Met exponentiële technologieën naar exponentiële treasury

Met exponentiële technologieën naar exponentiële treasury

De technologie van vandaag biedt mogelijkheden die nooit eerder zo groot waren. Bovendien worden die mogelijkheden steeds groter. De technologieën van vandaag ontwikkelen zich niet lineair, maar exponentieel; in een banaanvormige groeicurve. Deze exponentiële technologieën zullen ook de afdelingen Treasury en Finance niet onberoerd laten. Hoe kun je de uitdagingen van exponentiële technologie het hoofd bieden en de mogelijkheden ervan omarmen? Samen met de Amerikaanse Association of Financial Professionals (AFP) deden wij uitvoerig onderzoek naar de impact van exponentiële technologie op de Treasury. Een samenvatting van onze bevindingen.

In 2015 had minder dan 5 procent van de Fortune 500-ondernemingen een officiële Chief Digital Officer (CDO) in dienst; inmiddels beschikt zo’n 20 procent van deze bedrijven over een speciale CDO-functionaris.

Zelfs bij grote industriële concerns als General Electric (GE), ABB Group en Bombardier is de afgelopen twee jaar een CDO-functie gecreëerd. Zo voorziet Jeff Immelt (voormalig chairman en CEO van GE) dat zijn onderneming een digitale transformatie gaat doormaken die cruciaal zal zijn voor de overlevingskansen van GE. Hij verwacht dat GE in 2020 een top-10 speler in de softwarebranche zal zijn.

In het gehele bedrijfsleven beluisteren we soortgelijke geluiden rond digitalisering en het omarmen van technologie binnen de gehele organisatie. Zo verklaarde David Felton (VP & Treasurer bij Discovery Networks International): “Bij Discovery wordt het digitale dienstenaanbod steeds verder uitgebreid en dat betekent dat wij ook betalingen ontvangen van digitale online klanten met een abonnement op bepaalde online of app-diensten. Dit is een hele omschakeling voor Discovery, maar de digitale dienstverlening groeit snel.”

Banken hebben zich inmiddels ook gerealiseerd dat een ‘digitale’ strategie bij hen niet mag ontbreken nu digitale banken in het consumentensegment in opkomst zijn. De maatschappij stelt zich steeds meer in op online banking: wie gaat er nog wel eens naar een bankkantoor?

De nieuwe digitale marktuitdagers bieden klanten een volledig digitaal retailbankproduct en rukken ondertussen ook op de zakelijke markt langzaam maar gestaag op. Financiële dienstverlening was eens het exclusieve domein van de traditionele banken, maar  ook andere ondernemingen – zoals M-Pesa in Kenia, onderdeel van Vodafone-dochter Safaricom – bieden deze diensten inmiddels aan lokale bedrijven en consumenten aan.

Levensvatbare, snel geaccepteerde nieuwe platforms

Het afgelopen decennium zijn valutahandelsplatforms binnen de meeste Corporate Treasury-afdelingen standaardapplicaties geworden. Zij geven niet alleen op realtime-basis concurrerende bied- en laatkoersen af, maar bieden ook meer grip dankzij een snellere geïntegreerde verwerking van betalingen (straightthrough processing, STP).

Deze FX-platforms zijn op brede schaal geaccepteerd en daarmee levensvatbaar gebleken. Zij laten zien hoe snel de zakelijke wereld zich aan een nieuwe technologie kan aanpassen. Wij denken dat de aanpassingstijd in de toekomst alleen maar korter wordt: nieuwe technologieën zullen sneller geaccepteerd worden en technologieaanbieders gaan steeds meer functionaliteit bieden. Zo heeft SAP bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd in SAP S/4HANA en nog niet zo lang geleden SAP Leonardo op de markt gebracht.

Binnen één platform heeft SAP kunstmatige intelligentie (AI), zelflerende systemen (machine learning), blockchain, data-analyses en het Internet of Things gecombineerd.

Dr. Hasso Plattner (medeoprichter van SAP) omschrijft het nieuwe systeem als “een toolset om op basis van zelflerende algoritmes een informatiesysteem te bouwen dat ongekende inzichten verschaft.” Algoritmes maakten de afgelopen decennia de opkomst van de flitshandel op de financiële markten mogelijk.

