MES-contract kan innovatie in de zorg voeden

MES-contract kan innovatie in de zorg voeden

In Europa is een trend waarneembaar, overgewaaid vanuit de VS, waarbij ziekenhuizen in toenemende mate overgaan naar het uitbesteden van de aanschaf en het beheer van hun medische apparatuur.

Deze contractvorm wordt ook wel een Managed Equipment Services (MES)-contract genoemd. In Nederland worden MES-contracten vooralsnog nauwelijks afgesloten door ziekenhuizen. Wel krijgt Zanders regelmatig de vraag van ziekenhuizen of een dergelijke constructie een goede keuze voor hen zou zijn.

Bij MES-contracten staat ontzorging van het ziekenhuis door de leverancier centraal. In een traditionele situatie schaft een instelling zelf haar apparatuur aan, met bijbehorende financiering. De instelling is daarbij ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Bij een MES-contract wordt gekozen voor een meer strategische benadering, waarbij gekeken wordt naar de wensen en ambities van het ziekenhuis. In een dergelijk traject wordt een langjarig investeringsplan ontwikkeld, waarbij het ziekenhuis en de leverancier gezamenlijk beoordelen welke apparatuur wanneer wordt vervangen en het onderhoud door de leverancier wordt overgenomen.

Afhankelijk van de situatie starten ziekenhuis en leverancier een samenwerkingsverband op, waarbij de dienstverlening vaak wordt aangevuld met diensten zoals strategische consultancy voor optimale patiëntenzorg en/of samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Dit moet ertoe leiden dat patiënten en clinici altijd toegang hebben tot apparatuur van de hoogste standaard, klinische risico’s voor de ziekenhuizen afnemen en de productiviteit stijgt.

Een MES-contract vereist wel samenwerking en afstemming tussen de leverancier en het ziekenhuis, alsmede flexibiliteit van beide partijen. De leverancier wordt door het afsluiten van een overeenkomst een belangrijke stakeholder in de kerntaak van een ziekenhuis: het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg. De organisatiestructuur binnen de zorg kan daarbij een uitdaging vormen. Zowel medisch specialisten, de afdeling inkoop als het hoofd financiën moeten immers overeenstemming bereiken over een dergelijke overeenkomst, terwijl de drie partijen allemaal andere prioriteiten kunnen hebben. Zowel een goede interne afstemming als een duidelijke strategie binnen een ziekenhuis is derhalve van het grootste belang.

De voordelen lijken evident. Maar waarom zien we in Nederland dan nog steeds relatief weinig MES-contracten? In Nederland kan een ziekenhuis (onder voorbehoud van gestelde eisen) leningen aantrekken onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), of met garanties van andere zeer kredietwaardige entiteiten, zoals gemeenten of provincies. Dit zorgt er veelal voor dat ziekenhuizen toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen gunstige condities. Hierdoor is continuïteit van financiering vrijwel gegarandeerd, tegen relatief lage kosten.

Bij MES-contracten worden voor de volledige duur van de overeenkomst afspraken gemaakt over de vergoeding. Dit heeft als voordeel dat het ziekenhuis langjarige zekerheid creëert over uitgaande geldstromen voor apparatuur. Echter, de financiering ligt bij een MES-contract bij de aanbieder, hetzij in de vorm van eigen middelen, hetzij met een lening bij een bank. Deze aanbieders zien zich doorgaans geconfronteerd met hogere financieringskosten dan een ziekenhuis. Bij het afsluiten van een MES-contract wordt dus in wezen langjarige zekerheid van hoogwaardige apparatuur verkregen, tegen voorwaarden en kosten die horen bij commerciële financiering.

De mate waarin een instelling van een MES-contract weet te profiteren, hangt in belangrijke mate af van de invulling van het contract en de wijze van samenwerking. Er zal echter niet alleen hier naar gekeken moeten worden. Ook is het goed om andere mogelijke risico’s die een ziekenhuis kan lopen in kaart te brengen. Het is dus een absolute must om een goede risicoanalyse uit te voeren.

Zanders ziet de opkomst van MES-contracten als een interessante ontwikkeling. Partnerships die in de vorm van MES-contracten worden afgesloten, kunnen leiden tot een transitie van een traditionele activafinanciering naar een duurzame beschikbaarheid van innovatieve medische technologie en apparatuur. Innovatie blijft, zeker in deze tijd, nodig om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Quinten van Rooijen via +31 692 89 89.