Filter op: Gemeenten

Alle filters verwijderen


Gebruik renteontwikkeling en -visie bij treasurybesluiten

Onzekerheden over de renteontwikkeling en het gebruik van een rentevisie spelen vaak een prominente rol bij het nemen van besluiten over het afsluiten van leningen, beleggingen en rentederivaten.

Lees meer

Integreren tot één nieuwe realiteit

Structureel houdbare gemeentefinanciën

De tijd is rijp om twee parallelle werkelijkheden bij gemeenten te integreren: die van ‘de baten en lasten’ en ‘de kasstromen’. Dit is een logische, vanzelfsprekende en zelfs noodzakelijke volgende stap om alle relevante onderdelen van de financiële exploitatie langjarig in kaart te brengen en met elkaar in verband te brengen. Met één centraal doel: het realiseren van structureel houdbare gemeentefinanciën.

Lees meer

Marktconformiteit in gemeentelijke steun aan de ‘publieke taak’

Europese staatssteunregels eisen dat gemeenten zich bij het geven van garanties of leningen ten behoeve van de ‘publieke taak’ gedragen als ‘gewone marktinvesteerders’. De benodigde ‘marktconformiteitstoets’ vraagt om specialistische kennis. Er is hierbij nog veel te winnen voor gemeenten. Zoals bewustzijn over het eigen financiële belang en een integrale analyse op de effecten en mogelijke maatregelen. ‘O Gemeenten, let op uw saek’!

Lees meer

Het verschil tussen risico en onzekerheid

De FAUC-assessment

De wereld is complex en de toekomst onzeker. Wat betekent dat voor de bestaande modellen waar we onze verwachtingen op baseren? Voor Lex Hoogduin (hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten en Chairman van LCH Clearnet), was het een reden om Global Complexity Network (GloComNet) op te richten, een open platform gericht op het effectief omgaan met ‘complexiteit en onzekerheid’. Zanders sloot zich vorig jaar aan en gezamenlijk werd een Framework for Acting under Uncertainty and Complexity (FAUC)-assessment ontwikkeld. Een goede aanleiding om in gesprek te gaan met Lex Hoogduin en, namens Zanders, Rob Naber en Evert de Vries.

Lees meer

Public Values: van instant consultancy naar crowd braining

Begin dit jaar is Public Values gelanceerd, een netwerkorganisatie die publieke instellingen helpt de uitdagingen van morgen effectief tegemoet te treden.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken