Filter op: Werkkapitaalbeheer

Alle filters verwijderen


Transparante keuzes maken in de zorg

“Moge u leven in interessante tijden” is de ‘Chinese vloek’ die over vijanden wordt uitgesproken. Bestuurders in de caresector beleven interessante tijden.

Lees meer

Liquiditeit voor zorginstellingen

Ondergeschoven kindje

Liquiditeit. In de afgelopen jaren voor zorginstellingen nauwelijks een aandachtspunt, tegenwoordig steeds vaker een knelpunt. Banken die kredieten beperken, zorgverzekeraars die de bevoorschotting afbouwen, en nieuwe bekostigingssystemen waardoor de behoefte aan voorfinanciering juist toeneemt. Dit is in een notendop de klem waarin veel zorginstellingen zich bevinden. Het belang van adequate liquiditeitsplanning is hierdoor sterk toegenomen. Voor zorginstellingen is er op dit terrein werk aan de winkel. WFZ Bulletin sprak hierover met Hendrik Pons, Rob van Heesch en Peter ter Meulen van treasury-adviesbureau Zanders.

Lees meer

Helpende Hand

Frank Hand - APG Asset Management

Frank Hand is al meer dan twintig jaar werkzaam in de financiële wereld. Sinds oktober 2009 is deze risicospecialist vanuit Zanders Interim Services aan het werk voor APG. Daar heeft hij inmiddels drie boeiende, risico-gerelateerde opdrachten op zijn conto staan.

Lees meer

De ‘Financial Supply Chain’

Bedrijfsleven bepaalt benchmark handelsfinanciering

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende economische neergang zijn bedrijven zich meer gaan focussen op liquiditeit die vastzit in de ‘Financial Supply Chain’ (FSC). Door de heersende kredietkrapte op de financiële markten zagen bedrijven zich genoodzaakt op zoek te gaan naar ‘nieuwe bronnen’ van liquiditeit en verbetering van het werkkapitaal. Deze zoektocht bracht hen onder meer bij de strategische relatie tussen afnemers en leveranciers.

Lees meer

Alternatief voor deposito?

Veel instanties binnen de publieke sector, zoals woningbouwcorporaties, maar ook provincies en gemeentes hebben regelmatig voor een korte periode overliquiditeit. Deze wordt vaak geplaatst op een deposito. Uit oogpunt van rendement èn risico zou ook naar alternatieven hiervoor gekeken kunnen worden. Er zijn goede alternatieven voorhanden, die voldoen aan de wettelijke kaders.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken