Marktinformatie dinsdag 18 juni 2019

Marktinformatie dinsdag 18 juni 2019

Eurostat meldt dat de arbeidskosten in de eurozone met 2,4% zijn toegenomen in het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2018 namen de arbeidskosten met 2,3% toe. In de Europese Unie als geheel namen de arbeidskosten in het eerste kwartaal van 2019 met 2,6% toe, vergeleken met een stijging van 2,8% in het voorgaande kwartaal.

Eurostat meldt dat het aantal vacatures in de eurozone stabiel is gebleven in het eerste kwartaal van 2019 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2018. Het aantal vacatures was 2,3% van het totale werkaanbod. In de dienstensector waren er de meeste openstaande vacatures met 2,6%. In zowel de industrie als de bouw bedroeg het percentage vacatures 2,0%.

Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek meldt dat de huizenprijsstijging stabiel is gebleven in mei 2019 ten opzichte van april 2019. De prijsstijging was voor beide maanden 10,7%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie maandag 17 juni 2019

Marktinformatie maandag 17 juni 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het volume van de Nederlandse goederenexport in april 2019 met 1,9% is gestegen ten opzichte van april 2018. Daarmee groeide de export sterker dan in de eerste maanden van 2019. De stijging van de export werd onder meer veroorzaakt door de export van machines en chemische producten. De export van elektrotechnische apparatuur daalde juist ten opzichte van vorig jaar. Het volume van de import in april 2019 was ongeveer gelijk aan april 2018.

Uit een voorlopig cijfer van de Universiteit van Michigan blijkt dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten in juni 2019 is gedaald ten opzichte van een maand eerder. De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging van een stand van 100,0 in mei 2019 naar 97,9 deze maand. Economen hadden gerekend op een stand van 98.

De Russische centrale bank heeft afgelopen vrijdag haar beleidsrente met 0,25%-punt verlaagd tot 7,50%. De renteverlaging was algemeen verwacht door economen. Het is de eerste renteverlaging in een jaar. In een verklaring lichtte de bank toe dat de economische groei in Rusland in de eerste helft van dit jaar lager was dan verwacht en dat daarnaast de inflatie is gedaald. Meer renteverlagingen dit jaar worden door de Russische centrale bank niet uitgesloten.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,25% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 14 juni 2019

Marktinformatie vrijdag 14 juni 2019

De Amerikaanse overheid meldt dat in mei de importprijzen met 0,3% gedaald zijn in vergelijking met april. De exportprijzen van de VS zakten op maandbasis met 0,2%, na een bijgestelde toename van 0,1% een maand eerder. Economen hadden een daling van de importprijzen van 0,2% voorzien. In april stegen de importprijzen met een herziene 0,1%.

Gisteren schoot de olieprijs plots omhoog na een vermoedelijke aanval op twee tankers in de Golf van Oman. De prijs van Amerikaanse olie steeg 2,5% tot 52,43 USD. Een vat Brent-olie kostte 2,8% procent meer en werd verhandeld voor 61,64 USD. Door het incident in de Golf van Oman en eerdere incidenten afgelopen maand met tankers in de Perzische Golf neemt volgens kenners de kans op verstoringen in het olievervoer verder toe.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata op het gebied van onder andere de geld- en kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 13 juni 2019

Marktinformatie donderdag 13 juni 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekend gemaakt dat de inflatie in Nederland in mei 2019 is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De inflatie in mei kwam uit op 2,4%, terwijl deze in april 2019 nog op 2,9% uitkwam. Indien de geharmoniseerde Europese meetmethode (HICP) wordt aangehouden, daalde de inflatie van 3,0% in april naar 2,3% in mei. De daling wordt voornamelijk toegeschreven aan de lagere brandstofprijzen en de daling van prijzen van vliegtickets.

Het Amerikaanse ministerie van Financiƫn heeft bekend gemaakt dat het begrotingstekort in de Verenigde Staten is toegenomen. In de eerste acht maanden van het fiscale boekjaar, dat loopt tot 1 oktober, nam het tekort toe naar bijna USD 739 miljard, een toename van USD 206 miljard ten opzichte van een jaar eerder. De inkomsten namen toe met 2,3%, mede door de verhoging van de importtarieven richting China. Hier stond echter een stijging van de uitgaven van 9,3% tegenover. Analisten verwachten in doorsnee dat het begrotingstekort de komende jaren verder zal oplopen tot een bedrag van meer dan USD 1000 miljard.

Uit cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau blijkt dat de inflatie in China in mei 2019 verder is gestegen. De inflatie in mei was 2,7%, ten opzichte van 2,5% de maand ervoor. De stijging werd onder meer veroorzaakt door sterk stijgende voedselprijzen als gevolg van voorraadproblemen. Zo steeg de prijs van varkensvlees met circa 18% ten opzichte van een jaar eerder, en steeg de prijs van fruit met gemiddeld 27%.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,28% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie woensdag 12 juni 2019

Marktinformatie woensdag 12 juni 2019

De Nederlandse Bank (DNB) meldt dat de verwachte groei van de Nederlandse economie afneemt vanwege de voortdurende handelsoorlog. DNB voorspelde eerder voor 2019 en 2020 een groei van 1,7% op jaarbasis. De huidige voorspelling voor 2019 is een groei van 1,6% en voor 2020 een groei van 1,5%.

Het Britse nationale statistiekbureau meldt dat de Britse werkeloosheid in de periode van februari tot en met april van 2019 stabiel is gebleven op 3,8%. In dezelfde periode zijn de salarissen gestegen met 3,4% op jaarbasis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er in mei van dit jaar minder bedrijven failliet zijn gegaan dan in de maand ervoor. In mei zijn 247 bedrijven failliet gegaan, in april waren dit er 19 meer. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,26% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,27% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.