Provincies

De provincies lopen financiële risico’s bij het uitvoeren van hun kerntaken. Ter beschikking gestelde middelen kunnen gedeeltelijk of geheel verloren gaan. De provincies zullen ook in de komende jaren hun financiële functie verder professionaliseren.

Daarnaast nemen de initiatieven voor verdere samenwerking tussen de provincies, het bedrijfsleven en de wetenschap toe, op verschillende thema’s zoals energie, infra, technologie, zorg en innovatie. De transitie van ‘subsidiëren’ naar ‘investeren’ speelt hier een prominente rol, terwijl ook een betere aansluiting op Europese programma’s belangrijk is.

Wij geven provincies strategische en tactische adviezen, met name op het vlak van treasury- en risicomanagement. Daarnaast ondersteunen wij bij vraagstukken op het gebied van fondsvorming, bij de inrichting en het beheer van effectenportefeuilles, en bij het opstellen van business cases.

Filter op service: