Cashmanagement anno nu

Cashmanagement anno nu

Het managen van de cashflows en het stroomlijnen van de financiële logistiek van een organisatie is uiterst belangrijk voor het managen van liquiditeitsrisico’s en rentelasten. Er zijn verschillende manieren om dagelijks cashmanagement te stroomlijnen en Zanders heeft uitgebreide ervaring met het implementeren van de nieuwe structuren op dit gebied. Associate Director Hugh Davies licht het toe.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van cashmanagement?

“Er zijn nu zes jaar verstreken sinds de financiële crisis begon. Onfortuinlijk als die gebeurtenis in vele opzichten was, diende zij als katalysator voor enkele fundamentele veranderingen in corporate treasury en de rol van de treasurer, en inspireerde een transformatie in de benadering van cashmanagement die heeft geresulteerd in sterk verbeterde efficiency en controle.

Vereenvoudiging, zowel in termen van processen, systemen en bankrelaties, was het overkoepelende mantra dat de rationalisatie, centralisatie, standaardisatie en automatisering rond cashmanagement heeft aangestuurd. De rol van de treasurer van nu, als strategische partner of consultant van het bedrijf, is aanzienlijk uitgebreid. Verbeterde zichtbaarheid van data, waarmee beter geïnformeerde beslissingen sneller kunnen worden genomen, is daarom cruciaal. Topmanagement en bestuur blijven gefocust op zowel tegenpartijrisico als liquiditeit, werkkapitaalbehoeften en financieringsopties voor toekomstige expansie.

Voor veel bedrijven lag de prioriteit in de afgelopen jaren, met het steeds veranderende landschap van wettelijke verplichtingen en regulering waaraan treasury moet voldoen, bij het waarborgen van compliance. Projecten gericht op efficiency stonden op een laag pitje. Nu dit echter grotendeels achter de rug is, worden weer efficiency-gestuurde cashmanagementprojecten uitgevoerd, of gepland, om verschillende componenten aan te pakken. Een van deze componenten is bankrationalisatie, gericht op het bereiken van een evenwichtige banking wallet met core banken die de vereiste cashmanagementcapaciteiten kunnen leveren.

Met bankonafhankelijke connectiviteit via SWIFT worden daarnaast het risico en de kosten die samenhangen met meerdere, bankspecifieke interfaces beperkt, en verbetert de zichtbaarheid. Een andere component is het opzetten van een in-house bank (IHB) om de financiering, betalingen en reconciliaties tussen bedrijven te stroomlijnen, en buitenlandse valutakosten (FX-kosten) en externe transacties te beperken. Via een payment factory kunnen betalingen worden gecentraliseerd, waardoor de controle toeneemt, prognoses verbeteren en kosten afnemen. Ten slotte kan het implementeren van Payments of Collections ‘on behalf of’-modellen (PoBo/CoBo-modellen) de efficiency verbeteren door beperking van bankrekeningen, het uitbannen van grensoverschrijdende of door de bank geconverteerde betalingen, en optimalisering van de routing van betalingen.

Bedrijven die deze doelstellingen al hebben bereikt, kunnen naar volgende stadia van centralisatie kijken, waaronder outsourcing van treasury-processen en het instellen van virtual treasury met gecentraliseerde, papierloze operations en meer bedrijfsintegratie. Als ‘vereenvoudiging’ het mantra van het decennium 2010 was, wordt ‘slimmer werken’ voor deze bedrijven het mantra voor 2020, in een wereld die digitalisering exploiteert zodat een grotere focus van het treasury-team op waardetoevoegende activiteiten mogelijk wordt.”

Wat zijn de belangrijkste obstakels om deze situatie te bereiken?

“Ten eerste vereist een transformationeel cashmanagementproject een grondig begrip van de wettelijke en fiscaal kader in de markten waarin het bedrijf opereert. Pooling-structuren bijvoorbeeld, waarbij het gaat om een geautomatiseerde koppeling van fondsen aan een treasury-entiteit, hebben gevolgen voor intercompany-leningen en bronbelasting, of zijn in bepaalde jurisdicties zelfs helemaal niet toegestaan.

Door de effecten van mondialisering en expansie naar opkomende markten kunnen bedrijven tegen problemen aanlopen met ‘trapped cash’ in markten die absoluut niet toestaan dat hun vestigingen of valuta in dergelijke structuren worden opgenomen. Zo zijn ook bepaalde PoBo-betalingsmodellen niet overal toegestaan.

Ten tweede, in een ideale wereld zouden de treasurer en zijn team hun visie en routekaart creëren om excellent cashmanagement te bereiken en vervolgens beginnen aan de executiefase. Maar in werkelijkheid zijn er veel andere stakeholders van wie de standpunten en eisen in overweging moeten worden genomen, om nog maar te zwijgen van compliance met intern beleid. Bijvoorbeeld, wat technologie en IT betreft, in hoeverre is de ‘toekomstige situatie’ van de cashmanagementblauwdruk in lijn met de technologiestrategie van het bedrijf? En welke verbeteringen en investeringen zullen nodig zijn? Wat zijn de belastingimplicaties van de treasurymodellen, IHB of de verwachte liquiditeitsmanagementen betalingsstructuren?

Welke gevolgen heeft het rationaliseren van cashmanagementactiviteiten naar de core-banken voor wederkerigheid en commerciële belangen? Met betrekking tot HR hebben centralisatie-initiatieven en efficiëntieverbeteringen in de operations vaak duidelijke gevolgen voor onderdelen waar die activiteiten momenteel worden uitgevoerd. Ten slotte zullen het bedrijf en zijn vestigingen willen begrijpen hoe de nieuwe structuur de supply chain of klantrelaties kan beïnvloeden en moeten ze aan boord gebracht worden.”

Hoe kan Zanders hierbij helpen?

“Zanders heeft veel ervaring en expertise in het (bege) leiden van bedrijven door het proces dat ik beschreef – ‘van ideeën tot implementatie’, met andere woorden, dus niet alleen de conceptfase maar ook de realisatie. Een uitgebreide review en assessment van de huidige situatie, inclusief het verzamelen van data van vestigingen en interviews met stakeholders, vormt daarbij de basis voor een cashmanagement-oplossingsontwerp of blauwdruk voor de toekomst. Vervolgens biedt een gedetailleerde routekaart de specificaties voor de verschillende betrokken subprojecten en de tijdslijnen om de doelstellingen te halen.

Voordat het management of bestuur zijn goedkeuring aan het project geeft, kan Zanders ook ondersteuning bieden met een business case die de kosten, resourcevereisten en P&L-impact weergeeft. In de executiefase biedt Zanders veel expertise bij het managen van bank- of systeemselectieprocessen (RfP’s), en een heldere, methodische, gestructureerde en objectieve benadering om onpartijdigheid in het proces te waarborgen die een kritisch onderzoek kan doorstaan als het gaat om het verkrijgen van buy-in van stakeholders en de uiteindelijke goedkeuringen. Tenslotte is het kiezen van de juiste implementatiepartner, of dat nu voor een bank of systeemimplementatie is, cruciaal!”