Marktinformatie vrijdag 30 november 2018

Marktinformatie vrijdag 30 november 2018

Uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis blijkt dat de inflatie in Duitsland in November 2018 op jaarbasis 2,3% bedroeg. Een maand eerder bereikte de inflatie het hoogste niveau in 10 jaar van 2,5% op jaarbasis. Economen hadden gerekend daling van de inflatie naar 2,4%.

Verder publiceerde Destatis werkloosheidcijfers waaruit blijkt dat de werkloosheid in november 2018 is afgenomen met 0,1% vergeleken met oktober 2018. Het werkloosheidspeil is gedaald naar 5,0%. Economen hadden voorspeeld dat de werkloosheid onveranderd zou blijven, op het niveau van 5,1%.

Het Amerikaanse Ministerie van Handel heeft gemeld dat de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten in oktober 2018 met 2,6% is afgenomen in vergelijking met september 2018. Economen hadden voorspeld dat de woningverkoop met 0,5% zou toenemen. In september 2018 ging de verkoop nog met 0,7% omhoog.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 29 november 2018

Marktinformatie donderdag 29 november 2018

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde gisteren dat de economie in de Verenigde Staten in het derde kwartaal van 2018 met 3,5% gestegen is op jaarbasis. Economen verwachtten een stijging van 3,5%. In het tweede kwartaal van 2018 was er nog sprake van een economische groei van 4,2% op jaarbasis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat het producentenvertrouwen in de industrie in november 2018 is gestegen. De index die het vertrouwen meet steeg van 5,9 in oktober 2018 naar 7,2 in november 2018. Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De economie van Zwitserland is met 0,2% gekrompen in het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Economen hadden op een stijging van 0,4% gerekend. De Zwitserse staatssecretaris van Economische Zaken meldde dat de neergang samenvalt met mindere prestaties van andere Europese landen, en in het bijzonder Duitsland.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,91% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 28 november 2018

Marktinformatie woensdag 28 november 2018

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat in de afgelopen drie jaar de extra feestdagenomzet in december ruim 22% was voor de detailhandel. Speelgoedwinkels verdubbelen hun omzet in zowel november als december, vergeleken met de gemiddelde maandomzet in de rest van het jaar. December is de belangrijkste omzetmaand voor de detailhandel. In de afgelopen drie jaar was februari telkens de maand met de laagste omzet.

Een analyse van het ING Economisch Bureau stelt dat het aantal ZZP’ers zal verdubbelen in Nederland, als technologische ontwikkelingen en regelgeving gunstig blijven voor de kluseconomie. Dit komt neer op 1,8 miljoen ZPP’ers, waarvan ruim 1 miljoen werkt via platforms als Uber, Deliveroo en Temper.

De koersen in Amerika en Azië zijn licht positief. Bedrijven en investeerders hopen dat President Donald Trump en Xi Jinping tijdens de G20-top aanstaande zaterdag in Argentinië een akkoord sluiten. Dit om de handelsoorlog te staken tussen de twee grootste wereldeconomieën en hierdoor de negatieve invloeden op de wereldeconomie te verminderen. Investeerder zullen ook aandacht besteden aan signalen over de hoogte van de rente tijdens de toespraak van Jerome Powell op woensdag.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,90% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie dinsdag 27 november 2018

Marktinformatie dinsdag 27 november 2018

Onderzoeksinstituut Ifo meldde gisteren dat het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is gedaald in november 2018 ten opzichte van oktober 2018. De vertrouwensindex komt uit op 102 in november, tegen een stand van 102,9 de maand ervoor. Economen hadden een daling naar 102,3 voorspeld.

Het Franse onderzoeksbureau INSEE meldt dat het Franse consumentenvertrouwen in november 2018 is gedaald ten opzichte van oktober 2018. De index kwam uit op een stand van 92, tegenover 95 een maand eerder. Economen hadden een stand van 94 verwacht.

President Trump van de Verenigde Staten zegt te verwachten de extra importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten te verhogen naar 25%. Trump stelde vier dagen voor de start van de G20-top dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat gesprekken met China de verhoging kunnen voorkomen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,91% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie maandag 26 november 2018

Marktinformatie maandag 26 november 2018

De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone is in november 2018 iets afgezwakt. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector weerspiegelt, kwam in november uit op 51,5 ten opzichte van 52 in oktober. Economen hadden geen verandering voorspeld.

Uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het wereldhandelsvolume in september 2018 met 1,1% is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. In de vorige maand is er nog een stijging waargenomen van de wereldhandel met 0,2%. De wereldwijde industriele productie is in september gedaald met 0,2%, terwijl de groei in augustus nog 0,5% was.

De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in november 2018 minder gegroeid dan een maand eerder. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging in november 2018 naar een stand van 55,4, van 55,7 in oktober 2018. Economen voorspelden een niveau van 55,7 voor de graadmeter, waarbij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
GDP CYOY Index
UMRTEMU Index
GDPWWAGE Index

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,90% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 23 november 2018

Marktinformatie vrijdag 23 november 2018

Het volume van investeringen in materiële vaste activa was in september 2018 0,3% kleiner dan in september 2017. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De daling is vooral te wijten aan minder investeringen in luchtvaart. Verder publiceerde het CBS de zogenoemde investeringsradar, waaruit blijkt dat het klimaat voor investeringen in november 2018 slechter is dan in september 2018.

Het Duitse federale statistiekbureau meldt dat de Duitse economie het derde kwartaal van 2018 is gekrompen vergeleken met het tweede kwartaal. De groei in het derde kwartaal kwam uit op min 0,2%, tegen een groei van 0,5% in het tweede kwartaal. Dit is in lijn met verwachtingen van economen. Op jaarbasis was de groei 1,1%, tegen 2,3% in de voorgaande kwartaal. De krimp komt voornamelijk door de impact van wereldwijde handelsspanningen op de export. Tevens zijn de Duitse auto-industrie en de consumentenbestedingen minder sterk.

De Europese Commissie meldde vrijdag dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in november 2018 is gedaald ten opzichte van oktober 2018. Waar economen rekenden op een daling naar -3,0, ging de graadmeter waarmee het vertrouwen gemeten wordt van -2,7 in september naar -3,9 in oktober.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,92% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie donderdag 22 november 2018

Marktinformatie donderdag 22 november 2018

De Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) schrijft in een op dinsdag gepubliceerd rapport dat het een zwakkere groei van de wereldeconomie verwacht. De OESO voorspelt een groei van de mondiale economie in 2019 van 3,5%. Eerder verwachtte de OESO een groei van 3,7%. Voor 2020 verwacht de OESO ook een groei van 3,5%. De belangrijkste oorzaak van de lagere groeiraming zijn de importheffingen die door China en de Verenigde Staten zijn ingesteld. Daarnaast hebben opkomende markten te maken van een uitstroom van kapitaal door de stijgende Amerikaanse rente.

Het Amerikaanse Ministerie van Handel meldde dat op basis van voorlopige cijfers het aantal orders voor duurzame goederen in oktober 2018 met 4,4% is gedaald ten opzichte van september 2018. Economen verwachtten een afname van 2,6%.

Het Amerikaanse Ministerie van Arbeid heeft bekend gemaakt dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering de afgelopen week is gestegen naar 224.000. Een week eerder waren er 221.000 eerste aanvragen. Economen gingen uit van een daling naar 215.000 aanvragen.

Uit definitieve cijfers van de Universiteit van Michigan blijkt dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in november 2018 is gedaald ten opzichte van oktober 2018. De desbetreffende index daalde naar 97,5, ten opzichte van 98,6 een maand eerder. Een stand van 98,3 was verwacht door economen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,92% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 21 november 2018

Marktinformatie woensdag 21 november 2018

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt dat de werkgelegenheid in de Nederlandse bouwsector de komende jaren blijft groeien. In 2018 is de werkgelegenheid in de bouwsector met ongeveer 4% toegenomen. De vraag is de komende twee jaar groter dan het aanbod, met als gevolg langere wachttijden voor nieuwe bouwprojecten. Op langere termijn is de verwachting dat er aan de vraag voldaan kan worden, door werknemers die de opleiding hebben afgerond en door technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de consument in november voor de vierde maand op rij minder positief is dan een maand eerder. In november is het consumentenvertrouwen met twee punten gedaald. Daarnaast, is de koopbereidheid met één punt gedaald. Tot slot, is het oordeel over het economische klimaat met vier punten gedaald.

Het Amerikaanse Petroleum Instituut publiceerde een rapport waarin stond dat de Amerikaanse olievoorraad onverwachts met 1,5 miljoen vaten is gedaald. Met als gevolg dat de olieprijzen zijn gestegen. De prijs van een vat Brent is gestegen naar USD 63, dit is een stijging van 1.4%. Daarnaast steeg de prijs van een vat WTI naar USD 54, dit is een stijging van 1.7%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,92% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 20 november 2018

Marktinformatie dinsdag 20 november 2018

Uit cijfers van het Franse nationale statistiekbureau INSEE blijkt dat de Franse werkloosheid in het derde kwartaal van 2018 stabiel is gebleven. De werkloosheid kwam uit op 9,1%, hetzelfde percentage als het kwartaal ervoor. Economen hadden een werkloosheid van 9,2% verwacht.

Het Duitse federale statistiekbureau Destatis meldt dat in oktober 2018 de producentenprijzen met 0,3% zijn gestegen ten opzichte van september 2018. Dit is in lijn met de verwachting van economen. Op jaarbasis was in oktober sprake van een toename van 3,3%.

De Organisatie voor olie-exporterende landen (OPEC) bekijkt samen met zijn bondgenoten de mogelijkheid om de olieproductie verder te verlagen dan eerder werd gemeld. Er wordt nu gesproken over een verlaging van meer dan een miljoen vaten per dag. Op deze manier wil de OPEC de daling van de olieprijzen een halt toe roepen. De oorzaken van de daling zijn de op recordhoogte liggende Amerikaanse olieproductie, en de toestemming die de Verenigde Staten hebben gegeven aan acht landen om olie van Iran te blijven kopen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,93% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 19 november 2018

Marktinformatie maandag 19 november 2018

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft afgelopen zaterdag de kredietbeoordeling van Nederland bevestigd op AAA. Hiermee blijft de kredietwaardigheid van Nederland gehandhaafd op het hoogste niveau. In de toelichting wijst S&P op de sterke financiële positie van Nederland, de economie die op meerdere fronten sterk presteert en het prudente overheidsbeleid. De kredietbeoordelaar verwacht daarnaast dat de Nederlandse economie de komende periode blijft groeien, en de staatsschuld verder daalt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een persconferentie gezegd dat China een handelsdeal wil sluiten met de Verenigde Staten. Trump zei dat China een vrij volledige lijst met 142 handelsvoorstellen heeft opgesteld, al is die nog niet helemaal compleet. Door de voortgang in het onderhandelingsproces ziet de Amerikaanse regering mogelijk af van verdere Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen. Trump gaf verder aan volgende maand op de G20-top tot een definitieve overeenkomst met China te willen komen.

Uit definitieve cijfers van Eurostat blijkt dat de inflatie in de eurozone in oktober 2018 is gestegen naar 2,2%, ten opzichte van 2,1% in september 2018. Het inflatiecijfer komt hiermee overeen met de gemiddelde verwachting van economen en eerdere ramingen van het statistiekbureau. De kerninflatie, zonder de prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in oktober 2018 uit op 1,1%. Een maand eerder was dat nog 0,9%. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 2,2%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,94% in vergelijking met voorgaande werkdag.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Inkoopmanagersindex (PMI) Eurozone

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 16 november 2018

Marktinformatie vrijdag 16 november 2018

Cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat laten zien dat het handelsoverschot van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld in september 2018 is gedaald ten opzichte van september 2017. De export daalde met 1,0% tot EUR 184,8 miljard, waar de import met 6,4% steeg tot EUR 171,7 miljard. Het handelstekort daalde hiermee van EUR 25,3 miljard naar EUR 13,1 miljard.

Het vertrek van vier ministers uit het Britse parlement heeft gisteren voor onzekerheid gezorgd op de financiële markten. Vergeleken met de euro daalde de Britse pond van GBP/EUR 1,1489 naar GBP/EUR 1,1265, een verlies van 1,9% ten opzichte van de vorige dag. Het vertrek van de ministers, waaronder ook Brexit-minister Dominic Raab, is het gevolg van ontevredenheid over het voorstel voor de Brexit dat woensdagmiddag aan het kabinet werd gepresenteerd.

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde dat de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten in oktober 2018 met 0,8% zijn gestegen ten opzichte van september 2018. Economen hadden een stijging van 0,5% verwacht. In september gingen de Amerikaanse winkelverkopen met 0,1% omlaag ten opzichte van de maand ervoor.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,93% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 15 november 2018

Marktinformatie donderdag 15 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de werkloosheid in Nederland in oktober 2018 gelijk is gebleven op 3,7% van de beroepsbevolking. In totaal waren er 337.000 werkzoekenden. De werkloosheid ligt hiermee nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen lag het werkloosheidspercentage op 3,6%.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober 2018 is gestegen naar 2,5% op jaarbasis ten opzichte van 2,3% een maand eerder. Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De kerninflatie, exclusief de volatiele prijzen van energie en voedingsmiddelen, bedroeg in oktober 2,1%, tegen 2,2% in september.

Eurostat heeft bekend gemaakt dat de industriële productie in de eurozone in september 2018 met 0,3% is gedaald ten opzichte van augustus 2018. Economen hadden een daling van 0,4% verwacht. In augustus steeg de productie volgens een nieuwe raming met 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. Eerder meldde Eurostat een stijging van de productie voor augustus van 1%. In de gehele Europese Unie nam de industriële productie in september met 0,2% af, na een stijging van 0,9% in augustus.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,95% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 14 november 2018

Marktinformatie woensdag 14 november 2018

Afgelopen dinsdag publiceerde de OPEC dat het de prognose voor de olievraag in 2019 heeft verlaagd, waardoor de olieprijzen verder zijn gedaald. Een vat Brent olie kostte aan het einde van de dag nog USD 65, een daling van 5,5% ten opzichte van de dag ervoor. De WTI-olie daalde naar USD 55 per vat, wat neerkomt op een daling van 6,1%.

De Britse regering meldde gisteren dat er een voorlopig akkoord is bereikt over de Brexit. Premier Theresa May heeft het voorstel inmiddels aan haar ministers voorgelegd, waarna vanmiddag bepaald zal worden of het kabinet akkoord zal gaan met het voorstel. Een voorlopige overeenkomst is ook bereikt tussen de Britse en EU-onderhandelaars over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, een van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen.

De Japanse regering maakte bekend dat de Japanse economie in het derde kwartaal van 2018 is gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. De omvang van de economie daalde met 1,2%, waar werd gerekend op een krimp van 1,0%. De krimp wordt vooral veroorzaakt door natuurrampen die Japan hebben geraakt in het derde kwartaal.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,96% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 13 november 2018

Marktinformatie dinsdag 13 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat de Nederlandse detailhandel in september 2018 1,7% meer omzet gedraaid heeft dan in september 2017. Het verkoopvolume nam ook toe, met 1,9%. De omzet uit voedingsmiddelen groeide met 3,7%, terwijl de omzet in de non-foodsector met 0,9% kromp. Online werd bijna 13% meer omgezet dan dezelfde maand een jaar eerder.

Uit een rapport van de OESO blijkt dat de indicatoren voor de economische groei in haar Europese lidstaten afzwakken. Het beeld is nagenoeg gelijk aan een maand geleden, behalve dat nu ook in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, minder gunstige omstandigheden merkbaar worden. Daarnaast houden volgens de OESO de vertragingen in Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië aan. In de Verenigde Staten, Japan, China en Canada is sprake van een stabiele groei. In India trekt de groei nog altijd aan, terwijl in Brazilië en Rusland ook sprake is van lagere groei.

Destatis heeft bekend gemaakt dat de inflatie in Duitsland in oktober 2018 is gestegen naar 2,5%. In september 2018 was de inflatie nog 2,3%. Economen hadden een stijging naar 2,4% verwacht. Na de stijging staat de Duitse inflatie nu op het hoogste punt in 10 jaar.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,96% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 12 november 2018

Marktinformatie maandag 12 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dat het aantal huishoudens met een laag inkomen vorig jaar is gestegen. In totaal moesten 599.000 huishoudens in 2017 rondkomen van een laag inkomen, 27.000 meer dan in het voorgaande jaar. De scheidslijn voor een laag inkomen ligt volgens het CBS op EUR 1.040 per maand voor een alleenstaande. Bij een gezin met twee kinderen is die ondergrens EUR 1.960 per maand.

Volgens het CBS is het aantal faillissementen in oktober 2018 gestegen tot 306 faillissementen. Vergeleken met September 2018 is het aantal licht gestegen met veertig bedrijven. De laagste stand sinds 2000 was afgelopen september, bij een trend die al ruim een jaar redelijk vlak is.

Saoedi-Arabië zal zijn olieproductie in december 2018 verminderen met een half miljoen vaten per dag. Een vat Brent-olie daalde vorige week in Europa voor het eerst in zes maanden onder de USD 70. In september kostte een vat Brent nog meer dan USD 86. Ook de Amerikaanse WTI-olie daalde vorige week in prijs, met zo’n 5%. Het is nog niet duidelijk of Saoedi-Arabië de andere leden van Opec, mee krijgt in zijn voornemen om de olieproductie te verlagen.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Bruto binnenlands product (BNP) Eurozone
Consumentenprijsindex Eurozone
Consumentenprijsindex Verenigde Staten

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 3 basispunten naar 0,97% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 9 november 2018

Marktinformatie vrijdag 9 november 2018

De Federal Reserve laat weten in een persverklaring dat het op schema ligt om de rente verder te verhogen in December. Voor alsnog handhaaft de Fed het rentetarief, wat momenteel in een bandbreedte van 2 tot 2,5% ligt, maar in de verklaring wordt geïmpliceerd dat dit in december met 25 bp wordt verhoogd.
Er wordt een groei in banen en consumentenbestedingen geobserveerd en deze indicatoren gebruikt de centrale bank om haar beleidsvoering te verdedigen. De Fed negeert hiermee de waarschuwingen van president Trump. Trump is van mening dat een verhoging van de rente de economie te sterk zal doen afremmen.

De aandelenmarkt in Azië ziet een daling na een piek te hebben bereikt op vrijdag. De daling is waarschijnlijk veroorzaakt door het rentebesluit van de Fed. MSCI’s breedste index van Asia-Pacific aandelen daalde met 1,3%, Hong Kong’s Hang Seng nam met 2,4% af en de Shanghai Composite Index met 1,2%.
Analysten verwachten dat deze trend ook in Europa zal plaatsvinden. Futures signaleren dat de DAX 0,25% lager zal openen, de AEX 0,30% en de CAC 0,23%.
De Amerikaanse aandelenmarkt laat vergelijkbare bewegingen zien, de S&P verloor 0,25% en de Nasdaq 0,53%. De grootste dalers waren te vinden in de energiesector, dit kwam met name door een prijsdaling van olie.

De FIOD waarschuwt banken hun klanten strenger te controleren op witwaspraktijken. Indien de opsporingsdienst door het volgen van een criminele geldstroom bij een bank uitkomt, zullen zij ook verantwoordelijk worden gehouden.
Dit nieuws volgt na de zaak van ING, die in september vier witwaszaken schikte met het openbaar ministerie voor een recordbedrag van EUR 775 miljoen. Maandag kwam de universiteit van Utrecht met een studie waaruit bleek dat er in Nederland jaarlijks op ze minst voor EUR 16 miljard wordt witgewassen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 1,00% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 8 november 2018

Marktinformatie donderdag 8 november 2018

Het Duitse federale statistiekbureau heeft gemeld dat de export van Duitsland in september 2018 met 0,8% gedaald is ten opzichte van augustus 2018. Economen hadden op een stijging van de export van 0,4% gerekend. De Duitse import daalde met 0,4% in september 2018 ten opzichte van een maand eerder. Hier werd op een stijging van 0,4% gerekend door economen.

De Chinese overheid publiceerde dat de Chinese export in oktober 2018 op jaarbasis met 20,1% is gegroeid. Economen verwachtten een stijging van 14,2%. De Chinese import nam in oktober 2018 met 26,3% toe op jaarbasis. Economen rekenden op een stijging van 17,7%.

Gisteren meldde het Europese statistiekbureau Eurostat dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in september 2018 overanderd zijn gebleven ten opzichte van augustus 2018. Economen rekenden op een stijging van 0,1%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,99% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie woensdag 7 november 2018

Marktinformatie woensdag 7 november 2018

Na de uitslag dat de Republikeinen de meerderheid in de Senaat behouden en het Huis van Afgevaardigden naar de Democraten gaat, openen de beurzen licht positief. De positive opening van de AEX, komt ook mede door de kwartaal cijfers van ABN AMRO en Ahold-Delhaize.

Op de rente- en valutamarkten is het vooruitzicht van een verdeeld Congres duidelijker zichtbaar. De Amerikaanse tienjaarsrente, daalt met bijna 5 basispunten naar 3,18%. De dollar verzwakte tegenover de euro.

Olie prijzen daalden woensdag. Een vat WTI kostte USD 61,84, dit is een daling van 0,6%. De prijzen van Brent en WTI zijn gedaald met 17,4% en 19,7% vergeleken met hun recente pieken begin oktober.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,98% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en
kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld
rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie dinsdag 6 november 2018

Marktinformatie dinsdag 6 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dinsdag dat de consumentenprijzen met 2,1% zijn gestegen in oktober 2018 vergeleken met een jaar eerder. In september 2018 bedroeg de prijsstijging 1,9%. Volgens de Europese geharmoniseerde methode stegen de prijzen 1,9% in oktober tegenover 1,6% in september. Het Europese gemiddelde voor oktober bedroeg een stijging van 2,2%.

Onderzoeksinstituut ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector in oktober 2018 minder hard is gestegen dan in september 2018. De inkoopmanagersindex bedroeg en stand van 60,3 in oktober, tegenover 61,6 een maand eerder. Economen voorspelden en niveau van 59,1.

De inflatie van Turkije is in oktober 2018 gestegen naar 25,24% op jaarbasis. De Turkse lira is dit jaar sterk in waarde gedaald door de inmenging van president Erdogan op het monetaire beleid en de voortslepende diplomatieke crisis tussen Turkije en de Verenigde Staten. In september 2018 verhoogde de Turkse centrale bank de rente nog met als de doel de inflatie te beteugelen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,97% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie maandag 5 november 2018

Marktinformatie maandag 5 november 2018

Afgelopen vrijdag meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid cijfers over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten. In oktober 2018 kwamen er, exclusief de landbouw, 250.000 banen bij ten opzichte van september 2018. Economen rekenden op 200.000 extra arbeidsplaatsen. Het werkloosheidspercentage bleef constant op 3,7%, het laagste niveau in 48 jaar.

De Chinese president Xi Jinping heeft zich in een toespraak uitgesproken tegen de protectionistische handelspolitiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Xi, die sprak op een handels-expo in Shanghai, ‘zijn handelspraktijken volgens de wetten van de jungle een doodlopende weg’. Verder beloofde Xi om Chinese importtarieven te verlagen en de Chinese markt verder open te stellen voor buitenlandse bedrijven. De Chinese en Amerikaanse regering zijn al maanden in onderhandeling over een nieuw handelsakkoord.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit blijkt dat de bedrijvigheid in de Italiaanse industrie in oktober 2018 de sterkste krimp heeft laten zien in bijna 4 jaar. De inkoopmanagersindex voor de industrie kwam uit op 49,2. Economen hadden een stand van 49,7 verwacht. Uit de toelichting blijkt dat Italiaanse bedrijven last hebben van een dalende wereldwijde vraag en de politieke onzekerheid in het land.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Producentenprijzenindex (PPI) Eurozone
Producentenprijzenindex (PPI) Verenigde Staten
Rentebesluit Verenigde Staten

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,98% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie vrijdag 2 november 2018

Marktinformatie vrijdag 2 november 2018

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de dienstensector in de Verenigde Staten meet, kwam in oktober 2018 uit op een stand van 57,7. De index, die gepubliceerd wordt door onderzoeksinstituut ISM, is gedaald ten opzichte van stand uit september 2018 van 59,8. Economen voorspelden een stand van 59,0. Een niveau van de inkoopmanagersindex boven 50 duidt op groei van de bedrijvigheid.

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) publiceerde gisteren de inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie sector meet. De Nederlandse inkoopmanagersindex is gedaald naar een niveau van 57,1 in oktober 2018, tegen een niveau van 59,8 een maand eerder. Een waarde boven 50 duidt op groei.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat de bouwuitgaven in de Verenigde Staten in september 2018 gelijk zijn gebleven vergeleken met een maand eerder. De bouwuitgaven in de VS zijn met 0,8% gestegen, deze stijging komt overeen met de verwachting van economen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is ongewijzigd op 0,96% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.

Marktinformatie donderdag 1 november 2018

Marktinformatie donderdag 1 november 2018

Gisteren maakte Eurostat bekend dat de werkloosheid in de Eurozone in september 2018 gelijk is gebleven ten opzichte van augustus 2018. De werkloosheid kwam uit op 8,1%, het laagste niveau sinds november 2008. Voor de gehele Europese Unie kwam de werkloosheid uit op 6,7%.

De Amerikaanse loonstrookverwerker ADP heeft bekend gemaakt dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten in oktober 2018 is gegroeid. In oktober kwamen er volgens ADP 227.000 banen bij. Economen hadden gemiddeld op een stijging van 187.000 banen gerekend.

Eurostat heeft voorlopige cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de inflatie in de eurozone in oktober 2018 is gestegen naar 2,2% op jaarbasis, tegen 2,1% in september. Het inflatiecijfer kwam overeen met verwachtingen van economen. De kerninflatie, zonder de invloed van sterk schommelende prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in oktober 2018 uit op 1,1%. Dit was in september 0,9%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 2 basispunten naar 0,96% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt. Heeft u behoefte aan meer informatie over marktvariabelen als bijvoorbeeld rentes, stuur dan een e-mail naar marktinformatie@zanders.eu.