Alternatieve financiering heeft een vaste plaats veroverd

Alternatieve financiering heeft een vaste plaats veroverd

Financiële instellingen passen hun propositie continu aan om voor klanten relevant te blijven, terwijl Corporate Treasuries in toenemende mate op zoek zijn naar alternatieven voor hun traditionele financieringsbronnen.

Deze dynamiek draagt bij aan een gezond Europees financieringslandschap. Van oudsher hadden bankleningen een marktaandeel van 70 procent en beursgenoteerde obligaties een marktaandeel van 30 procent. Inmiddels zijn alternatieve financieringsvormen echter steeds meer in opkomst. De groeiende populariteit leidde in 2018 tot een groei van 9 procent jaar-op-jaar voor direct lending op de Europese leveraged finance-markt.

Naast het traditionele bankkanaal voor leningen en het beurskanaal voor obligaties zijn er nog andere wegen om financiering aan te trekken. Na de financiële crisis is de populariteit van alternatieve financiering de afgelopen jaren duidelijk toegenomen, mede als gevolg van striktere regelgeving voor financiële instellingen en beperktere mogelijkheden voor banken om leningen te verstrekken. Particuliere beleggers hebben de ontstane leemte met nieuwe kapitaalbronnen opgevuld.

Kenmerken

Een groeiend aantal Europese ondernemingen is inmiddels actief op de Europese markt voor alternatieve financiering, zoals de Duitse Schuldschein-markt en de direct lending-markt (voor leningen die zonder tussenkomst van een bank worden verstrekt). Voor alternatieve instrumenten gelden andere bepalingen en voorwaarden dan voor bankleningen en beursgenoteerde obligaties. Transacties hebben gewoonlijk een omvang van EUR 10 miljoen tot enkele miljarden. Kenmerkend is voorts de langere looptijd dan voor traditionele bankleningen. Bij grotere alternatieve financieringstransacties kan daarnaast sprake zijn van meerdere tranches in verschillende valuta’s.

Voor- en nadelen

Een van de voordelen van alternatieve financiering is dat transacties een korte doorlooptijd hebben. Het is niet nodig om eerst het credit rating-proces te doorlopen waardoor de uitgifte van obligaties vaak vertraging oploopt. Verder zijn de rapportage-eisen minder omslachtig. Aangezien de documentatie op lokale wetgeving is gebaseerd, hoeven de bepalingen en voorwaarden niet gepubliceerd te worden. Een ander voordeel van alternatieve financieringsinstrumenten is dat veelal geen onderpand of garantie vereist is. Alternatieve financiering vergroot de flexibiliteit van de onderneming, echter kleeft er tevens een groter risico aan het financieren van kleinere ondernemingen. Daarom eisen beleggers meestal een hogere rentevergoeding dan voor de traditionele instrumenten. Een ander nadeel is dat direct lenders over minder mogelijkheden voor cross-selling beschikken, terwijl hun relatie met de lenende ondernemingen veelal minder hecht is. Al met al kan alternatieve financiering een duurdere oplossing zijn.

Mogelijkheden binnen het volledige ratingspectrum

Van oudsher hebben ondernemingen die alternatieve financiering willen aantrekken vaak een relatie met private equity-firma’s. Het aantal beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven dat alternatieve financiering aantrekt, stijgt echter. Alternatieve financiering is met name populair bij middelgrote ondernemingen die hun financieringsbasis willen verbreden. Voor hen biedt de obligatiemarkt echter geen passende mogelijkheden aangezien hun financieringsbehoefte gewoonlijk kleiner is dan het benchmarkbedrag voor obligatieleningen. Binnen het gehele credit rating-spectrum vinden we ondernemingen die direct lending aantrekken, van zeer kredietwaardige ondernemingen tot bedrijven met een leveraged finance-profiel.

Goed inzicht essentieel

Gedegen kennis van de beschikbare mogelijkheden binnen het brede landschap van alternatieve financieringsvormen is essentieel. Allereerst is het belangrijk om de beleggingsstrategieën van beleggers in alternatieve financieringsinstrumenten te analyseren. Niet alleen om beter te begrijpen welke voorwaarden zij stellen, maar ook om te kunnen nagaan in hoeverre deze met de financiële doelstellingen van de onderneming te verenigen zijn. Voor alternatieve financiering gelden gemiddeld genomen minder rapportage-eisen. Dit impliceert echter dat beleggers de kredietwaardigheid van de kredietnemer goed moeten kennen.

Goed inzicht in de kredietwaardigheid op basis van solide kredietwaardigheidsanalysemodellen is essentieel, ook om een efficiënt proces en een realistische prijsstelling te waarborgen. Een goede relatie met banken en beleggers vergemakkelijkt de toegang tot de markten. Daarnaast verschaft een voortdurende interactie met beleggers meer inzicht in mogelijke leencriteria. Nu standaarden en documentatie sterker worden geharmoniseerd en best practices vaker worden gevolgd terwijl de doorlooptijden kort blijven, trekt alternatieve financiering een steeds bredere beleggersbasis aan. Al met al kunnen Corporate Treasuries op de markt voor alternatieve financiering kapitaal aantrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden die niet alleen bij de huidige, maar ook bij de toekomstige eisen van de onderneming aansluiten.

Vaste plek veroverd

De Europese markt voor alternatieve financiering is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Zo heeft de Duitse Schuldschein-markt een dubbelcijferige groei laten zien en zijn de fondsen van direct lenders razendsnel toegenomen. Gezien de aantrekkelijke voorwaarden en de flexibiliteit van alternatieve instrumenten tegenover steeds meer regelgeving voor de traditionele financieringsvormen, denken we dat alternatieve financiering een vaste plaats heeft veroverd.