Hoe TREASURYnxt bijdraagt aan goede beslissingen

Hoe TREASURY<sup>nxt</sup> bijdraagt aan goede beslissingen

Een belangrijke taak van het management van iedere organisatie is het nemen van goede beslissingen. Op het gebied van treasury gaan deze beslissingen bijvoorbeeld over de omvang van nieuwe financiering, de timing van de aflossingen of het renterisico.

Goede beslissingen dragen bij aan financiële sturing binnen de geldende kaders. Voor het maken van goede beslissingen is accurate informatie van essentieel belang. In dit artikel lichten we toe hoe TREASURYnxt bijdraagt aan goede beslissingen op het gebied van leningen, beleggingen en derivaten.

Organisaties werken in een complex speelveld met verschillende interne en externe stakeholders. Intern zijn dat bijvoorbeeld het management en de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Extern zijn dat onder andere financiers en toezichthouders. Al deze stakeholders hebben een belang bij het succes van de organisatie en hebben informatie nodig om hun rol te vervullen. Tijdens ons werk zien wij dat het verkrijgen van informatie een veelzijdig, vaak complex proces is. Met de juiste tooling kan dit proces worden vereenvoudigd.

Onze TREASURYnxt tooling biedt daarvoor een oplossing op het gebied van treasury. Wij hebben TREASURYnxt opgezet met als doel om bij te dragen aan goede informatievoorziening, besluitvorming en controle.

Vijf stappen

Treasurers kunnen TREASURYnxt gebruiken om alle leningen, beleggingen en derivaten eenvoudig te administreren. Hiervoor hebben we een proces van vijf stappen opgezet, die de treasurer stapsgewijs door de juiste invoer leiden. Elk product kan maar op één manier worden ingevoerd, wat de gebruikerservaring vereenvoudigt en waardoor de foutmarge daalt.

Nadat alle stappen zijn doorlopen, controleert het systeem de invoer en worden kasstroomschema’s gegenereerd. TREASURYnxt ontzorgt dit proces door middel van een snelle en bovenal foutloze generatie van de kasstromen van een product. Om dit te waarborgen, rekenen we doorlopend een grote set aan contracten door, zodat we altijd zeker weten dat de kasstroomgeneratie precies het juiste resultaat oplevert.

Inzichtelijke rapportages

Als de kasstroomschema’s zijn uitgerekend, laat het systeem een aantal inzichtelijke rapportages zien. TREASURYnxt bevat standaard rapportages, die door ons zijn ontwikkeld om een aantal belangrijke inzichten te geven. Zo laten we standaard overzichten zien die zijn ingedeeld naar aflostype, tegenpartij en portfolio. Voor elke categorie ziet u de gemiddelde rente, de opgelopen rente, de resterende looptijd en de pro resto hoofdsom. Tevens tonen we het kasstroomschema van alle contracten, en de concentratie van renterisico’s door middel van het renterisicoprofiel.

De treasurer kan er ook voor kiezen om zelf rapportages te maken. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om rapportages te maken die niet standaard door ons zijn geconfigureerd, maar wel in de organisatie worden gebruikt. Of om de weergave en opmaak van rapportages aan te passen aan de eigen huisstijl. De rapportages die door de treasurer worden geconfigureerd, kunnen daarna in een dashboard worden weergegeven. Hieronder laten we een voorbeeld van een dashboard zien met drie figuren.

treasurynxt dashboard rapportages

Dashboard met twee rapportages

Voor interne en externe stakeholders

De grote kracht van de dashboards is dat deze zodanig kunnen worden geconfigureerd, dat de belangrijkste stuurinformatie altijd beschikbaar is. Deze stuurinformatie kan voor iedereen met een account beschikbaar worden gemaakt, desgewenst met een onderscheid in lees- en schrijfrechten. Zo kan de treasurer de informatie bewerken, terwijl het management de informatie alleen raadpleegt voordat een besluit wordt genomen.

Uiteraard wordt het vierogen-principe toegepast, zodat het management zeker weet dat de informatie ook is gevalideerd. Daarnaast geeft TREASURYnxt inzicht in de risico’s van de portfolio, door het risicoprofiel, de signaleringen en de mutatiemomenten in de portfolio te tonen. Door tijdig op deze signaleringen te acteren, blijft de treasurer in control.

TREASURYnxt heeft daarmee een aantal voordelen voor zowel interne als externe stakeholders. Het voordeel voor de treasurer is dat de dashboards en flexibele rapportages het werk eenvoudiger en efficiënter maken. Zo kan de treasurer tijd besteden aan andere treasury vraagstukken, wetende dat deze overzichten altijd actueel en accuraat zijn. Het voordeel voor het management en (externe) toezichthouders is dat de rapportages altijd gestandaardiseerd en beschikbaar zijn. Zo kan de belangrijkste stuurinformatie worden geraadpleegd voordat belangrijke beslissingen worden genomen. En kan achteraf worden vastgesteld welke informatie de basis heeft gevormd voor specifieke beslissingen. Het voordeel voor financiers is dat zij weten dat de juiste informatie beschikbaar is voor de organisatie om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Dit verkleint het operationele risico en zorgt voor gemoedsrust.

Conclusie

TREASURYnxt biedt dus een aantal belangrijke voordelen voor de organisatie. Door TREASURYnxt te implementeren, zijn organisaties minder tijd kwijt aan het administreren van treasurydata. Daarnaast zijn de juiste inzichten altijd en overal beschikbaar. Tot slot is het gemakkelijk om de informatie te personaliseren en toe te spitsen op de organisatie. Ook een kijkje nemen? Neem dan contact op via dit formulier.