Semi-publieke sector

De semi-publieke sector zal ook in de komende jaren behoorlijk veranderen. De focus van de overheid op houdbare financiën, financierbaarheid en risico’s zorgt voor een verdere verschuiving van niet-kerntaken van de publieke en semi-publieke instellingen naar de vrije markt.

Als gevolg hiervan zal ook het toezicht van de overheid om grip te houden op de uitvoering van niet-kerntaken verder toenemen. Bovendien zal de regelgeving en sturing steeds meer vanuit Europa (Brussel) worden gedicteerd.

In dit speelveld van herijking van de strategische focus adviseren wij semipublieke instellingen op het gebied van treasury- en risicomanagement.

Filter op service: