Filter op: Financieringsadvies

Alle filters verwijderen


Zorghuisvesting bouwen

in roerige tijden

Terug van vakantie trof ik de nieuwe beleidsregels voor de AWBZ-zorg aan, zoals inderdaad in juni aangekondigd door staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten. Met inachtneming van een overgangsperiode zullen de kapitaallasten van de intramurale instellingen vanaf 2012 afhankelijk worden gesteld van de productie van de zorginstelling. Dit leidt tot hogere risico’s bij zorginstellingen, waaronder renterisico’s, een nieuw fenomeen in deze sector. In de kantlijn was eveneens in haar juni-brief door de staatssecretaris aangekondigd dat deze nieuwe regels ondersteunend zouden zijn aan “scheiden van wonen en zorg” dat vanaf 2014 zal worden ingevoerd.

Lees meer

Zanders adviseert management Spant! bij unieke buy-out

De exploitatie van theater- en congrescentrum Spant! in Bussum wordt verzelfstandigd. Het huidige management, algemeen directeur Paul Haighton en financieel manager Bert Dijkstra, neemt de gehele exploitatie van Spant! over. Zanders speelde een adviserende rol bij deze voor Nederlandse begrippen unieke Management Buy-Out (MBO).

Lees meer

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor zorginstellingen

Roll-over leningen met swaps in de zorg toegestaan

De kogel is door de kerk. Na een langdurige lobby van zorginstellingen en banken zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar beleidsregels omtrent lange rentenormering aanpassen. Dat is begin september de consensus in  de markt. De combinatie van een lening met variabele rente (roll-over lening) en een Interest Rate Swap (IRS) wordt gelijkgesteld aan een lange lening.

Dat betekent dat de lange rente in de IRS wordt nagecalculeerd en niet  langer de korte, lagere rente in de roll-over lening. Met een verschil tussen de korte rente (ca. 0,9%) en de lange rente (3,75%) van bijna 3% is dit een maatregel met substantiële gevolgen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken