Het continu veranderende TMS-landschap

Het continu veranderende TMS-landschap

De markt voor treasurymanagementsystemen (TMS-markt) is continu in beweging, met fusies, overnames en private equity-investeringen die recentelijk koortshoogten bereikten. In dit artikel schetsen we de ontwikkelingen in de TMS-markt van de afgelopen jaren en bieden we enig perspectief op al deze veranderingen.

Is er verdere consolidatie in de TMS-markt te verwachten? En is groter altijd beter? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we onze eigen Treasury Technology Database ingezet, die meer dan 1.000 bedrijven bevat en daarmee ‘s werelds grootste onafhankelijke treasurydatabase is met betrekking tot technologie.

Consolidatie zet door

Met de recente aankondiging van GTreasury dat ze Visual Risk overnemen, heeft de consolidatieactiviteit in op treasurytechnologisch gebied nieuwe hoogten bereikt. In de geleidelijke evolutie van de TMS-markt zijn zo drie soorten leveranciers ontstaan: a) grote TMS-spelers, b) ERP-leveranciers en c) onafhankelijken.

Verdeling van de TMS-markt

Figuur 1: Verdeling van de TMS-markt

Een van de grote TMS-spelers, ION Trading, heeft in de afgelopen jaren verschillende treasurysystemen gekocht en toont vooralsnog niet de indruk daarmee te stoppen. De ontwikkeling van ION Trading begon in 2011 met de overname van econfinance door Reval, een sterk cashmanagementplatform dat in die tijd meer gericht was op risicomanagement. Destijds bestonden er twijfels rond dat huwelijk, vooral over de mate waarin de twee back-end-databases zouden samengaan, maar het product bleek sterk en geïntegreerd. Reval werd vervolgens in 2016 overgenomen door ION, dat toen al Wall Street Systems en IT2 had gekocht. En ION ging daarmee door. De laatste grote overname door ION vond plaats in februari 2018, toen het met OpenLink kocht, een van de belangrijkste commodity risk-managementsystemen.

Maar ION is niet de enige speler die onverzadigbaar lijkt. De andere grote TMS-speler, FIS Global, kocht in 2015 SunGard, dat ook meerdere eigen TMS-producten had. Dit consolidatiegedrag is niet nieuw, want de sector heeft al eerder een aantal van deze cycli doorgemaakt; één in de periode 1998-1999 en een andere in 2005-2006, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Impact voor de corporate treasurer

Welke impact heeft dit alles voor de corporate treasurer? Een voor de hand liggend gevolg is dat het zijn keuzemogelijkheden verkleint, naarmate het aantal verkopers afneemt en de markt steeds meer een duopolie wordt met wat kleinere spelers eromheen. Een ander gevolg is dat een corporate treasurer bij de TMS-selectie niet alleen rekening moet houden met de huidige eigendomsstructuur van de TMS-leverancier, maar ook met mogelijke structuren in de toekomst.

Wat betekent het als de onafhankelijke leverancier in de toekomst wordt overgenomen? Zo zal de langetermijnstrategie moeten worden overwogen als het geselecteerde systeem al tot een grote TMS-speler behoort. Zal dat product worden doorontwikkeld en zal er in de toekomst in worden geïnvesteerd, of bestaat het risico dat dit niet gebeurt om vervolgens op te gaan in een ander systeem?

Biedt de continue consolidatie de treasurer dan ook iets waardevols? Op de lange termijn kan dat wel gebeuren; de algemene consensus is dat de leveranciers de functionaliteit tussen systemen zullen gebruiken en geleidelijk zullen aanpassen, waarbij ze de beste functionaliteit van elk van de stand-alone systemen zullen nemen en die verder zullen ontwikkelen tot een completer, ultramodern systeem. Ook kan worden betoogd dat veel van de kleinere systemen niet de vereiste omvang hebben of hadden om de levensvatbaarheid ervan op lange termijn te garanderen – wat ook voor de corporate treasury een minpunt is, dat de voordelen van een groter bedrijf met diepere zakken benadrukt.

Belang van zachtere factoren

Een direct gevolg van de voortdurende consolidatie is het aantal systemen dat over het algemeen wordt opgenomen in een TMS-selectie. Gezien het grote aantal oplossingen dat de grote TMS-spelers bieden, is het de leverancier en niet de klant die bepaalt welke van zijn oplossingen ze in een TMS-selectie voorstellen. Zo is de keuze van de oplossing niet langer aan de treasurer, wat er in sommige gevallen toe leidt dat oplossingen niet worden meegenomen in een selectieproject, terwijl deze oplossingen in bepaalde gevallen juist zeer goed zouden zijn. En gezegd moet worden dat de onafhankelijken hierin hun sterke punten tonen.

Een ander gevolg van de investeringen in de TMS-markt is dat met name de systemen die het middensegment bedienen met – maar niet uitsluitend – systemen als Bellin, Kyriba, IT2 en Integrity, wat functionaliteit betreft aanzienlijk zijn geconvergeerd. Als gevolg daarvan zijn zachtere factoren zoals prijs, service, geografische footprint en langetermijnstrategie, steeds belangrijker geworden bij het selecteren van het TMS.

Private equity

Belangrijk in al deze consolidatie is de invloed van private equity (PE). PE heeft al vanaf het begin deel uitgemaakt van de ontwikkeling van TMS en blijft een belangrijke motor, ook wat innovatie betreft. De onderstaande tabel geeft een overzicht van recente PE-investeringen in de TMS-markt:

De hamvraag is hoe deze PE-bedrijven rendement op hun investering willen halen. Tot nu toe hebben we gezien dat leveranciers die PE-injecties ontvingen hun marketing- en verkoopinspanningen aanzienlijk hebben opgeschroefd. Oorspronkelijk hadden de onafhankelijke leveranciers die vandaag de dag nog bestaan een lokale focus, die vervolgens verschoof naar een regionale en wereldwijde focus. Om het wereldwijde stadium te Kunnen betreden, zijn aanzienlijke investeringen vereist. Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk klanten te behouden, om zeker te zijn van een stabiele inkomstenstroom in de toekomst en om mogelijkheden te bieden voor cross- en up-selling.

Conclusie

De tijd tussen investerings- en consolidatiecycli wordt korter in deze markt – voor zover er nog cycli zijn, aangezien er elk kwartaal grote verschuivingen zijn in eigendom. Bovendien dwingt het tempo van innovatie, zelfs in treasurytechnologie, de Treasury een ‘digitaal commandocentrum’ te worden. Daarom heeft u een sterke treasury-technologiepartner nodig.