De mid-market sprint naar volwassenheid, maar hoe zit het met de Treasury?

De mid-market, bestaande uit bedrijven met een omzet tussen 200 miljoen en 2 miljard euro, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei zorgt binnen de organisatie vaak voor druk op Finance, die extra taken krijgt die gewoonlijk onder Treasury vallen.

Lees meer

RPA voor corporate treasury:

De vraag is niet of, maar wanneer

De treasury-omgeving wordt steeds complexer, met nieuwe businessmodellen, veranderende regelgeving, toenemende concurrentie en steeds meer focus op real-time informatie. Verandering en onzekerheid zijn het nieuwe normaal geworden.

Lees meer

Naar een eigen onderbouwde renteraming

Pleidooi voor het ontwikkelen van eigen ‘prudente’ renteramingen door woningcorporaties in voorbereiding op de begroting 2023

De verwachte ontwikkeling van economische parameters die in de jaarlijks gepubliceerde Leidraad economische parameters dPi staat beschreven, wordt in de meest recente editie opvallend genuanceerd toegelicht. Wat betekent dit voor de meerjarenbegroting van woningcorporaties?

Lees meer

Hoe het Nationaal Warmtefonds de energietransitie helpt financieren

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijk opgaven ooit in Nederland. Het doel is om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien en zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Dit vraagt veel van iedereen.

Lees meer

Ambities in de niet-DAEB tak

Dat de woningnood hoog is in Nederland, is bekend. Uit onderzoek in 2016, geïnitieerd door toenmalig minister van Wonen, Stef Blok, bleek er al sprake van onvoldoende aanbod van huurwoningen in de middenhuur, de vrijesectorwoningen met een huurprijs tussen € 763 en € 1.000. Nu, zes jaar later, is dit niet veranderd.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken