Filter op: Corporate finance capital markets

Alle filters verwijderen


Transparante keuzes maken in de zorg

“Moge u leven in interessante tijden” is de ‘Chinese vloek’ die over vijanden wordt uitgesproken. Bestuurders in de caresector beleven interessante tijden.

Lees meer

Eén kapitaalmarkt binnen Europa

Een van de topprioriteiten van de Europese Commissie (EC) is het creëren van banen door middel van het versterken van de Europese economie. Dit kan onder meer worden bereikt met sterkere kapitaalmarkten die betere toegang tot financiering en nieuwe financieringsbronnen bieden.

Lees meer

Werken aan een documentatieraamwerk voor de leningenmarkt

Een interview met Roland Boehm, voorzitter van de Loan Market Association (LMA)

De leningenmarkt heeft de afgelopen 10 jaar heel wat veranderingen ondergaan, als gevolg van financiële crises, maar ook de globalisering. Roland Boehm is Global Head of Debt Capital Markets Loans bij Commerzbank en sinds 2012 tevens voorzitter van de Loan Market Association (LMA), de internationale belangenorganisatie voor de leningenmarkt. In deze editie vertelt hij ons hoe hij tegen de leningenmarkt aankijkt en wat zijn verwachtingen zijn.

Lees meer

Kengetallen in Gemeenteland

Kritische opinies in de kranten, stringentere regelgeving, strenger toezicht: de publieke sector ligt onder een vergrootglas.

Lees meer

Druk op compliance door wijzigingen in regelgeving

Sinds het Enron-schandaal (2001) en de daaruit voortvloeiende introductie van de Sarbanes Oxley-wet (SOX) is regulatory compliance, het nakomen van de regelgeving, steeds vaker op de agenda van de corporate treasurer komen te staan. Als reactie op de huidige financiële crisis werd nieuwe regulering ingevoerd. De belangrijkste doelen van de voorgestelde financiële reguleringen zijn het reduceren van (tegenpartij)risico en het verhogen van (systeem)transparantie. Hoe kan treasury de noodzakelijke compliance benutten als kans om de efficiëntie te verhogen? 

Lees meer