De praktische stappen van de FAUC®

Hoe ga je als organisatie om met toenemende complexiteit en onzekerheden?

De praktische stappen van de FAUC®

In de voorjaarseditie van Zanders Magazine beschreven wij al kort de wetenschappelijke theorie achter FAUC®, waarbij het omgaan met complexiteit en onzekerheid centraal staan. Een belangrijk onderwerp voor veel organisaties dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Nu bieden we onze eerste praktische toepassing, in de vorm van een concreet product, het FAUC® Assessment Report. Aan de hand van een concreet model beschrijft en analyseert dit rapport zwaktes van organisaties waardoor deze kwetsbaar kunnen zijn voor toekomstige onzekerheden en (zowel positieve als negatieve) verrassingen.

Het door GloComNet ontwikkelde onderliggende FAUC®-raamwerk, dat staat voor Framework for Acting under Uncertainty and Complexity, is de afgelopen jaren al bij diverse organisaties toegepast. Het FAUC®-raamwerk is gebaseerd op vijf capaciteiten noodzakelijk voor een organisatie om effectief te zijn bij toenemende onzekerheden en complexiteit. Die capaciteiten zijn: Entrepreneurial, Alert, Adaptive, Resilient en Creative. Tekenend voor deze vijf capaciteiten is het dynamische karakter ervan; een organisatie moet kunnen handelen in een veranderende omgeving.

Interactieve sessies

Risico is een situatie waarvan je alle mogelijke uitkomsten weet. Dat maakt risico meetbaar en dus beheersbaar, beprijsbaar en verzekerbaar. Dit geldt niet voor onzekerheid. De onzekerheden van een organisatie kunnen ook niet in een model worden gevat. Wel kan een organisatie leren hoe met onzekerheden om te gaan.

Met het FAUC® Assessment Report is in samenwerking met GloComNet de eerste praktische toepassing geboren, gebaseerd op de gelijknamige methodologie. GloComNet past dit raamwerk in onder meer workshops toe bij diverse nationale overheden, NGOs, internationale bedrijven, bouwbedrijven en financiële instellingen. Sinds medio vorig jaar is het FAUC®-raamwerk gezamenlijk doorontwikkeld tot het FAUC®-assessment.

Dit assessment is vervolgens uitgewerkt en, voor het geïmplementeerd werd, uitgebreid getest en gevalideerd op een groot aantal entiteiten. De methodologie is mede gebaseerd op de THAI-theorie, die staat voor de Theory of Human Action and Interaction, en kan individueel, binnen teams of organisatie-breed worden uitgevoerd. De aanpak is interactief; uit de interactieve sessies komen sterktes en zwaktes van de organisatie naar boven, die een belangrijke impact hebben op de effectiviteit en gezondheid (‘fitheid’) van de organisatie.

Concrete actiepunten

Het FAUC®-assessment analyseert de gezondheid van een organisatie door haar sterktes en zwaktes te onderzoeken aan de hand van de vijf genoemde dynamische capaciteiten. Door deze capaciteiten via een uitgebreide survey en kwalitatieve sessies te onderzoeken, ontstaan inzichten waarmee voor de organisatie concrete actiepunten kunnen worden bepaald. Met deze actiepunten kan de organisatie haar capaciteiten gericht versterken en effectief inspelen op de complexiteit en onzekerheden die de vele veranderingen in deze wereld brengen.