Alternatief voor deposito?

Alternatief voor deposito?

Veel instanties binnen de publieke sector, zoals woningbouwcorporaties, maar ook provincies en gemeentes hebben regelmatig voor een korte periode overliquiditeit. Deze wordt vaak geplaatst op een deposito. Uit oogpunt van rendement èn risico zou ook naar alternatieven hiervoor gekeken kunnen worden. Er zijn goede alternatieven voorhanden, die voldoen aan de wettelijke kaders.

Veel instanties binnen de publieke sector, zoals woningbouwcorporaties, maar ook provincies en gemeentes hebben regelmatig voor een korte periode overliquiditeit. Dit kan het gevolg zijn van vertraagde of uitgestelde investeringen of uit additionele inkomsten. In de publieke sector worden deze overtollige middelen regelmatig kort geplaatst bij de huisbank of sectorbanken. De middelen staan dan op een betaalrekening, spaarrekening of deposito. Dit geeft weinig rompslomp en handling. Daarnaast bieden deposito’s vaak een rendement dat vergelijkbaar is met een geldmarktrente (met af-/opslag). Op het eerste oog een prima oplossing.

Echter, vaak biedt een betaal- of spaarrekening een relatief laag rendement. Er is bovendien meestal een limiet verbonden aan het te plaatsen volume en daarnaast is de beleggende partij blootgesteld aan het risico op één bank. Met name in de publieke sector zou ook naar alternatieven gekeken kunnen worden om tot een weloverwogen keuze te komen bij het uitzetten van overtollige liquide middelen

Alternatieven voor creditgelden worden aangeboden door vermogensbeheerders. Producten als money market fondsen (geldmarktfondsen) of garantieproducten kunnen een interessant alternatief zijn. Op het eerste oog lijken ze minder transparant, maar dat hoeft niet zo te zijn. Er is een aantal money market fondsen dat aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld Fido) voldoet. Dergelijke fondsen bieden betere spreiding en zijn door de instrumenten waarin wordt belegd veilig en liquide.

Naast money market fondsen zijn gestructureerde (garantie) producten ook een alternatief voor de genoemde traditionele oplossingen. Belangrijke kanttekening is dat het van belang is dat de beleggende partij het product moet doorgronden,alvorens dergelijke producten af te sluiten. Bekend moet bijvoorbeeld zijn welke partij de garantie afgeeft en hoe het product gestructureerd is. Dergelijke producten kunnen een hoger rendement opleveren of een hoofdsomgarantie afgeven. Maar een hoger rendement gaat altijd gepaard met een hoger risico, zelfs binnen de wettelijke of publieke kaders. Formeel mag binnen Fido ook in Grieks staatspapier belegd worden! Het is afhankelijk van de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid/ statuut en risicoprofiel of men meer rendement kan en wil maken.

Kortom, spaarrekeningen en deposito’s zijn een prima oplossingen voor tijdelijke overliquiditeit. Maar een treasurer moet echter ook goed naar alternatieven kijken voor kortgeld. Daarbij horen ook money market fondsen en gestructureerde oplossingen.