Filter op: Treasury management, Treasury performance control

Alle filters verwijderen


Treasury Value Added

Vanaf het moment dat Stern Stewart & Co in 1982 hun Economic Value Added (EVA)-concept introduceerden, hebben organisaties gestreefd naar het maximaliseren van aandeelhouderswaarde.
Hoewel EVA en treasury-prestatiemeting een aantal raakvlakken hebben, geloven wij dat een veelomvattender onderscheid tussen Business Value Added (BVA) en Treasury Value Added (TVA) wenselijk is. Zanders-partner Laurens Tijdhof legt uit.

Lees meer

De zes treasury-prioriteiten

Gebaseerd op onze continue dialoog met corporate klanten

Het is voor grote banken, systeemleveranciers en consultants heel gebruikelijk om aan het begin van het jaar een persbericht uit te brengen waarin actuele trends en innovaties op treasury-gebied beschreven worden. Wat Zanders in de markt ziet, is dat de agenda van de treasurer in 2015 bepaald zal worden door een mix van actuele pijnpunten, voortslepende compliance-kwesties en almaar doorlopende projecten (die deel uitmaken van al langer lopende trends). Het prioriteitsniveau van al die agendapunten hangt daarbij mede af van de bedrijfsspecifi eke situatie.

Lees meer

Treasury-recept

Om een bijzondere maaltijd te bereiden, heb je de juiste ingrediënten in de juiste hoeveelheden nodig. Zonder recept loopt het geslaagde etentje dat je voor ogen had vaak niet zoals gepland.

Lees meer

EBAM

Your remote control in bank account management

An increasing focus on bank account management is being observed among European corporate customers. Worldwide treasury trends such as centralization, standardization and the increasing independence of banks have been gathering pace for several years. These trends have spurred the implementation not only of traditional treasury management systems, but they have also driven an increase in centralized payment factories, bank rationalization plans and SWIFT connectivity solutions.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken