Filter op: Corporate finance capital markets

Alle filters verwijderen


Vergrijzing legt zware druk op zorgsector

De zorgsector investeerde de afgelopen jaren steeds minder. Door de vergrijzing en onzekerheden als gevolg van het nieuwe zorgbeleid is het voor zorgaanbieders steeds lastiger geworden hun toekomst te schetsen.

Lees meer

Transparante keuzes maken in de zorg

“Moge u leven in interessante tijden” is de ‘Chinese vloek’ die over vijanden wordt uitgesproken. Bestuurders in de caresector beleven interessante tijden.

Lees meer

Eén kapitaalmarkt binnen Europa

Een van de topprioriteiten van de Europese Commissie (EC) is het creëren van banen door middel van het versterken van de Europese economie. Dit kan onder meer worden bereikt met sterkere kapitaalmarkten die betere toegang tot financiering en nieuwe financieringsbronnen bieden.

Lees meer

Werken aan een documentatieraamwerk voor de leningenmarkt

Een interview met Roland Boehm, voorzitter van de Loan Market Association (LMA)

De leningenmarkt heeft de afgelopen 10 jaar heel wat veranderingen ondergaan, als gevolg van financiële crises, maar ook de globalisering. Roland Boehm is Global Head of Debt Capital Markets Loans bij Commerzbank en sinds 2012 tevens voorzitter van de Loan Market Association (LMA), de internationale belangenorganisatie voor de leningenmarkt. In deze editie vertelt hij ons hoe hij tegen de leningenmarkt aankijkt en wat zijn verwachtingen zijn.

Lees meer

Kengetallen in Gemeenteland

Kritische opinies in de kranten, stringentere regelgeving, strenger toezicht: de publieke sector ligt onder een vergrootglas.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken