Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Lees meer

ESG-derivaten: innovatie of rage?

De afgelopen jaren hebben steeds meer organisaties een duurzaamheidsraamwerk geïmplementeerd, waarin specifieke KPI’s zijn opgenomen die kunnen worden gebruikt als basis voor het arrangeren van aan duurzaamheid gekoppelde financieringsinstrumenten.

Lees meer

Toenemende inflatie, dus grotere behoefte aan een geïntegreerd risicoraamwerk

Dit voorjaar liep de inflatie in de VS op tot 8,6%, het hoogste percentage in 41 jaar.

Lees meer

Wanneer gaan de spaarrentes stijgen?

De lessen van een Pools prototype

De recente wijzigingen in het rentebeleid, die de eerste renteverhogingen in lange tijd markeren, vormen het signaal van een duidelijke trendbreuk die waarschijnlijk grote gevolgen zal hebben voor de financiële markten.

Lees meer

De mid-market sprint naar volwassenheid, maar hoe zit het met de Treasury?

De mid-market, bestaande uit bedrijven met een omzet tussen 200 miljoen en 2 miljard euro, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei zorgt binnen de organisatie vaak voor druk op Finance, die extra taken krijgt die gewoonlijk onder Treasury vallen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken