“Binnen een paar jaar verwacht het fonds te verdubbelen, naar 1 miljard”

In gesprek met Frank Nivard, Fondsmanager van het Nationale Warmtefonds

“Binnen een paar jaar verwacht het fonds te verdubbelen, naar 1 miljard”

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord heeft de Rijksoverheid het Nationaal Warmtefonds (NWF) in het leven geroepen. Het fonds biedt particulieren langjarige financiering om hun woningen te kunnen verduurzamen, tegen een aantrekkelijke rente.

Gedurende het afgelopen jaar hielp Fondsmanager Frank Nivard namens Zanders het Warmtefonds te managen. Wij legden hem enkele vragen voor.

Hoe is het Warmtefonds precies ontstaan?

“Het Warmtefonds is opgericht in 2013 op initiatief van de Rijksoverheid. Het fonds verstrekt betaalbare financiering aan eigenaar-bewoners, verenigingen van eigenaren en scholen voor de verduurzaming van hun huizen en gebouwen. Voornaamste reden waarom het Warmtefonds is opgericht, is dat er naar de mening van Rijksoverheid door de markt te weinig betaalbare financieringsmogelijkheden waren voor mensen die hun huis wilde verduurzamen.”

Wat is het doel van het Warmtefonds?

“Doel van het Warmtefonds is ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil zijn eigen woning kan verduurzamen. Daarbij richten we ons speciaal op doelgroepen die niet door de traditionele financiële instellingen worden bediend.”

Wat is jouw rol als fondsmanager bij het Warmtefonds?

“Als fondsmanager ben ik de schakel tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Het Warmtefonds heeft geen eigen mensen in dienst; alle werkzaamheden zijn uitbesteed aan andere organisaties. Voor kredietacceptatie, kredietbeheer en klantencontact is dat Polestar Bemiddeling, een kleine organisatie gevestigd in Hilversum. Voor marketing en communicatie IVRM, een bureau uit Bussum. En het Zanders team verricht werkzaamheden op het gebied van bestuursondersteuning.

Verder bereid ik als fondsmanager de bestuursvergaderingen voor, werk ik beleidsvoorstellen uit en onderhoud ik contacten met diverse stakeholders, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en regionale overheden.”

Wat doet het kernteam van Zanders precies bij het Warmtefonds?

“Het kernteam wordt gevormd door Zanders in samenwerking met Odura. Naast het algemene fondsmanagement zijn treasury & finance, risicomanagement en compliance onze hoofdtaken. Daar komen ad-hoc-opdrachten bij. Zo zijn wij momenteel betrokken bij een pilot om een nieuw leningproduct in de markt te testen. Bovendien wordt bij het Warmtefonds de TREASURYnxt leningentool van Zanders ingezet ter ondersteuning van de treasury en risico gerelateerde werkzaamheden.”

Hoe komt het Warmtefonds aan zijn middelen?

“Het risicodragend vermogen komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de vorm van een renteloze achtergestelde lening. Daarnaast hebben diverse banken (Rabo, ING, ASN, EIB en Council of Europe Development Bank) leningen verstrekt. Het fonds heeft momenteel een balanstotaal van circa 500 miljoen euro, maar verwacht binnen een paar jaar te groeien naar een omvang van 1 miljard. Voor een deel van deze groei zijn al middelen beschikbaar, maar wij zullen de komende jaren zeker nog een beroep moeten doen op bestaande of nieuwe financiers. Gelukkig hebben wij over belangstelling van financiers niet te klagen!”

Tegen welke financieringsuitdagingen loopt NWF aan?

“De markt voor consumptieve financieringen is strikt gereguleerd en staat onder toezicht van de AFM. Wij hebben daarom bij al onze uitzettingen aan particulieren rekening te houden met de leennormen zoals die zijn geformuleerd door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, de VFN. Deze stelt hoge eisen aan de inrichting van het aanvraag- en acceptatieproces. Daar komt bij dat de leennormen de laatste jaren aanzienlijk zijn verscherpt. Dit beperkt de leencapaciteit van particulieren en dus ook de vraag naar onze leningen. De leennormen houden wel rekening met de financieringslasten, maar helaas niet met de besparingen die investeren in verduurzaming van de woning oplevert. Bij de AFM vragen wij aandacht voor deze problematiek, zodat wij onze doelgroep optimaal kunnen blijven bedienen.”

In de volgende editie van Zanders Magazine gaan we verder in op het Nationaal Warmtefonds, waarbij we belichten hoe we de opgaven, die volgen uit de klimaatakkoorden, door middel van het fonds trachten te realiseren.

Bent u naar aanleiding van dit interview geïnteresseerd in de werkzaamheden die Zanders verricht voor verschillende fondsen? Of bent u benieuwd naar wat Zanders voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Hendrik Pons voor meer informatie over fondsbeheer.