Filter op: Corporate finance capital markets

Alle filters verwijderen


Nieuwe voorwaarden in een verstandshuwelijk

De invloed van Basel III op de relatie tussen corporate en bank

Hoewel Basel lll op langere termijn een positief eff ect zou kunnen hebben op de gezondheid van de financiële markten en de banken, worden ook de reële economie en het bedrijfsleven ermee beïnvloed. Het economische eff ect van Basel lll wordt vaak genoemd, maar zelden in detail geanalyseerd. In dit artikel wordt de mogelijke impact van Basel lll op bedrijven in kaart gebracht, en worden mogelijkheden geschetst voor corporate treasurers en bankiers om de invloeden ervan te beperken.

Lees meer

DOT en de oplopende kosten van de zorg

Het bewustzijn bij de ziekenhuizen is inmiddels zo groot dat er liquiditeits – krapte kan ontstaan bij de invoering van het plan ‘DBC’s op weg naar transparantie’, kortweg DOT. Dit plan introduceert DBC-zorgproducten die de huidige DBC’s opvolgen. Wij zijn van mening dat deze krapte niet zozeer zal ontstaan door de invoering van een nieuw kostprijzensysteem, maar door de mogelijkheid dat de onderhandelingen van de zieken huizen met de zorgverzekeraars over de prijzen van het fors uitgebreide B-segment zeer traag zullen verlopen.

Lees meer

LED it shine!

Soms moet je iets verder kijken dan je neus lang is. Dit geldt ook zeker voor een adviesbureau als Zanders. In de afgelopen twee decennia hebben wij bedrijven in veel verschillende sectoren geholpen met het vinden van de optimale financiering voor hun bedrijf of activa. We komen echter ook situaties tegen waar die optimale financiering nog niet bestaat, of nog niet mogelijk is. Dit terwijl de casus wel financierbaar zou kunnen zijn.

Lees meer

Themasoft is klaar voor de volgende stap

Zanders begeleidt verkoop softwarehuis aan IT-ondernemer

Softwarehuis Themasoft opereert op het enerverende snijvlak van software en finance. Vooral banken en vermogensbeheerders maken gebruik van Themasofts robuuste, geïntegreerde oplossingen. Themasoft is klaar voor een bredere markt, maar kon die ambitie alleen niet realiseren. Een overname door een strategische partner bleek dan ook de juiste zet.

Lees meer

De straddle of IS: een instrument voor volatiele markten

Speculeren op het stijgen – en dalen – van de markt

Put en call opties zijn algemeen bekend. Dit geldt echter in veel mindere mate voor de ‘straddle’. Deze optie structuur werd beroemd door het ge- (of mis)bruik dat Nick Leeson ervan maakte en wat leidde tot het faillissement van Barings Bank in 1995. In dit artikel wordt de structuur van een straddle besproken, de mogelijkheden die dit product biedt en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Lees meer