Welkom in het digitale Darwinisme voor treasury

Welkom in het digitale Darwinisme voor treasury

Technologie verandert en ontwikkelt zich sneller dan ooit tevoren. Deze opkomst van opkomende technologieën wordt toegepast in vormen die steeds gebruikelijker zijn, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en machine learning. Deze kunnen echter alleen succesvol worden ingezet als ze worden toegepast door mensen die de kracht van technologie begrijpen en openstaan voor verandering. Het toepassen van technologie heeft alles te maken met de combinatie van competenties en mindset. Wat betekent dat voor treasurytechnologie? Het is tijd om de meer menselijke aspecten bij het succesvol inzetten van treasurytechnologie te onderzoeken.

Darwin stelde in zijn Evolutietheorie dat alle soorten op aarde een gemeenschappelijke voorouder hebben. Gedurende miljoenen jaren zijn deze soorten veranderd en hebben ze zich ontwikkeld tot nieuwe soorten. Het mechanisme dat daarbij volgens Darwin leidend was, is natuurlijke selectie. Het leven draait om de survival of the fittest; om te overleven moeten we ons voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende wereld.

Het begrip ‘Darwinisme’ kan ook worden toegepast op de treasuryfunctie en de treasuryprofessionals. In de treasuryfunctie wordt het namelijk van cruciaal belang om de potentiële toegevoegde waarde van treasury waar te maken. Als we te veel gefocust blijven op het operationele aspect van treasury, kan een groot deel van de treasuryfunctie worden samengevoegd in shared service centers (SSC’s) die veel beter in staat zijn om ‘in the box’-efficiënt te werken. Met ‘in the box’-efficiëntie bedoelen we procesefficiëntie in een gestandaardiseerde, gecontroleerde omgeving en op geautomatiseerde wijze. Wij maken dus vooral gebruik van nieuwe technologieën om een hoger niveau van automatisering te bereiken. Van de coronapandemie hebben we echter geleerd dat we nog steeds ‘echte mensen’ nodig hebben om anderen te helpen in onzekere omstandigheden en wanneer processen niet volledig kunnen worden geautomatiseerd.

Toen het tijdperk van de thuiswerkplek begon, konden technisch onderlegde mensen alles online doen en werkte alles prima. Dit gold niet alleen voor hun professionele leven, waarin Teams- en Zoom-meetings de fysieke vergaderingen overnamen, maar ook in hun privéleven, met online bestellingen en virtuele huisbezichtigingen. Maar helaas is er ook een grote groep mensen die minder technisch zijn en bijvoorbeeld in hun privéleven nog steeds afhankelijk zijn van hulp door callcenters of fysieke kantoren.

Een dergelijke tweedeling zien we ook bij treasury operations. Bepaalde onderdelen van de functie zijn nu volledig gestandaardiseerd en geautomatiseerd. In andere onderdelen worstelen we echter nog steeds met het gebruik van technologie, waardoor we aan efficiëntie inboeten. Het is als de 80/20-regel; de 20% die niet geautomatiseerd is, neemt 80% van onze tijd in beslag.

Volgens Darwin nam de evolutie vele generaties. In het digitale tijdperk lijken de veranderingen echter meer op een revolutie, een digitaal Darwinisme. De verschillende huidige generaties illustreren het tempo van dit digitale Darwinisme. De zogenaamde babyboomers, die (ruwweg) tussen 1945 en 1955 zijn geboren, zijn opgegroeid met een zeer beperkt gebruik van technologie. Generatie X, geboren tussen 1965 en 1980, heeft het gebruik van PC’s en mobiele telefoons tijdens hun jeugd van dichtbij meegemaakt. Mensen uit Generatie Y, geboren tussen 1980 en het einde van de twintigste eeuw, staan ook bekend als ‘millennials’ en deden hun eerste internetervaringen op als leerling op de lagere of middelbare school.

De volgende generatie die nu de werkplek betreedt, is Generatie Z, geboren vanaf de eeuwwisseling. Dit is een generatie die nauwelijks weet wat een gulden, een Franse franc of een Duitse mark is, niet bekend is met de draaischijf van een telefoon en in verwarring raakt als hij een faxnummer moet opgeven. We moeten niet alleen de vaardigheden hebben om technologie te begrijpen, maar ook de mentaliteit om onze ‘modus operandi’ te veranderen.

In het afgelopen jaar kregen alle genoemde generaties te maken met een andere revolutionaire verandering toen COVID-19 zijn intrede deed in onze wereld. Ruim een jaar later hebben we een aantal lessen geleerd die we aan onze (r)evolutie kunnen toevoegen; wat namelijk ontbrak was een echte trigger om te veranderen. Volgens een onderzoek van Twillio, een cloud-communicatieplatform, heeft COVID-19 de digitale communicatiestrategie van bedrijven met zes jaar versneld. In het artikel staat dat “we de afgelopen maanden hebben gezien hoe stappenplannen voor digitale transformatie van jaren werden gecomprimeerd tot dagen en weken om zich aan te passen aan het nieuwe normaal als gevolg van COVID-19.”
Natuurlijk had Zanders in het tijdperk vóór de pandemie voor haar klanten al treasurytechnologische roadmaps ontwikkeld, waarin we treasuryprojecten inventariseerden en prioriteerden om treasury-operaties verder te automatiseren en de toegevoegde waarde van de treasuryfunctie vast te leggen. Maar misschien waren onze inspanningen in dit opzicht nog een beetje lauw.

De pandemie heeft me geleerd dat als er een echte noodzaak is om te transformeren, we in staat zijn de lat hoger te leggen in het toepassen van nieuwe technologie. Om het digitale Darwinisme te overleven, moeten treasurers beginnen aan een echte reis van treasurytransformatie. Om te gedijen in het steeds veranderende treasurylandschap, moeten ze nieuwe technologie omarmen binnen hun algehele transformatiestrategie, in combinatie met het selecteren van het juiste digitaal-onderlegde team om de strategie uit te kunnen voeren. Als u niet investeert in zowel de technologie als de mensen, is uw routekaart voor treasurytransformatie een enkele reis naar Jurassic Park*.

 

*) Voor alle millennials die deze column lezen: Jurassic Park is een film die werd uitgebracht in 1993, het jaar waarin het Verdrag van Maastricht werd ondertekend en Bill Clinton werd ingehuldigd als 42e president van de VS.