Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn de grootste beleggers op de Nederlandse woningmarkt. Samen bezitten zij 2,4 miljoen woningen, bewoond door circa 4 miljoen mensen.

Om ervoor te zorgen dat deze in kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen kunnen wonen, is een prudent financieel beleid gericht op continuïteit essentieel. Een adequate treasuryfunctie en gedegen integraal risicomanagement zijn hierbij cruciaal.

Zanders ondersteunt kleine, middelgrote en grote woningcorporaties op dit vlak, al meer dan 20 jaar. Onze services richten zich op het creëren van de randvoorwaarden voor een adequate treasury-organisatie, met effectieve processen & systemen. Meer specifiek richten onze services zich daarnaast op het opstellen en begeleiden van business cases, het aantrekken van geborgde en/of ongeborgde financiering, ondersteuning bij de prudente inzet van derivaten, het bepalen van de kredietwaardigheid (rating), tijdelijke ondersteuning van de treasuryfunctie en het opstellen van integraal financieel risicomanagementbeleid.

Onze gereguleerde activiteiten vallen onder toezicht van de AFM.

Filter op service: