Gemeenten

Veel gemeenten staan voor de uitdaging het eigen businessmodel te herijken. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt over de optimale inzet van middelen. Dit vraagt om integrale beoordeling van de effecten op de totale financiële exploitatie – waaronder de financiële ratio’s – met behulp van onder meer scenarioanalyses. Het sturen op baten en lasten komt hierbij samen met het denken in kasstromen (inkomsten en uitgaven). Dit maakt dat het benutten van de mogelijkheden op het gebied van treasury- en risicomanagement bepalend is bij de herijking van het businessmodel.

Filter op service: