 2018

De ECB stopt met het opkoopprogramma voor obligaties. De ECB heeft al meerdere malen aangegeven dat het in december 2018 ging stoppen met het programma waar het de economische groei mee wilde aanjagen. De bank herhaalde verder tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de huidige rentetarieven. De herfinancieringsrente blijft 0% en de depositorente op -0,4%.

Uit definitieve cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis blijkt dat de inflatie in Duitsland in november 2018 is uitgekomen op 2,3% op jaarbasis. In oktober 2018 bedroeg de inflatie nog 2,5%. Op maandbasis gingen de Duitse consumentenprijzen met 0,1% omhoog. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd een inflatie gemeten van 2,2% op jaarbasis en 0,1% op maandbasis. De Franse inflatie kwam in november uit op 1,9% op jaarbasis, tegen 2,2% een maand eerder.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gisteren bekend gemaakt dat het aantal uitkeringsaanvragen de afgelopen week is gedaald. Het aantal aanvragen kwam uit op 206.000 in week 50, tegen 233.000 een week eerder. Economen gingen uit van 226.000 aanvragen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 13 december 2018

Marktinformatie donderdag 13 december 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat de goederenexport in oktober 2018 5,1% is gegroeid ten opzichte van oktober 2017. De stijging is groter dan in september 2018, toen de groei op 2,3% uitkwam. In oktober groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten, machines en apparaten. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in december gunstiger dan in oktober.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat de inflatie in de Verenigde Staten in november 2018 is gedaald naar 2,2% op jaarbasis. De inflatie in oktober 2018 was een herziene 2,5%. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door lagere energieprijzen. De kerninflatie kwam in november uit op 2,1%, ten opzichte van 2,0% in oktober.

Eurostat heeft gemeld dat de industriële productie in de eurozone in oktober 2018 met 0,2% is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dit was in lijn met verwachtingen van economen. In september 2018 ging de productie volgens een herzien cijfer met 0,6% omlaag. Eerder meldde Eurostat een daling in de productie van 0,3%. In de gehele Europese Unie nam de industriële productie ook met 0,2% toe, na een daling van 0,4% in de maand ervoor.

De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,89% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 12 december 2018

Marktinformatie woensdag 12 december 2018

Volgens het CBS is het aantal faillissementen in november 2018 gestegen tot 263 faillissementen. Vergeleken met oktober 2018 is het aantal failliet verklaarde bedrijven met 13 gestegen. Afgelopen september werd de laagste stand sinds 2000 bereikt.

Uit cijfers die de Amerikaanse overheid heeft gepubliceerd blijkt dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in november 2018 met 0,1% zijn gestegen ten opzichte van oktober 2018. Economen rekenden op een stabilisatie van de prijzen. In oktober stegen de producentenprijzen op maandbasis nog met 0,6%.

Het Britse nationale statistiekbureau meldde dat de werkloosheid in Groot-Brittannië in de maanden augustus tot en met oktober 2018 gelijk is gebleven. De werkloosheidsgraad lag gedurende deze periode op 4,1% van de beroepsbevolking. Daarnaast werd gemeld dat de lonen exclusief bonussen met 3,3% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 11 december 2018

Marktinformatie dinsdag 11 december 2018

Het Britse statistiekbureau meldde woensdag dat de productie van de Britse industrie in oktober 2018 met 0,6% is gedaald ten opzichte van september 2018. Economen hadden een stijging van 0,1% verwacht. De voornaamste daling in productie vond plaats in de maakindustrie en de bouwssector.

Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis nam de export van Duitsland in oktober 2018 toe. De uitvoer steeg met 0,7% ten opzichte van september 2018. Economen hadden op een exportstijging van 0,4% gerekend. De import van Duitsland nam in dezelfde periode met 1,3% af, na een daling van 0,4% in september 2018.

In oktober 2018 was de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie 3,4% hoger dan in oktober 2017. Dit bleek gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de productie in de transportmiddelenindustrie groeide in oktober 2018 sterk, met bijna 10% ten opzichte van oktober 2017. Op maandbasis is de gemiddelde dagproductie met 0,4% gegroeid in oktober 2018. Een maand eerder was er nog sprake van een krimp van 0,2%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 10 december 2018

Marktinformatie maandag 10 december 2018

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat de groei van de werkgelegenheid in november 2018 flink is afgezwakt in vergelijking met oktober 2018. Exclusief landbouw was er een toename van 155.000 banen, economen hadden een toename van 198.000 verwacht. De banengroei in oktober 2018 is naar beneden bijgesteld van 250.000 naar 237.000. De werkloosheid bleef vorige maand stabiel op 3,7%, het laagste niveau in 48 jaar.

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) heeft een nieuw akkoord gesloten over productieverlaging. De productie wordt met 1,2 miljoen vaten per dag verminderd. De beperking is groter dan de vooraf verwachte één miljoen vaten. Dit kwam onder andere door het terugtrekken van Qatar uit het kartel begin volgend jaar. Daarnaast was Iran uitgesloten van de besprekingen aangezien de productie daar al is ingeperkt door Amerikaanse sancties.

Eurstat meldde vrijdag op basis van definitieve cijfers dat de Europese economie in het derde kwartaal van 2018 met 0,2% is gegroeid in vergelijking met het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal groeide de economie nog met 0,4%. Op jaarbasis was er een groei van 1,8% in de Europese Unie en 1,6% in de Eurozone.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,85% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie vrijdag 7 december 2018

Marktinformatie vrijdag 7 december 2018

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel zijn in oktober 2018 de fabrieksorders in de Verenigde Staten gedaald ten opzichte van een maand eerder. In oktober daalden de fabrieksorders met 2,1%, terwijl in september een stijging van 0,2% werd gemeten. Economen rekenden op een gemiddelde afname van 2,0%.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten meet, kwam in november 2018 uit op een stand van 60,7. De index, die gepubliceerd wordt door onderzoeksinstituut ISM, is daarmee sterker gegroeid ten opzichte van oktober 2018. Economen voorspelden een stand van 59. Een niveau van de inkoopmanagersindex boven 50 duidt op groei van de bedrijvigheid.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in kalender week 49 gedaald naar 231.000. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. In week 48 waren er 235.000 nieuwe aanvragen, zo bleek uit bijgestelde gegevens. Economen gingen uit van 225.000 nieuwe verzoeken voor WW-uitkeringen in week 49.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,85% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 6 december 2018

Marktinformatie donderdag 6 december 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de inflatie in Nederland in november 2018 is gedaald naar 2,0%. In oktober 2018 was de inflatie nog 2,1%. De daling is deels te verklaren door de sterke daling van de olieprijs in november. De prijzen voor voedingsmiddelen stegen juist afgelopen maand. Volgens de Europese meetmethode kwam de inflatie in november uit op 1,8%. Hiermee ligt de inflatie in Nederland onder het Europees gemiddelde van 2,0%.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren de OPEC-landen opgeroepen om hun olieproductie niet te verlagen. Dit heeft een stuwend effect op de olieprijs. De OPEC houdt vandaag een vergadering in Wenen, waarbij een verlaging van de olieproductie op de agenda staat. De olieprijs is begin deze maand licht gestegen na onder meer een aankondiging dat Rusland haar productie zal beperken. In november daalden de olieprijzen nog met ruim 20%.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft in een rapport over de wereldwijde kredietmarkt aangegeven dat de globale omstandigheden voor het afsluiten van leningen waarschijnlijk moeizamer worden. Als belangrijke argumenten noemt S&P de wereldwijde handelsspanningen, de stijgende rentes en de afzwakkende wereldeconomie. Daarnaast kunnen de stijgende schulden van het niet-financiële bedrijfsleven een bron van instabiliteit gaan vormen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie woensdag 5 december 2018

Marktinformatie woensdag 5 december 2018

Maandag steeg de “yield” van de Amerikaanse twee- en driejaarsobligatie net boven het niveau van de vijfjaarsobligatie. Dit is voor het eerst sinds 2007, dat er weer een omkering te zien is in de rentecurve. Op de financiële markten wordt dit gezien als een indicator dat er mogelijk een recessie op komst is, aangezien alle economische recessies sinds de jaren ’60 volgden binnen twee jaar na de omkering van de rentecurve.

Als gevolg van de vlakkere U.S. “yield” curve en de bezorgheid over de wereldeconomie, daalden de Aziatisch en Amerikaanse koersen. Daarnaast openden de Europese beurzen vandaag met verlies. In verband met de begrafenis van oud-president George H.W. Bush, is de New York Stock Exchange (NYSE) vandaag gesloten.

Het Amerikaanse Petroleum Instituut publiseerde dat de olievoorraad vorige week was gestegen met 5,4 miljoen vaten. Hierdoor, daalde de prijs van een vat Brent naar USD 61,14, dit is een daling van 1.5%. Daarnaast daalde de prijs van een vat WTI naar USD 52,44, dit is ook een daling van 1.5%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 4 basispunten naar 0,84% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie dinsdag 4 december 2018

Marktinformatie dinsdag 4 december 2018

Onderzoeksinstituut ISM heeft bekend gemaakt dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in november 2018 sterker is gestegen dan in oktober 2018. De inkoopmanagersindex bedroeg 59,3 in november, tegenover 57,7 een maand eerder. Economen voorspelden een niveau van 57.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat de bouwuitgaven in de Verenigde Staten in oktober 2018 zijn afgenomen in vergelijking met een maand eerder. De bouwuitgaven in de VS zijn met 0,1% gedaald. Economen hadden een stijging van 0,4% verwacht.

De bedrijvigheid in de industriesector binnen de eurozone is in november 2018 iets afgezwakt. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. De inkoopmanagersindex die de industriële bedrijvigheid weerspiegelt, kwam in november uit op 51,8 ten opzichte van 52 in oktober. Economen hadden een niveau van 51,5 voorspeld.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie maandag 3 december 2018

Marktinformatie maandag 3 december 2018

Donald Trump en Xi Jinping hebben tijdens de G20-top in Buenos Aires afgesproken om over en weer geen nieuwe handelsbelemmeringen in te stellen de komende 90 dagen. In deze periode zouden de Verenigde Staten en China tot een nieuw handelsakkoord moeten komen. Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde berichten in Chinese media dat de VS voorlopig afziet van geplande tariefverhogingen per 1 januari 2019. Trump wilde de invoerheffingen op USD 200 miljard aan Chinese goederen verhogen van 10% naar 25%. China heeft volgens de woordvoerder in ruil daarvoor ingestemd om een ‘zeer substantiële hoeveelheid Amerikaanse producten’ af te nemen, waaronder agrarische en industriële producten.

Uit nieuwe ramingen van het Italiaanse statistiekbureau Istat blijkt dat de Italiaanse economie is gekrompen in het derde kwartaal van 2018. Istat meldde eind oktober in een eerdere raming nog dat de economische groei was uitgekomen op 0,0% voor Q3. Uit nieuwe cijfers komt naar voren dat het Italiaanse BBP toch is gedaald met 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was er nog wel sprake van een groei van 0,7%. De daling werd onder meer veroorzaakt door een daling van de investeringen, die op kwartaalbasis met 1,1% terugliepen. Ook de binnenlandse vraag naar goederen en diensten nam af. Door de economische krimp zal de Italiaanse regering verder onder druk komen te staan van de Europese Unie om het begrotingstekort voor 2019 terug te dringen.

Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft bekend gemaakt dat de werkloosheid in de eurozone in oktober 2018 is uitgekomen op 8,1%, het laagste niveau sinds november 2008. Economen voorspelde een werkloosheid van 8,0%. Voor de gehele Europese Unie kwam de werkloosheid in okotober 2018 uit op 6,7%. Eurostat kwam ook met een voorlopige schatting voor de inflatie in november 2018. Deze kwam uit op 2,0%, terwijl de inflatie in oktober 2018 nog 2,2% was.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Bruto binnenlands product (BNP) Eurozone
Producentenprijzenindex (PPI) Eurozone
Inkoopmanagersindex (PMI) Eurozone
Inkoopmanagersindex (PMI) Verenigde Staten
Werkloosheid Verenigde Staten

De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar -0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.