Filter op: Onderwijs

Alle filters verwijderen


Liquiditeitsbuffer: een kwestie van maatwerk

De financiële gezondheid van publieke instellingen staat sinds de financiële crisis nadrukkelijker in de schijnwerpers. Een gezonde instelling kan op zowel de korte als de lange termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen. Dit is dan ook terug te zien in goede ratio-ontwikkelingen, zoals de solvabiliteit, LtV en de DSCR. Echter betekent het hebben van gezonde ratio’s niet automatisch dat u snel voldoende middelen beschikbaar heeft om incidentele, financiële tegenvallers mee op te kunnen vangen.

Lees meer

Ken (uw) getallen?(!)

Om de financiële positie van een instelling goed te monitoren, spelen ratio’s of kengetallen een belangrijke rol. Toezichthoudende organen, zoals het Waarborgfonds voor de zorg of de Onderwijs Inspectie, doen suggesties welke ratio’s daarvoor te gebruiken. Financiers hanteren soms andere ratio’s. Een instelling moet, vinden wij, vooral zelf bepalen welke kengetallen bij de organisatie passen.

Lees meer

Public Values: van instant consultancy naar crowd braining

Begin dit jaar is Public Values gelanceerd, een netwerkorganisatie die publieke instellingen helpt de uitdagingen van morgen effectief tegemoet te treden.

Lees meer

Eén kapitaalmarkt binnen Europa

Een van de topprioriteiten van de Europese Commissie (EC) is het creëren van banen door middel van het versterken van de Europese economie. Dit kan onder meer worden bereikt met sterkere kapitaalmarkten die betere toegang tot financiering en nieuwe financieringsbronnen bieden.

Lees meer

Het beperken van (nieuwe) financiële risico’s in de onderwijssector

Risicomanagement in de publieke sector: Welke financiële risico’s loopt uw organisatie?

Het onderwijs wordt geconfronteerd met (nieuwe) financiële risico’s. Door voorgenomen bezuinigingen, derivatenproblematiek, overcapaciteit van huisvesting en focus op governance komt risicomanagement in de publieke sector hoger op de agenda te staan van onderwijsbestuurders, raden van toezicht, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), koepelorganisaties, banken en waarborgfondsen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken