Marktinformatie woensdag 19 december 2018

Marktinformatie woensdag 19 december 2018

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde gisteren dat de economische groei in de G20, de groep van ’s werelds belangrijkste economieën, is afgenomen in het derde kwartaal van 2018. De economie in G20 groeide met 0,8%, waar in het tweede kwartaal een groei van 1,0% werd waargenomen.

Volgens anonieme bronnen lijkt het erop dat de Italiaanse regering een overeenkomst heeft bereikt met de Europese Unie om sancties op basis van de gepresenteerde begroting voor 2019 te voorkomen. Om dit te bereiken heeft de Italiaanse regering besloten om 4 miljard euro minder uit te geven ten opzichte van het vorige begrotingsvoorstel, waardoor het begrotingstekort daalt van 2,4% naar 2,0% van het bruto nationaal product. Er wordt verwacht dat de deal vandaag gepresenteerd zal worden.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat het aantal woningen in aanbouw in de Verenigde Staten in november 2018 met 3,2% is gestegen ten opzichte van oktober 2018. Economen hadden verwacht dat het aantal nieuwe woningen gelijk zou blijven. De stijging volgt op een daling 1,6% in oktober.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,85% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie dinsdag 18 december 2018

Marktinformatie dinsdag 18 december 2018

Uit definitieve cijfers van Eurostat blijkt dat de inflatie in de eurozone in november 2018 is gedaald naar 1,9%, ten opzichte van 2,2% in oktober 2018. Het inflatiecijfer ligt hiermee onder de eerdere raming van Eurostat en de verwachting van economen van 2%. De kerninflatie, zonder de prijzen voor voedingsmiddelen en energie, kwam in oktober 2018 uit op 1%. Een maand eerder was dat nog 1,1%. Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 2%.

Op basis van voorlopige cijfers meldt Eurostat dat de export van de landen van de eurozone naar de rest van de wereld in oktober 2018 is gestegen met 11% ten opzichte van oktober 2017. De import van de eurolanden klom op jaarbasis met 15%. Het handelsoverschot betrof EUR 14 miljard.

De Nederlandsche Bank verwacht dat de economische groei de komende jaren afneemt. De groei voor 2018 wordt geraamd op 2,5%, gevolgd door 1,7% in de jaren 2019 en 2020. De werkloosheid stabiliseert in 2019 op 3,6% van de beroepsbevolking. De inflatie komt in 2018 naar verwachting uit op 1,6% gevolgd door 2,7% in 2019 en 1,8% in 2020.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 1 basispunt naar 0,87% in vergelijking met voorgaande werkdag.

Marktinformatie maandag 17 december 2018

Marktinformatie maandag 17 december 2018

Deze week is de markt met name gericht op de Federal Reserve. De centrale banken van Amerika houden dinsdag en woensdag een beleidsvergadering, waarbij naar verwachting de rente nogmaals wordt verhoogd. Donderdag houdt ook de Bank of England zijn rentetarieven tegen het licht. Op macro-economisch vlak staan de inflatiecijfers van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk op de planning voor deze week.

Het Italiaanse persbureau Ansa meldde dat de Italiaanse regering zijn begrotingstekort verder wil laten dalen. Op die manier verwacht Italië sancties van de Europese Unie te voorkomen. In de nieuwe begroting daalt het tekort volgens bronnen binnen de overheid tot 2,04% ten opzichte van het bruto binnenlands product. Eerder ging de regering nog uit van 2,4%.

Volgens het Centraal Bureau voor statistiek blijft het aantal banen in de financiële sector dalen, terwijl het aantal economen en financieel specialisten in de branche groeit. Het aantal banen in de financiële sector daalde in 2017 met 4% tot 219.000.

De volgende macro-economische publicaties staan deze week op de agenda:
Bruto binnenlands product (BBP) Verenigde Staten
Consumentenprijsindex Eurozone
Nominale loon Verenigde Staten
Rentebesluit Verenigde Staten
Rentebesluit Verenigd Koninkrijk
Rentebesluit Japan

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 2 basispunten naar 0,86% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie vrijdag 14 december 2018

Marktinformatie vrijdag 14 december 2018

De ECB stopt met het opkoopprogramma voor obligaties. De ECB heeft al meerdere malen aangegeven dat het in december 2018 ging stoppen met het programma waar het de economische groei mee wilde aanjagen. De bank herhaalde verder tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de huidige rentetarieven. De herfinancieringsrente blijft 0% en de depositorente op -0,4%.

Uit definitieve cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis blijkt dat de inflatie in Duitsland in november 2018 is uitgekomen op 2,3% op jaarbasis. In oktober 2018 bedroeg de inflatie nog 2,5%. Op maandbasis gingen de Duitse consumentenprijzen met 0,1% omhoog. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd een inflatie gemeten van 2,2% op jaarbasis en 0,1% op maandbasis. De Franse inflatie kwam in november uit op 1,9% op jaarbasis, tegen 2,2% een maand eerder.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gisteren bekend gemaakt dat het aantal uitkeringsaanvragen de afgelopen week is gedaald. Het aantal aanvragen kwam uit op 206.000 in week 50, tegen 233.000 een week eerder. Economen gingen uit van 226.000 aanvragen.

De 6M Euribor is ongewijzigd op -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 0,88% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.

Marktinformatie donderdag 13 december 2018

Marktinformatie donderdag 13 december 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat de goederenexport in oktober 2018 5,1% is gegroeid ten opzichte van oktober 2017. De stijging is groter dan in september 2018, toen de groei op 2,3% uitkwam. In oktober groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten, machines en apparaten. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in december gunstiger dan in oktober.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat de inflatie in de Verenigde Staten in november 2018 is gedaald naar 2,2% op jaarbasis. De inflatie in oktober 2018 was een herziene 2,5%. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door lagere energieprijzen. De kerninflatie kwam in november uit op 2,1%, ten opzichte van 2,0% in oktober.

Eurostat heeft gemeld dat de industriële productie in de eurozone in oktober 2018 met 0,2% is gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dit was in lijn met verwachtingen van economen. In september 2018 ging de productie volgens een herzien cijfer met 0,6% omlaag. Eerder meldde Eurostat een daling in de productie van 0,3%. In de gehele Europese Unie nam de industriële productie ook met 0,2% toe, na een daling van 0,4% in de maand ervoor.

De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar -0,24% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 0,89% in vergelijking met voorgaande werkdag.

In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.