Algoritmes (veelal in code geschreven door autodidacte programmeurs en slimme studenten) kunnen inmiddels bijna iedere berekening uitvoeren. Deze algoritmes worden nu nog krachtiger door er machine learning aan toe te voegen: het algoritme leert van zijn eigen output en verbetert zichzelf voor de volgende berekeningscyclus.

Julia Kirby van Harvard University Press heeft hier onderzoek naar verricht: “We zijn inmiddels in de fase beland waarin zelfs het proces rond de meest optimale taakuitvoering steeds verder wordt doorontwikkeld: een machine is al beter dan een mens in staat om feedbackinformatie toe te voegen en op basis daarvan zijn eigen prestaties te optimaliseren.”

Stoplicht-analyse

We kunnen met gevoel voor understatement niet anders concluderen dan dat de exponentiële technologie ook impact op de corporate Treasury zal hebben, als we zien hoe breed het activiteiten- en takenpakket van de Treasury is, hoeveel interne en externe partijen hierbij betrokken zijn, hoeveel gegevens er op dag-, week- en maandbasis geanalyseerd en verwerkt worden, uit hoeveel bronnen informatie wordt verzameld en hoe gevoelig en vertrouwelijk de onderliggende activiteiten zijn.

Heel stellig is Jean Furter (vice president en treasurer bij Brocade Communications Systems) hierover: “Binnen de corporate Treasury vinden we vandaag de dag talloze functies en treasuryprocessen en ik kan me heel gemakkelijk voorstellen dat die door technologie worden overgenomen, daar twijfel ik geen moment over. Dit kan nog twee tot vier jaar duren, maar het gaat gebeuren. Veel van het operationele werk dat wevandaag de dag doen, gaat verdwijnen.”

De onderzoekers denken dat deze nieuwe golf van exponentiële technologie op drie mogelijke manieren op de corporate Treasury van invloed zal zijn: de Treasury zal deze innovaties gebruiken om een functie of proces te verbeteren, opnieuw in te richten of te vervangen.

Figuur 1: Voorbeeld van een treasury-impactmatrix

Figuur 1: Voorbeeld van een treasury-impactmatrix

In Figuur 1 is voor een aantal treasury-activiteiten en -processen weergegeven hoe groot de impact van exponentiële technologie op die activiteiten en processen zal zijn. Het groene stoplicht wijst op een beperkte impact: hier zullen innovaties het kernproces verbeteren, maar dit proces blijft wel gehandhaafd.

We hebben een geel stoplicht gebruikt om een gematigde impact en een wijziging in het procesontwerp aan te geven. Bij de processen waar we totale vervanging of overbodigheid voorzien, hebben we een rood stoplicht geplaatst. Een dergelijke stoplicht-analyse zal er natuurlijk van onderneming tot onderneming anders uitzien, maar we willen hiermee vooral benadrukken dat corporate treasurers ook voor hun eigen organisatie een impactbeoordeling zouden moeten uitvoeren.

De impactboom van bedrijven

Exponentiële technologieën zullen via interne en externe kanalen impact hebben op de Corporate Treasury. Onze gesprekken met Corporate Treasurers leerden ons dat de ‘ivoren torens’ van Treasury en Finance inmiddels snel worden omgebouwd tot digitale commandocentra volgepakt met data-analyses, algoritmes en zelfverbeterende processen.

Volgens Kirby zullen de taken van het treasurymanagement ook ingrijpend veranderen. “Het management zal in de toekomst voortdurend de optimale mix moeten bepalen tussen het werk dat de mens en de machine kunnen verzorgen, waarbij de vrijgekomen mankracht op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde ingezet moet worden.

Van het management wordt een gigantische paradigmaverschuiving in het denken verwacht: enerzijds zullen managers zich veel meer moeten richten op het verkennen dan op het benutten van kansen en anderzijds dient de focus te worden verlegd naar de meest optimale innovatietrajecten.“ Het is zonneklaar dat dit grote gevolgen voor de mankrachtop de Treasury zal hebben.

Vaardigheden die ooit essentieel waren, worden nu geautomatiseerd met behulp van procesautomatisering met robotics (RPA). Er is wel vraag naar nieuwe vaardigheden, maar dit stelt organisaties intern voor bijscholingsuitdagingen, want er is vooral behoefte aan ‘up-skilling’. Dit alles biedt echter ook kansen.

Kirby ziet een reële bedreiging voor de werkgelegenheid. In het onderzoek dat zij samen met Tom Davenport heeft uitgevoerd, wordt echter geen groot banenverlies voorzien. De onderzoekers verwachten dat mensen zich aanpassen aan de oprukkende veranderingen door de inhoud van hun functie op diverse manieren te wijzigen. Kirby’s conclusie luidt: “Als je in dergelijke tools gaat investeren, dan is je belangrijkste overweging hoe je mensen optimaal met deze instrumenten kunnen omgaan en hoe je mensen meer dan ooit de bron van je concurrentievoordeel blijven vormen.”

Figuur 2: De impactboom bij bedrijven

Figuur 2: De impactboom bij bedrijven

Hogere productiviteit en meer transparantie

Zac Nesper (Vice President & Assistant Treasurer bij HP Inc.) is ervan overtuigd dat exponentiële technologieën binnen de Treasury tot een hogere productiviteit en betere analyses gaan leiden, maar vooral ook nieuwe inzichten gaan opleveren waardoor de aard van de treasury-activiteiten ingrijpend zal veranderen.

Teams hebben minder tijd nodig om gegevens te verzamelen en rapportages op te stellen. “Er kan veel waarde gecreeerd worden door technologie beter in te zetten, zodat ons Treasury Team zich vooral op het analyseren van resultaten en het ondernemen van actie kan richten.” Er zijn veel mogelijkheden om processen te verbeteren, opnieuw in te richten of te vervangen. Dat geldt voor alle Corporate Treasury- en Finance-afdelingen.

Financiële dienstverleningsorganisaties, die niet bepaald op snelle veranderingen ingesteld zijn, worden vooral via externe kanalen op de proef gesteld: door toezichthouders, RegTech- en FinTech-ondernemingen.

Iedere regio heeft weliswaar met andere toezichthouders te maken, maar die hebben allemaal hetzelfde einddoel voor ogen: een grotere transparantie om belanghebbenden zoals klanten en beleggers te beschermen.

Zolang deze toezichthouders nieuwe richtlijnen opstellen en implementeren, moeten technologieaanbieders en eindgebruikers zich aan almaar nieuwe uitdagingen en kansen aanpassen.

Het FinTech-ecosysteem biedt enorme kansen voor de Corporate Treasury. Het aanbod is complementair en nieuw. Treasurers moeten alle nieuwe ontwikkelingen tegen de achtergrond van hun eigen operationele processen beoordelen. Dashboards, handelsplatforms en allerlei diensten op het gebied van handelsfinanciering, supply chain-financiering en de reconciliatie van bankrekeningen worden inmiddels ook via het internet aangeboden. Al deze ontwikkelingen stellen de betekenis van Straight-Through Processing (STP) in een nieuw daglicht.

Proactieve transformatie is noodzaak

De digitale transformatie vindt overal rondom de Corporate Treasury plaats. Anders dan in het verleden verwachten we geen lineaire, maar een exponentiële ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologieën.

Aan de wieg hiervan staan vooral FinTech-ondernemingen: zij zetten ecosystemen op die de functionele grenzen van oude systemen laten vervagen. Terwijl innovatieve technologieën hun opmars onverwijld voortzetten, kunnen treasury-organisaties die hierop inspelen van meer grip, transparantie en efficiency profiteren.

De afdelingen Treasury en Finance kunnen deze disruptieve ontwikkelingen niet langer negeren of ridiculiseren.

Uw onderneming kan niet langer in afzondering opereren: het is tijd voor digitale connecties. Het financiële topmanagement moet met visie op alle uitdagingen inspelen en aan digitalisering de hoogste prioriteit toekennen. U moet uw aanpak proactief aanpassen.

In 2018 en de jaren daarna zullen innovatieve technologieën exponentieel blijven groeien. Financiële professionals die veranderingen verwelkomen en omarmen, zullen onder dergelijke omstandigheden het beste presteren.

De handmatige processen moeten tegen het licht gehouden worden: welke processen kunnen verbeterd, opnieuw ontworpen of vervangen worden? Ook moet er kritisch gekeken worden naar de menselijke factor en de kwalificaties die vereist zijn om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Leiders die strategische waarde willen toevoegen, moeten met interne en externe invloeden rekening houden.