Filter op: Corporate finance capital markets

Alle filters verwijderen


Zorghuisvesting bouwen

in roerige tijden

Terug van vakantie trof ik de nieuwe beleidsregels voor de AWBZ-zorg aan, zoals inderdaad in juni aangekondigd door staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten. Met inachtneming van een overgangsperiode zullen de kapitaallasten van de intramurale instellingen vanaf 2012 afhankelijk worden gesteld van de productie van de zorginstelling. Dit leidt tot hogere risico’s bij zorginstellingen, waaronder renterisico’s, een nieuw fenomeen in deze sector. In de kantlijn was eveneens in haar juni-brief door de staatssecretaris aangekondigd dat deze nieuwe regels ondersteunend zouden zijn aan “scheiden van wonen en zorg” dat vanaf 2014 zal worden ingevoerd.

Lees meer

Zanders breidt Brits kantoor uit

Drie jaar nadat Zanders zijn eerste kantoor opzette in Londen, staan drie nieuwe medewerkers in de startblokken om de aanwezigheid van de onderneming op de Britse markt te versterken.

Lees meer

Zanders adviseert management Spant! bij unieke buy-out

De exploitatie van theater- en congrescentrum Spant! in Bussum wordt verzelfstandigd. Het huidige management, algemeen directeur Paul Haighton en financieel manager Bert Dijkstra, neemt de gehele exploitatie van Spant! over. Zanders speelde een adviserende rol bij deze voor Nederlandse begrippen unieke Management Buy-Out (MBO).

Lees meer

Gestructureerde benadering van de prijsstelling van intercompany leningen

Het belang van een gestructureerde en consistente benadering van het vaststellen van de rentetarieven op intercompany leningen.

Multinationals hebben met betrekking tot de prijsstelling van interne leningen (intercompany leningen) steeds vaker te maken met wettelijke voorschriften van belastingdiensten over de hele wereld. Dit artikel gaat in op het belang van een gestructureerde en consistente benadering van het vaststellen van de rentetarieven op intercompany leningen – een onderwerp waar veel bedrijven moeite mee hebben.

Lees meer

Zanders Treasury Scan: ‘Je weet waar je staat’

Treasury scan zorgt voor zicht op risico’s en verbeterpotentieel

Als de economische crisis iets teweeg heeft gebracht, is het wel aandacht voor treasury. Treasury kan helpen om kosten te besparen en – belangrijker nog – risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen.

Lees meer